Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konserwacja i oprawa książek oraz broszur medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku. Część 3.

Termin realizacji: 01.12.2023 r. – 30.11.2025 r.

Wartość Projektu: 277 718,40 zł

Dofinansowanie: 249 946,54 zł

Biblioteka Jagiellońska wraz z Biblioteką Medyczną kontynuuje prace nad zabezpieczeniem niezwykle cennych zbiorów z zakresu medycyny, pochodzących z XIX i XX wieku, przechowywanych w obydwu jednostkach.

Do celów szczegółowych projektu należy konserwacja księgozbioru Biblioteki Medycznej z przełomu XIX i XX wieku (100 książek medycznych z zakresu patologii klinicznej, anatomii, chorób zakaźnych, chorób metabolicznych, układu mięśniowo-szkieletowego, układu oddechowego.) oraz konserwacja polegająca na odkwaszeniu i oprawie 3200 broszur medycznych, w tym 1000 ze zbiorów Biblioteki Medycznej CM UJ oraz 2200 z kolekcji znajdującej się w Bibliotece Jagiellońskiej. Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie egzemplarzy z księgozbioru medycznego, poprzez stosowną konserwację, oprawę oraz odkwaszenie, co w przyszłości umożliwi kontynuowanie prac związanych z pełnym opracowaniem tych zbiorów oraz ich digitalizacją.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki