Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wi-Fi

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostęp do Internetu

Z Internetu można korzystać:

  • na wszystkich komputerach na terenie gmachu 
  • na własnych urządzeniach po zalogowaniu się do sieci wi-fi

Sieć dla wszystkich użytkowników BJ

BJ_WiFi

Z bezprzewodowego dostępu do sieci wi-fi mogą korzystać wszyscy użytkownicy mający aktywną kartę biblioteczną. Po wybraniu danej sieci, w portalu do logowania należy wpisać swój numer karty bibliotecznej i hasło do systemu bibliotecznego.

Sieć dla studentów i pracowników UJ

UJ_WiFi

Po wybraniu sieci UJ_WiFi należy tylko wpisać swój login i hasło do sieci bezprzewodowej, czyli adres e-mail, najczęściej w postaci:

imie.nazwisko@uj.edu.pl  – w przypadku pracownika
imie.nazwisko@student.uj.edu.pl  – w przypadku studenta
imie.nazwisko@doctoral.uj.edu.pl  – w przypadku doktoranta

oraz hasło do tego konta

eduroam - międzynarodowa akademicka sieć WiFi

System eduroam pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Internetu dla wszystkich pracowników i studentów uczelni (w kraju i za granicą) uczestniczących w projekcie eduroam.

Szczegółowe informacje pod adresem http://eduroam.pl/

Problemy z działaniem sieci bezprzewodowej należy zgłaszać:

12 663 50 70
12 663 50 71
12 663 50 72