Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy w dostępie czasowym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy w dostępie czasowym

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z panem Markiem Krośniakiem, tel: 12 663 35 03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie, udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

Kolekcji Bentham Science Journals zawiera 170 czasopism naukowych, które obejmują różne dyscypliny w zakresie badań i rozwoju produktów farmaceutycznych, specjalności medycznych, inżynierii, technologii i nauk społecznych.

Bentham Science jest międzynarodową firmą zajmującą się nauką, technologią i medycyną, dostarczającą badaczom akademickim i specjalistom z branży przemysłowej najnowsze informacje z różnych dziedzin nauki i technologii. Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym: Web of Science, PubMed i Scopus, a wiele z tych czasopism ma imponujące wskaźniki Impact Factor. 66 spośród nich otrzymało rankingi współczynników wpływu w corocznym raporcie Journal Citation Report 2023. Ponad 70 tytułów spośród czasopism Bentham Science znajduje się na wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW.

W skład redakcji czasopism Bentham Science wchodzą wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są obszernej recenzji w porozumieniu z członkami redakcji czasopisma oraz niezależnymi recenzentami zewnętrznymi (przeważnie trzech recenzentów). Do oceny jakości i ważności artykułów badawczych przedłożonych do publikacji Bentham Science stosuje procedurę pojedynczej ślepej recenzji naukowej w przypadku przesyłania wszystkich manuskryptów do swoich czasopism, z wyjątkiem wybranej liczby czasopism patentowych, w których stosowana jest podwójna ślepa recenzja.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

e-Duke Journals collection to interdyscyplinarny zbiór 57 czasopism będący jednym z najbardziej prestiżowych, niezależnych zbiorów czasopism akademickich na świecie. 
Link do pełnej listy tytułów 

Czasopisma Duke University Press dostępne są na platformie internetowej, która oferuje: 

  • Stały dostęp do wykupionych treści 
  • Nieograniczony dostęp dla wielu użytkowników 
  • Dostęp i drukowanie bez DRM 
  • Pobieranie artykułów z czasopism i rozdziałów książek w formacie PDF 
  • Statystyki użytkowania zgodne z COUNTER5 

Test potrwa do 30 czerwca 2024 r.

więcej o

JoVE to wiodący producent i wydawca video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu testowego użytkownicy będą mogli korzystać z całej platformy, w tym także z części JoVE Reaserch i JoVE Education oraz oferowanych w ramach subskrypcji usług, takich jak sporządzanie przez Specjalisę ds. Nauczania spersonalizowanych playlist, pomoc w integracji materiałów JoVE z wybraną platformą LMS lub PowerPointem oraz korzystanie z platformy LMS My Classes i funkcji tworzenia quizów.

Krótki opis dostępnych kolekcji: 

  • JoVE Journal: recenzowane czasopismo naukowe wideo z publikacjami zaawansowanych eksperymentów badawczych
  • JoVE Encyclopedia of Experiments: encyklopedia wideo zaawansowanych eksperymentów badawczych 
  • JoVE Science Education: biblioteka wideo poświęcona nauczaniu studentów teorii i praktyki eksperymentów naukowych oraz podstawowych technik laboratoryjnych
  • JoVE Lab Manual: filmiki Instruktażowe krok po kroku, dla studentów i wykładowców, służące jako pomoc przy prowadzeniu kursów laboratoryjnych
  • JoVE Core: podręcznik wideo wyjaśniający podstawowe pojęcia i zagadnienia wprowadzające, poprzez krótkie filmy animowane

Test potrwa do 6 czerwca 2024 r.

więcej o

W Bibliotece Jagiellońskiej uruchomiony został  dostęp czasowy do wybranych baz wydawnictwa Oxford University Press. 

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

Baza ta obejmuje dwa moduły: Max Planck Encyclopedia of Public International Law i Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Zawierają one recenzowane artykuły wraz z bibliografią dotyczące wszystkich aspektów prawa międzynarodowego, stanowiąc ważne źródło wiedzy dla wykładowców, badaczy oraz studentów prawa.  

Bazę można przeszukiwać w trybie prostym poprzez autora i dziedzinę. W ramach wyszukiwania zaawansowanego dostępne są kryteria: autor/redaktor, tytuł, przeszukiwanie pełnego tekstu, data opublikowania, dziedzina i typ zawartości oraz operatory logiczne (AND, OR, NOT). Obie encyklopedie można przeszukiwać i przeglądać łącznie lub oddzielnie, stosując odpowiednie filtry.

więcej o

MPECCoL to baza zawierająca analityczne artykuły oferujące przegląd prawa konstytucyjnego w ujęciu porównawczym. Jej wyspecjalizowany profil tematyczny zapewnia dogłębne omówienie istoty, kształtu i ewolucji historycznej prawa konstytucyjnego w perspektywie globalnej. 

Wyszukiwanie w bazie możliwe jest według tematu, autora/redaktora, słowa lub frazy. W wyszukiwaniu zaawansowanym są do dyspozycji takie pola jak autor/współautor, data, tytuł, przeszukiwanie pełnego tekstu, temat oraz jurysdykcja. Można również wybrać typ przeszukiwanych tekstów - komentarze i analizy bądź hasła encyklopedyczne.

