Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytaj
bibliotekarza

Zapytaj bibliotekarza

Niniejszy formularz służy do przesłania zapytania do Sekcja Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej. Zapytanie może dotyczyć np. funkcjonowania Biblioteki Jagiellońskiej, korzystania z jej księgozbioru i dostępnych zasobów elektronicznych, prowadzenia poszukiwań bibliograficznych lub faktograficznych. Bibliotekarze nie tworzą jednak kompletnych zestawień bibliograficznych dotyczących danego tematu do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich itp. Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym formularzem w celu przekazania zapytania do Sekcji Informacji Naukowej BJ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

To pole jest wymagane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez formularz: http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie danych podanych w formularzu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron