Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Danych Badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Danych Badawczych

W ramach współpracy 6 uczelni krakowskich (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) powstaje Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK).
Zadaniem RODBUK jest gromadzenie, archiwizacja i udostępnianie w otwartym dostępie wszelkiego typu danych badawczych tworzonych przez naukowców w trakcie działalności naukowej. Każdy zbiór danych, który zostanie zdeponowany w repozytorium będzie automatycznie miał przypisany identyfikator DOI. Korzystanie z RODBUK dla użytkowników będzie w pełni bezpłatne.
Repozytorium zostanie uruchomione w drugiej połowie 2022 r. O oficjalnym uruchomieniu RODBUK Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie poinformowana za pomocą poczty elektronicznej oraz innymi dostępnymi kanałami komunikacji. Z ramienia UJ administratorami repozytorium będą pracownicy Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej.