Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Bibliometria jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. W ramach usług bibliometrycznych Biblioteka Jagiellońska oferuje użytkownikom szeroki zakres fachowej pomocy.

Dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • przygotowujemy analizę bibliometryczną indywidualnego dorobku naukowego - analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirscha (wg Web of Science, Scopus i przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, Publish or Perish).​

Dla wszystkich użytkowników

  • oferujemy konsultacje bibliometryczne w ramach usługi  Bibliotekarz dla Ciebie w  których pomagamy przy tworzeniu analizy bibliometrycznej w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus, Google Scholar (m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor).

Bazy multidyscyplinarne prenumerowane przez UJ

Przejdź do Web of Science na liście baz zakupionych

Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED) -  od 1945

Social Sciences Citation Index (SSCI) -  od 1956

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -  od 1975

Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI - S) -  od 1990

Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI - SSH) -  od 1990

Book Citation Index– Science (BKCI-S) - od 2010

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -  od 2010

Emerging Sources Citation Index (ESCI) - od 2015

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do strony informacyjnej Web of Science

Link do skróconej instrukcji Web of Science

Link do strony z materiałami szkoleniowymi Web of Science

 

Link do Scopus

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA:

Link do strony z tutorialami Scopus

Serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Przejdź do Google Scholar

Serwis uwzględniający także cytowania dotyczące książek, szczególnie polecany przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych

Program Publish or Perish przeznaczony do pozyskiwania danych z cytowań 

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do poradnika "Jak dodać prace do Google Scholar"

Link do poradnika "Jak obliczyć index Hirscha"

Program multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Link do strony Cytowania w BazEkon

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

Zmiana i sprostowanie KOMUNIKATU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z lutego 2021 r.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 grudnia 2019 r. 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 31 lipca 2019 r.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29 września 2020 r. 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r. 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18 stycznia 2019 r.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW - obejmuje wykazy za lata 2010-2017

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych (2013-2016) z 2017 roku:

Listy czasopism 2016 r.:


Listy czasopism 2015 r.:


Listy czasopism 2014 r.:


Listy czasopism 2013 r.:


Listy czasopism 2012 r. (obejmuje lata 2011–2012):


Listy czasopism 2010 r.:


Listy czasopism 2009 r.:


Listy czasopism 2008 r.:


Listy czasopism 2007 r.:


Listy czasopism 2005 r. (obejmuje lata 2005–2006):


Lista czasopism Komitetu Badań Naukowych obejmująca lata 1999–2003:

Bibliography [bibliografia polskiej naukometrii]
Kulczycki Emanuel: Warsztat badacza

Sekcja Informacji Naukowej
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
oinka@uj.edu.pl
tel. +48 12 66-33-444, 663-34-61