Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy w dostępie czasowym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy w dostępie czasowym

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z panem Markiem Krośniakiem, tel: 12 663 35 03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie, udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

W ramach okresu testowego, który potrwa do 8 stycznia 2024 r., Biblioteka Jagiellońska umożliwia dostęp do bazy danych Digital Loeb Classical Library.

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Baza stanowi cyfrowy odpowiednik tradycyjnego wydawnictwa zapoczątkowanego w 1911 r. przez Jamesa Loeba i kontynuowanego przez Universytet Harvarda. Redaktorem naczelnym jest Jeffrey Henderson, profesor języka greckiego i literatury na Uniwersytecie Bostońskim.

Cyfrowa biblioteka klasyczna Loeba to stale powiększany zbiór ważnych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Publikuje oryginalne teksty greckie lub łacińskie (po lewej stronie) razem z jego tłumaczeniem (po stronie prawej). Ponad 520 tomów tekstów łacińskich, greckich i angielskich jest dostępnych w nowoczesnym interfejsie, który umożliwia czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, tworzenie zakładek, dodawanie adnotacji i udostępnianie treści.

W bazie możliwe jest wyszukiwanie według: tytułu dzieła, nazwiska autora, słowa lub frazy. Za pomocą wyszukiwania zaawansowanego możliwe jest przeszukiwanie wstępów, bibliografii, indeksów i innych materiałów pomocniczych. Używając recto i verso w wyszukiwaniu zaawansowanym, można ograniczyć wyszukiwanie do stron po lewej stronie, w języku greckim/łacińskim (verso) lub prawostronnych, w języku angielskim (recto).

Do wyszukiwania tytułów i autorów dzieł można także używać przeglądania autorów, przeglądania dzieł greckich i przeglądania dzieł łacińskich. Aby znaleźć konkretny tom według numeru lub tytułu tomu Loeba, można skorzystać z funkcji przeglądania woluminów. Używając filtrów po lewej stronie strony wyników, istnieje możliwość zawężenia wyboru według dzieła (w języku greckim lub łacińskim), autora, formy (poezja lub proza), okresu lub gatunku/tematu.

więcej o

W ramach przedłużonego testu, który potrwa do końca 2023 r. Biblioteka Jagiellońska umożliwia dostęp do następujących baz firmy Gale: 

Gale OneFile: News (aktualne gazety)
Gale Academic OneFile (czasopisma) 
Gale General OneFile (czasopisma) 
Gale Literature (zasoby literatury angielskiej) 
Gale eBooks (książki i encyklopedie) 
Gale Business: Insights  (zasoby biznesowe)
Archives Unbound (źródła historyczne)  

Gale Research Complete to zróżnicowana kolekcja zasobów potrzebnych do wspierania studiów i zadań obejmująca wszystkie obszary badawcze i dyscypliny. W jej skład wchodzi: 

  • ponad 29 000 czasopism, w tym 4 300+ tytułów z naukowej listy JCR Impact Factor; 
  • ponad 1 900 wydań eBooków (4 000+ tomów), w tym wielokrotnie nagradzane encyklopedie i katalogi; 
  • ponad 16 milionów stron historycznych podstaw źródła od XIII do XXI wieku;  
  • ponad 2,5 miliona pozycji krytyki literackiej i pełnotekstowych utworów literackich. 
     
więcej o