Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Zamiejscowa

Stary Gmach, I piętro, pok. 127
Tel. 12 663 35 79
wmbbj@uj.edu.pl
Kontakt:
mgr Anna Tomaszkiewicz

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • wypożyczenia krajowe (jeśli pozycji nie ma w krakowskich bibliotekach)
 • wypożyczenia zagraniczne (jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach)

Fragment Załącznika nr 2 do Regulaminu BJ, pkt. IV § 32, 33:

§ 32
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego
zamiejscowego we współpracy z następującymi państwowymi bibliotekami:
1) akademickimi i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi;
2) publicznymi: wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi;
3) pedagogicznymi wojewódzkimi;
4) naczelnych organów władzy i administracji państwowej;
5) archiwów i muzeów.
2. Uprawnienia do wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej uzyskuje się po
wypełnieniu i podpisaniu odpowiedniej deklaracji dostępnej w Wypożyczalni
Międzybibliotecznej oraz na portalu internetowym Biblioteki.
§ 33
Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:
1) egzemplarzy archiwalnych, archiwizowanych oraz jedynych egzemplarzy danego dzieła
w zbiorach Biblioteki;
2) zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych;
3) dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
4) gazet i innych czasopism;
5) aktualnie obowiązujących podręczników akademickich;
6) dzieł wydanych w Polsce do 1950 roku;
7) dzieł obcych wydanych do 1920 roku;
8) wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw
informacyjnych;
9) druków wydanych za granicą w języku polskim lub polskich autorów;
10) wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami
itp.;
11) materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych;
12) dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

Fragment Cennika opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej, pkt 3:

Opłaty za sprowadzanie książek dla czytelników BJ:

 • z Polski – bezpłatnie
 • z krajów Europy (poza Wlk. Brytanią) – 70,00 zł
 • z Wielkiej Brytanii, USA, Australii i pozostałych krajów – 110,00 zł
Opłaty za sprowadzenie kopii dla czytelników BJ:
 • z zagranicy: do 20 stron – 37,00 zł (równowartość 1 vouchera)
 • z zagranicy: powyżej 20 stron – wg otrzymanego przez BJ rachunku
Opłaty dla bibliotek za wypożyczenie książek:
 • biblioteki polskie – bezpłatnie
 • biblioteki europejskie: 1 vol. – 1 IFLA-Voucher
 • biblioteki pozaeuropejskie: 1 vol. – 2 IFLA-Vouchery
Opłaty dla bibliotek za wykonanie kopii ze zbiorów BJ:
 • biblioteki polskie – wg cennika
 • biblioteki zagraniczne: do 20 stron – 0,5-1 IFLA-Voucher
 • biblioteki zagraniczne: powyżej 20 stron – 1,5-2,5 IFLA-Vouchera
Wskazane opłaty to opłaty zryczałtowane, odpowiadające przeciętnej odpłatności żądanej przez bibliotekę odpożyczającą daną książkę oraz kosztom wysyłki zwracanej książki. BJ za wypożyczenie książek płaci specjalnym środkiem płatniczym – kuponem IFLA Voucher.

Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej mogą korzystać wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną oraz czytelnicy związani stosunkiem pracy lub studiami z instytucjami, które nie prowadzą wypożyczania międzybibliotecznego.

Zamówienia należy składać drogą mailową: wmbbj@uj.edu.pl

Składane zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne.

Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni Pracowników Nauki lub w przypadku mikrofilmów i mikrofisz, w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych.

Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe jest bezpłatne. Za sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych Biblioteka Jagiellońska  pobiera opłatę, zgodnie z cennikiem opłat lub według faktury wystawionej przez bibliotekę wypożyczającą.

Biblioteka Jagiellońska w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia własne zbiory zamiejscowym bibliotekom krajowym i bibliotekom zagranicznym.

Zamówienia należy składać drogą mailową: wmbbj@uj.edu.pl  lub samodzielnie przez system biblioteczny.

Składane zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne.

Wypożyczenia do bibliotek krajowych są bezpłatne, do bibliotek zagranicznych regulowane są za pomocą voucherów IFLA.

Za wypożyczane materiały całkowitą odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca. Materiały biblioteczne mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

Uprawnienia do wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji.

Pobierz deklarację dla wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych (14,5 kB, PDF)