Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Biblioteczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Biblioteczna - organ opiniodawczy Rektora UJ

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – Prorektor UJ ds. rozwoju – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dorota Malec – Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – były Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – były Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Collegium Medicum
 • mgr Krzysztof Frankowicz – Wicedyrektor ds. zbiorów, Biblioteka Jagiellońska
 • mgr inż. Tomasz Zacharski – Wicedyrektor ds. rozwoju, Biblioteka Jagiellońska
 • dr Leszek Szafrański – Wicedyrektor ds. zasobów cyfrowych, Biblioteka Jagiellońska
 • mgr inż. Anna Pawlik – Wicedyrektor ds. administracji, Biblioteka Jagiellońska
 • dr hab. Joanna Pypłacz – pracownik Biblioteki Jagiellońskiej posiadający stopień doktora habilitowanego
 • dr hab. Wojciech Świeboda – pracownik Biblioteki Jagiellońskiej posiadający stopień doktora habilitowanego
 • mgr Beata Bator – przedstawiciel bibliotek UJ, Zastępca Dyrektora Biblioteki Medycznej Collegium Medicum
 • mgr Renata Fortin – przedstawiciel bibliotek UJ, Kierownik Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ
 • mgr Stanisław Hrabia – przedstawiciel bibliotek UJ, Kierownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ
 • mgr Edyta Grzyb – przedstawiciel bibliotek UJ, Kierownik Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
 • dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • mgr Piotr Szumliński – Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
 • Karol Królikowski – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • mgr Paulina Żarnecka – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • mgr Joanna Adamczyk - przedstawiciel ZNP UJ
 • mgr Monika Curyło - przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza UJ
 • dr Jakub Krzysztonek - przedstawiciel NSZZ Solidarność UJ

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2021.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 kwietnia 2021.

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 marca 2022

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 września 2022

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 grudnia 2022

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2023

Decyzja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 sierpnia 2023

Zadania Rady Bibliotecznej

 • występuje z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem Biblioteki
 • opiniuje sprawozdania dyrektora składane Senatowi i Rektorowi
 • wyraża stanowisko w sprawie obsady stanowisk dyrektora i jego zastępców, kierowników bibliotek wydziałowych oraz awansów nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotekach Uniwersytetu
 • opiniuje projekt planu finansowego Biblioteki
 • rozpatruje inne sprawy zlecone jej przez Rektora lub Senat