Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi umieszczone
przy sygnaturach w katalogach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi umieszczone w katalogach przy sygnaturach

 

Skrót/uwaga

Znaczenie

Zamawianie

A

początek sygnatury egzemplarza archiwalnego

zamawiać można tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki (przy formacie IV i V - do Czytelni Wydawnictw IV i V Formatu); zgody udziela pracownik w sali Katalogów Alfabetycznych

Albumy

część sygnatury albumów

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Archiw.

egzemplarz archiwizowany

zamawiać można tylko do Czytelni Pracowników Nauki

Aug.

depozyt księgozbioru zakonu Augustianów

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

B

początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego, koniecznie wpisać na zamówieniu

zamawiać można w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Wypożyczalni (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem dzieł formatu IV i V

Bernstein

dzieło jest częścią depozytu I. Bernsteina

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Bibl.Inst.

Bibl.Zakł.

dzieło było w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

B.Kat.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Druków Zwartych (dawna nazwa: Biuro Katalogowe)

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

BJ Austr.

początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej

żeby skorzystać, pójść do Czytelni Europeistycznej

BJ Cam.

początek sygnatury dzieła będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach

zamawiać przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków

Biuro Dyr.I

Biuro Dyr.II

Biuro Dyr. III

Biuro Dyr. IV

Biuro Dyr.V

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Cim.

początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w.

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Czas.

Czasop.

część sygnatury czasopisma, koniecznie wpisać na zamówieniu

zamawiać do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej lub Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem czasopism formatu IV i V, które zamawia się do Czytelni Wydawnictw IV i V Formatu

Czyt. Austr.

 

dzieło jest w Bibliotece Austriackiej

żeby skorzystać, pójść do Czytelni Europeistycznej

Czyt. Dok. Audiowiz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Czyt. Europ.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Europeistycznej

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Europeistycznej

Czyt. Multimed.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Czyt. Nauk.

Czyt. Prac.Nauki

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Pracowników Nauki

Czyt.St.Dr.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków

Dn

początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej

 zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

+ dod. w Czyt. Mm

dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

dodatek zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

+ dyskietka

dodatkiem do publikacji jest dyskietka

z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Ec

początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Ez

początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

F

początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Gab.ryc.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin)

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Grom. Zb.

Gromadz.Zb.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Inc.

Ink.

początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Kat.Gł.

Katalog Główny

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Katalogu

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w sali Katalogów Alfabetycznych

kat. komp.

pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest już uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ

egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ

Kat.Rzecz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Opracowania Przedmiotowego

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Klinika Papieru

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów (Sekcja Kliniki Papieru)

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Konserw.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Lect.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium)

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Głównej (Lectorium)

Lect. mss.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum)

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów

Mag. Dok. Audiowiz.

dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mag. Graf.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Mag. Kartogr.

Mag.Oddz.Kart.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Mag.Mikrogr.

dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mag. Muz.

Mag. Muzycz.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Muzycznych (rewers z żółtym paskiem)

Mag. Rękop.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Rękopisów

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów

Mag.St.Dr.

Mag.St.Druk.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Starych Druków

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Mc

początek sygnatury dokumentu ciągłego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy)

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mf.

początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mz

początek sygnatury dokumentu zwartego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy)

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

N.p.s.

N.p.s. spec.

nie pożycza się do domu

zamawiać do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej lub Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem dzieł formatu IV i V

ODA

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz.Czasop.

 dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Ciągłych

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Dok. Audiowiz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Dubl.

Oddz. Dubletów

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów (dawnej Sekcji Dubletów)

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. DŻS

Oddz.D.Ż.Społ.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oddz. Graf.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Oddz.Grom.Zb.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Inform.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Informacji Naukowej

Oddz. Kartogr.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Oddz. Komput.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Kons.

Oddz. Konserw.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Mag.

Oddz. Magaz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Magazynów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Mikrogr.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych

zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Muz.

Oddz. Muzycz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oddz. Opraw

Oddz. Oprawy

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Rękop.

Oddz. Rkp.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów

Oddz.St.Druk.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków

Oddz.Wyd. Rzad.

Oddz.Wyd. Rzadkich

OWR

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oprawa

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Pf.

adnotacja oznaczająca dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach katalogowych

w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej należy zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych

Prac. API

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji (dawna nazwa: Pracownia Automatyzacji Procesów Informacyjnych)

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Rara

druk rzadki

zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Specjalnych - Druki Rara

St.Dr.

St. Druki

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków

nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków

Udost.Zb.I

Udost.Zb.II

Udost.Zb.III

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

W

początek sygnatury dzieła z tzw. księgozbioru W

egzemplarz dzieła należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ; jeżeli ten katalog jeszcze nie notuje tego dzieła, zamawiać bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej

Wystawy

dzieło znajduje się w pracowni osoby zajmującej się organizacją wystaw

jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

ZN

dzieło zniszczone

nie udostępnia się, zgodnie z par. 11, punkt 2 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"

Zs.

adnotacja oznaczająca dzieło zastrzeżone; od czerwca 2003 r. taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach katalogowych

w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej należy zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych

zob. kat. komp.

pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest już uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ

egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