Baza MPECCoL jest połączona z Oxford Law Citator – nowoczesnym narzędziem wspomagającym, które między innymi zapewnia bezpośrednie linki do powiązanych treści w obrębie internetowych zasobów prawniczych Oxford University Press oraz w innych wartościowych źródłach.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Encyclopedia of EU Law, uzupełniana na bieżąco encyklopedia prawa unijnego, składa się ze 131 artykułów, które definiują, wyjaśniają i analizują kluczowe koncepcje prawne prawa UE w przystępny, lecz dogłębny sposób. To wysokiej jakości źródło internetowe jest kierowane do studentów, wykładowców i badaczy prawa Unii Europejskiej. Autorzy opracowali takie zagadnienia jak Cases, Wspólna Polityka Handlowa, ochrona konsumenta, ochrona danych, energia, środowisko, integracja europejska, zdrowie, instytucje, prawo pracy itd. 

Baza umożliwia wyszukiwanie proste poprzez autora i temat. Oferuje również możliwość wyszukiwania zaawansowanego poprzez: pełny tekst, datę opublikowania, autora, tytuł, bibliografię, dziedzinę i jurysdykcję. W wyszukiwaniu zaawansowanym jest możliwość używania operatorów logicznych (AND, OR, NOT).

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Scholarly Authorities on International Law to baza skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się międzynarodowym prawem publicznym. Zawiera ona pełnotekstowe wydania online wiodących na rynku prac referencyjnych i traktatów opublikowanych przez Oxford University Press, takich jak Oppenheim i Oxford Commentaries on International Law. 

Wszystkie tytuły są w pełni przeszukiwalne według tematu, tytułu i autora, a ponadto są powiązane za pośrednictwem Oxford Law Citator z odpowiednimi raportami spraw i artykułami we wszystkich internetowych zasobach prawniczych Oxford University Press.
Użytkownicy mogą przeglądać tytuły według autora i współtwórcy, tytułu i tematu, przeszukiwać pełny tekst każdego tytułu, poruszać się między tymi referencjami i opisami przypadków, jak również komentarzami i analizami.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Reference to obejmująca 25 różnych obszarów tematycznych baza online, która zawiera 2 miliony zdygitalizowanych haseł ze słowników, kompendiów i encyklopedii Oxford University Press.
Użytkownik ma możliwość wyszukania zarówno krótkich, ogólnych tekstów, jak i bardziej szczegółowych artykułów na specjalistyczne tematy.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

The Oxford English Dictionary wydawnictwa Oxford University Press, uznawany za najbardziej wyczerpujący i metodyczny słownik historyczny języka angielskiego, zawiera definicje, etymologię, historię, fonetykę i zastosowanie ponad 500 000 słów i zwrotów ze wszystkich odmian geograficznych języka angielskiego oraz 3,5 miliona cytatów, począwszy od literatury klasycznej i specjalistycznych czasopism po scenariusze filmowe, teksty piosenek i posty w mediach społecznościowych.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online (REP Online) to największe i najbardziej wszechstronne źródło informacji dostępne dla wszystkich osób zajmujących się studiowaniem filozofii, a także przedmiotami związanymi z filozofią, takimi jak polityka, psychologia, ekonomia, antropologia, religia i literatura. Jest to zaufane źródło wysokiej jakości informacji, zapewniające dostęp do ponad 2 800 artykułów, które zostały zredagowane pod kątem poziomu i spójności przez zespół renomowanych ekspertów w danej dziedzinie.

Regularnie aktualizowana o nowe i poprawione artykuły, REP Online jest idealnym punktem wyjścia do dalszych odkryć i badań.

Encyklopedia jest przejrzyście zorganizowana i zawiera ponad 25 000 odsyłaczy łączących tematy, koncepcje i filozofów. Wszystkie artykuły są łatwo dostępne poprzez główne punkty wejścia: spis treści w formacie A–Z, listę przedmiotów z podziałem na starannie opracowane poddyscypliny oraz listę wszystkich artykułów przeglądowych.

REP Online umożliwia – poprzez wpisanie konkretnego hasła - wyszukiwanie proste oparte o system tagowania i słów kluczowych, jak również przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego, które pozwala na przeszukiwanie bibliografii, archiwów lub określonych tematów. Wyniki wyszukiwania są sortowane w taki sposób, aby na początku wyświetlały się najbardziej przydatne artykuły, a następnie mogą być dalej udoskonalane, aby wyświetlać tylko te z określonego obszaru tematycznego.

Pomoc w korzystaniu z REP
Pobierz podręcznik użytkownika (2,4 MB)

Test potrwa do 7 czerwca 2024 r.

więcej o

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Scopus AI w ramach okresu testowego dla instytucji naukowych w Polsce.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

Dostęp do testu Scopus AI realizowany jest poprzez multiwyszukiwarkę explorUJ.  
 
Scopus AI umożliwia stosowanie sztucznej inteligencji podczas prowadzenia, przeglądania i wyszukiwania wyników badań, jak i w szerszym kontekście całego procesu badawczego. Narzędzie wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, przetwarza język naturalny, wykorzystuje duże modele językowe, aby pomóc naukowcom szybciej i sprawniej przeglądać artykuły, weryfikować dane, czy tworzyć bibliografię. 

więcej o

Kolekcja 18 wiodących czasopism naukowych z dziedziny matematyki stosowanej. Można ją przeszukiwać według słów kluczowych (dla artykułu), tytułu czasopisma, woluminu i numeru.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić z użyciem faset takich jak: autor, słowa kluczowe, typ publikacji, typ zawartości. Każdy artykuł zawiera abstrakt, pełny tekst oraz bibliografię; artykuły można pobrać w formacie pdf.

Test potrwa do 3 czerwca 2024 r.

więcej o