Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura Organizacyjna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura organizacyjna BJ

Legenda:
SG - Stary Gmach
NG - Nowy Gmach (wejście od ul. Oleandry 3)

 

Dyrekcja BJ

Dyrektor

dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

tel. +48 12 663-3554

SG p. 3

 

 

 

Wicedyrektor ds. zbiorów

mgr Krzysztof Frankowicz

krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3560
SG p. 10

 

Wicedyrektor ds. rozwoju

mgr inż. Tomasz Zacharski

tomasz.zacharski@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3559
SG p. 8

 

Wicedyrektor ds. zasobów cyfrowych

dr Leszek Szafrański

l.szafranski@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3556
SG p. 7

 

Wicedyrektor ds. administracji

mgr inż. Anna Pawlik 

anna.pawlik@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3561
SG p. 11

Oddział Gromadzenia Zbiorów

gromadzenie.BJ@uj.edu.pl

Kierownik

mgr Ewa Dąbrowska

ewa.dabrowska@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3505

SG  p. 26

Oddział Katalogowania Książek

Kierownik

mgr Agata Pazdur-Bąk

agata.pazdur@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3580

NG  p. 117/119


 

Sekcja Katalogowania Bieżącego

mgr Monika Zębala

monika.zebala@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3421
NG  p. 117

Sekcja Katalogowania Retrospektywnego

mgr Anna Dusza-Bielenin

anna.dusza-bielenin@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3424
NG  p. 113

Oddział Czasopism

​Kierownik

mgr Adam Tomaszkiewicz

adam.tomaszkiewicz@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3310

SG p. 16


 

Sekcja Formatów I-III

mgr Katarzyna Zwiercan-Borucka

k.zwiercan-borucka@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3508
SG p. 17bis

Sekcja Formatów IV-V

mgr Artur Kober

artur.kober@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3547
SG p. 102

Oddział Magazynów


Kierownik

mgr Katarzyna Furdyna

katarzyna.furdyna@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3456
 

Sekcja Magazynowania Zbiorów

Grzegorz Woźniak

grzegorz.wozniak@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3489

Sekcja Opracowania Technicznego

Dorota Michałek Górka

dorota.michalek-gorka@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3543

Sekcja Egzemplarza Archiwalnego

mgr Piotr Tyka

piotr.tyka@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3416

Oddział Zbiorów Specjalnych

​Kierownik

mgr Izabela Korczyńska

izabela.korczynska@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3449

NG p. 2129
Sekcja Rękopisów

dr Elżbieta Knapek

bjmanus@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3519

Sekcja Starych Druków

dr Jacek Partyka

stardrbj@if.uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3586
SG p. 216

Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

mgr Izabela Korczyńska

grafbj@uj.edu.pl
kartbj@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3449
NG p. 2129

Sekcja Zbiorów Muzycznych

dr Michał Lewicki

ozm@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3470
NG p. 2108

Sekcja Wydawnictw Rzadkich i DŻS

mgr Beata Kurek

rarabj@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3445
NG p. 2115

Oddział Komputeryzacji

okbj@uj.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Tomasz Zacharski

tomasz.zacharski@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3559
SG p. 8

Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik

mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak

a.prokop-kacprzak@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3575

SG p. 128
Sekcja Wypożyczania

mgr Katarzyna Topolska

wypozyczalniabj@uj.edu.pl
katarzyna1.topolska@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3420, -3419, -3402
NG  hol

Sekcja Czytelń

mgr Aneta Giza

aneta.giza@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3443
NG p. 1134

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

mgr Anna Tomaszkiewicz

wmbbj@if.uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3579

Oddział Organizacji

Kierownik

mgr Małgorzata Kusak

malgorzata.kusak@uj.edu.pl

tel. +48 12 663 3590

SG p. 5

 

 

Sekretariat

Pon. - Pt., 8 - 15

tel. +48 12 663-3555
tel./fax +48 12 633-0903
SG p. 4

Sekcja Administracji

mgr Halina Stachowska

halina.stachowska@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3554
SG p. 3

Sekcja Finansów i Projektów

mgr inż.  Anna Pawlik

anna.pawlik@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3562, 12 663-3558
SG p. 6

Sekcja Obsługi

mgr Bogdan Celary

bogdan.celary@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3568
SG p. 4

Sekcja Wydarzeń Kulturalnych

mgr Iwona Wawrzynek

iwona.wawrzynek@uj.edu.pl
wystawy.bj@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3403
NG p. 139

Sekcja Ochrony

mgr inż. Dariusz Bylica

dariusz.bylica@uj.edu.pl

Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

Kierownik

mgr inż. Robert Urbaniec

ozzbj@uj.edu.pl

robert.urbaniec@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3576

SG p. 129Sekcja Konserwacji

mgr Aleksandra Szalla - Kleemann

aleksandra.szalla-kleemann@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3415, -3414

Sekcja Opraw

lic. Sylwia Puchała

sylwia.puchala@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3584
SG p. 013

 

Klinika Papieru

mgr inż. Robert Urbaniec

tel. +48 12 663-3491
tel. +48 12 663-3492

Sekcja Skontrum

Małgorzata Buda

malgorzata.buda@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3457

Oddział Techniczny

​Kierownik

mgr inż. Janusz Mika

janusz.mika@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3400, -3408

NG p. 144

Oddział Zbiorów Cyfrowych

​Kierownik

mgr Beata Pawełczyk

beata.pawelczyk@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3589
SG p. 103

 

 

Sekcja Repozytoriów

mgr Małgorzata Galik

malgorzata.galik@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3589
SG p. 105

Sekcja Informacji Naukowej

mgr Agnieszka Brzeziak

agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3444
NG p. 1133

Oddział Dygitalizacji

​Kierownik

mgr Norbert Nocóń

norbert.nocon@uj.edu.pl

tel. +48 12 663-3441
SG p. 130

 
Sekcja Dokumentów Audiowizualnych

mgr Ewa Harpula

ewa.harpula@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3442
NG p. 1136

 

Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

mgr Anna Krzak

ap.krzak@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3311
SG p. 121

 

Sekcja Reprografii

mgr Ludwik Węgiel

repro.bj@uj.edu.pl
ludwik.wegiel@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3550, -3330, -3325
SG p. 44, 45, 50

Redakcja Biuletynu BJ

​Sekretarz redakcji

mgr Ewa Valde-Nowak

ewa.valde-nowak@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3591
SG p. 126