Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru

Klinika Papieru Biblioteki Jagiellońskiej jest pierwszą uruchomioną w Polsce halą technologiczną z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i rękopisów w postaci woluminów oprawnych i luźnych kart.

Została wybudowana w roku 2005 ze środków Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000–2008: „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych".

Od momentu ustanowienia WPR „Kwaśny papier" zabezpieczaniem zbiorów na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się interdyscyplinarny zespół badaczy z Wydziału Chemii UJ i grupa pracowników Biblioteki Jagiellońskiej z Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów.

13 i 14 października 2008 odbyła się międzynarodowa konferencja „Przeszłość dla Przyszłości". Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów prezentująca osiągnięcia WPR „Kwaśny papier" w Polsce na tle działań podejmowanych w innych krajach w dziedzinie zabezpieczania zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Kwaśny papier

Zachowanie świadectwa o dniu dzisiejszym i pamięci o przeszłych pokoleniach wymaga trwałego zapisu informacji. Niestety, przez prawie 150 lat podstawowy nośnik tej informacji – papier – produkowany był metodami, które tej trwałości nie zapewniają. Od około 1850 roku rozpowszechniła się w świecie technologia formowania papieru w środowisku kwaśnym. W papierze wyprodukowanym taką metodą postępuje kwasowa degradacja łańcuchów celulozy, co w krótkim czasie (dla książek i dokumentów krótki okres mierzy się dziesięcioleciami) prowadzi do pogorszenia własności mechanicznych i rozpadu kart książek, dokumentów, nut, map.

W ostatnich latach producenci papieru zmienili stosowane technologie na bezkwasowe, pozostał jednak problem nagromadzonych olbrzymich zbiorów kwaśnego papieru w archiwach i bibliotekach. Instytucje te zostały powołane do opieki nad dziedzictwem przeszłości, a w skutek postępującej degradacji papieru nie są w stanie skutecznie realizować tej misji. Presja środowisk kulturotwórczych skłoniła chemików do poszukiwania metod odkwaszania papieru i zatrzymania procesu degradacji celulozy oraz technik wzmocnienia osłabionego papieru. Przy rozwiązywaniu tych problemów konieczne jest trzymanie się zasady przede wszystkim - nie szkodzić. Książki czy dokumenty po obróbce chemicznej nie mogą być zdeformowane, rozklejone czy przebarwione. Przy istniejących setkach gatunków papieru, farb drukarskich, tuszy i materiałów na okładki, niezwykle trudne jest wybór i zastosowanie metody jednocześnie bezpiecznej dla zbiorów, taniej i skutecznie odkwaszającej papier. Nasza grupa badawcza powstała, by pomóc polskim bibliotekom sprostać zadaniu ocalenia zbiorów i poszerzyć wciąż niedostateczną wiedzę o mechanizmie degradacji celulozy i metodach jej powstrzymania.

Od stycznia 2006 w nowo wybudowanym budynku przy Bibliotece Jagiellońskiej pracuje pierwsza w Polsce instalacja do masowego odkwaszania druków zwartych (książek) i archiwaliów (metoda Bookkeeper).

Wieloletni Program Rządowy "Kwaśny Papier", jego genezę i strukturę, koordynowane aktualne działania i plany perspektywiczne omawia strona internetowa Biblioteki Narodowej w Warszawie - link do strony Biblioteki Narodowej.

 

Ulotka o Klinice Papieru. Zawiera informacje o Klinice Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, o kwaśnym papierze oraz o metodach odkwaszania papieru. Pełne informacje są dostępne na szczegółowych podstronach zakładki Klinika Papieru. Ulotka do pobrania poniżej grafiki.

 

Pliki do pobrania
jpg
Pobierz ulotkę informacyjną o Klinice Papieru (5,8 MB, JPG)