Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi przy sygnaturach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i oznaczenia przy sygnaturach katalogowych

 • A - początek sygnatury egzemplarza archiwalnego - można zamawiać tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki, zgody udziela bibliotekarz w sali Katalogów Alfabetycznych
 • Albumy - integralna część sygnatury albumów, można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Archiw. - egzemplarz archiwizowany, można zamawiać tylko do Czytelni Pracowników Nauki
 • Aug. - depozyt księgozbioru zakonu Augustianów - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków
 • B - początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego - zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika
 • Bernstein - egzemplarz jest częścią depozytu I. Bernsteina - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków
 • Bibl.Inst. / Bibl.Zakł. - egz. był w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • B.Kat. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Druków Zwartych (dawniej: Biuro Katalogowe)- można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • BJ Austr. - początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej, można korzystać w Czytelni Europeistycznej
 • BJ Cam. - początek sygnatury egz. będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach - zamawianie przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków
 • Biuro Dyr. - egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Cim. - początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w. - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków
 • Czas. / Czasop. - część sygnatury czasopisma, należy koniecznie wpisać na zamówieniu - należy zamawiać do Czytelń
 • Czyt. Austr. - egz. w Bibliotece Austriackiej - można korzystać bez zamawiania w Czytelni Europeistycznej
 • Czyt. Dok. Audiowiz. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - nie trzeba zamawiać, można korzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Czyt. Europ. - egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Europeistycznej - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Europeistycznej
 • Czyt. Multimed. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Czyt. Nauk. / Czyt. Prac.Nauki - egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Pracowników Nauki
 • Czyt.St.Dr. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków
 • Dn - początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • + dod. w Czyt. Mm - dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych - dodatek można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • + dyskietka - dodatkiem do publikacji jest dyskietka - z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Ec - początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Ez - początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • F - początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Gab.ryc. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Grom. Zb. / Gromadz.Zb. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Inc. / Ink. - początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków
 • Kat.Gł. / Katalog Główny - egz. w księgozbiorze podręcznym Katalogu Kartkowego - nie trzeba zamawiać, można skożystać w sali Katalogów Alfabetycznych
 • kat. komp. - pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest notowane w Katalogu Bibliotek UJ i można je zamawiać online
 • Kat.Rzecz. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Opracowania Przedmiotowego - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Klinika Papieru - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Kliniki Papieru - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Konserw. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Lect. - egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Głównej (Lectorium)
 • Lect. mss. - egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Rękopisów
 • Mag. Dok. Audiowiz. - egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Mag. Graf. - egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Mag. Kartogr. / Mag.Oddz.Kart. - egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Mag.Mikrogr. - egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Mag. Muz. / Mag. Muzycz. - egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Muzycznych
 • Mag. Rękop. - egz. w Magazynie Sekcji Rękopisów - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów
 • Mag.St.Dr. / Mag.St.Druk. - egz. w Magazynie Sekcji Starych Druków - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków
 • Mc - początek sygnatury czasopisma, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Mf. - początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Mz - początek sygnatury książki, wydanej w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • N.p.s. / N.p.s. spec. - nie pożycza się do domu - można zamawiać do Czytelń
 • ODA - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Oddz.Czasop. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Ciągłych - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Dok. Audiowiz. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Oddz. Dubl. / Oddz. Dubletów - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów (dawnej Sekcji Dubletów) - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. DŻS / Oddz.D.Ż.Społ. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • Oddz. Graf. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Oddz.Grom.Zb. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Inform. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Informacji Naukowej
 • Oddz. Kartogr. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • Oddz. Komput. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Kons. / Konserw. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Mag. / Magaz. - egz.  w księgozbiorze podręcznym Oddziału Magazynów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Mikrogr. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
 • Oddz. Muz. / Muzycz. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • Oddz. Opraw - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Oddz. Rękop. / Rkp - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów - nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów
 • Oddz.St.Druk. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków
 • Oddz.Wyd. Rzad. / Rzadkich / OWR - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Zamawianie u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • Oprawa - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów. Jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Pf. - adnotacja oznacza dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych
 • Prac. API - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji (dawniej: Pracownia Automatyzacji Procesów Informacyjnych) - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • Rara - druk rzadki - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Specjalnych - Druki Rara
 • St.Dr. - egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków. Nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków
 • Udost.Zb. - egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • W - początek sygnatury egz. z tzw. Księgozbioru W - można zamówić w Katalogu Bibliotek UJ online; jeżeli ten katalog jeszcze nie notuje tego egzemplarza, zamawiać bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej
 • Wystawy - egz. w pracowni organizacji wystaw - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamówić u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
 • ZN - egzemplarz zniszczony - nie udostępnia się, zgodnie z par. 11, punkt 2 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"
 • Zs. - od czerwca 2003 r. status książki zastrzeżonej został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznyc
 • zob. kat. komp. - pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że egzemplarz jest notowany w Katalogu Bibliotek UJ i można go zamawiać online