Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi drukowane

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi drukowane

Ważniejsze z opublikowanych katalogów zbiorów Biblioteki. Katalogi te dostępne są w wielu bibliotekach polskich i zagranicznych, niektóre także w wersji cyfrowej.

Każdy link podany na stronie otwiera nową zakładkę przeglądarki.

 

 • Władysław Wisłocki: Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Części I-II. Kraków 1877–1881 

Dostępny w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Voluminy 1–11 (cod. 8-1575)

Dostępny w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1938–2021 

Dostępny w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 

Inkunabuły

 • W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi ad A. 1500 secundum Haini "Repertorium bibliographicum" una cum conspectu virorum, qui libros olim habuerant, benefactorum Bibliothecae ligatorum Cracoviensium per ordinem alphabeti, Cracoviae 1900
 • K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1927, nr 1-75, "Przegląd Biblioteczny", R. 3 (1930), z. 1 i odbitka: Kraków 1930
 • K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1935, nr 76-187, "Przegląd Biblioteczny", R. 10 (1936), z. 2 i odbitka: Kraków 1936
 • A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. – Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Opracowała Anna Lewicka-Kamińska przy współudziale Heleny Friedberg, Marii Kowalczyk, Ludwiki Tabeau, Kraków 1962
 • A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog przybytków za lata 1962-1967. – Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Catalogus accessionum ab A. MDCCCCLXII ad A. MDCCCCLXVII, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 18 (1968), z. 2, s. 5-57 i odb.

Druki z XVI wieku

 • Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. – Catalogus librorum polonicorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica asservantur. Pod red. Mariana Malickiego i Ewy Zwinogrodzkiej opracowali: Małgorzata Gołuszka, Marian Malicki, Wanda Ptak-Korbel, Zofia Wawrykiewicz, Ewa Zwinogrodzka, Tom I: A-Ł, Kraków 1991; Tom II: M-Ż, Kraków 1994; Tom III: Indeksy, Kraków 1995
 • Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur : BJ 16. – Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie : BJ 16. Curavit Marianus Malicki, confecerunt Margarita Gołuszka, Marianus Malicki, Romana Piech, Wanda Ptak-Korbel, Eva Szczawińska, Sophia Wawrykiewicz, Eva Zwinogrodzka, Baden-Baden : Verlag Valentin Koerner, 2002-2005. Tom I: A - Biblia (2002); Tom II: Bibliander – Cz (2002); Tom III: D – Glogoviensis (2003); Tom IV: Gnaphaeus - Lily (2003); Tom V: Linacre – Patrizi (2004); Tom VI: Pauli – Sidonius (2004); Tom VII: Sieben – Ż (2005); Tom VIII: Register (2007)
 • A. Obrębski, Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego, Kraków 1999

Druki XV-XVIII wieku

 • I. Bernstein, Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających bibliotekę Ignacego Bernsteina  (tom 1-2, Warszawa 1900 oraz reprint Hildesheim 2003). Zawiera również książki i czasopisma z XIX wieku
 • J. Reiss, Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. [Część 1], "Exlibris. Czasopismo poświęcone książce", R. VI (1924), s. 85-118; Część 2: Kraków 1934; Część 3: Od wieku XVI do wieku XVIII, Kraków 1938
 • Lewicka-Kamińska, Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepla w Bibliotece Jagiellońskiej, Wrocław 1956
 • Katalog wystawy prasy krakowskiej od XVI wieku do roku 1914 w zasobach Biblioteki  Jagiellońskiej. (Tytuły, informacje bibliograficzne, zasób, sygnatury Biblioteki), oprac. Franciszka Korpałowa, "Prasa Współczesna i Dawna" 1958 nr 2 s. 149-158 i odb.
 • Katalog starodruków muzycznych z XVI i XVII w. ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, oprac. Aleksandra Patalas, Kraków 1999
 • Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oprac. Małgorzata Mirek, Kraków 2010
 • Polonika z Berlinki w Bibliotece Jagiellońskiej. Rękopisy, rękopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, druki rzadkie i wydawnictwa nowe, wstęp i red. Jacek Partyka, Kraków 2016

Inne

 • J. Muczkowski, Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych. – Recueil de gravures sur bois imprimé dans divers ouvrages polonais au seizième et au dix-septième siècle, dont les planches sont conservées à la Bibliothèque de l'Université de Jagellon, Kraków 1849. [Reprint: Kraków 1985]. Dostęp online na stronie POLONA 
 • A. Lewicka-Kamińska, Nieznane ekslibrisy polskie XVI wieku w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 1974
 • K. Pilarczyk, Katalog judaików : starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie : z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków, Kraków, 2011

 • Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, wstęp i oprac. J. Brzeski, A. Roliński, Kraków 2001

 • I. Bernstein, Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających bibliotekę  Ignacego Bernsteina, t. 1-2, Warszawa 1900) oraz reprint Hildesheim 2003). Zawiera stare druki oraz książki i czasopisma z XIX wieku
 • Katalog wystawy prasy krakowskiej od XVI wieku do roku 1914 w zasobach Biblioteki  Jagiellońskiej. (Tytuły, informacje bibliograficzne, zasób, sygnatury Biblioteki), oprac. Franciszka Korpałowa, "Prasa Współczesna i Dawna" 1958 nr 2 s. 149-158 i odb.
 • Polonika z Berlinki w Bibliotece Jagiellońskiej. Rękopisy, rękopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, druki rzadkie i wydawnictwa nowe, wstęp i red. Jacek Partyka, Kraków 2016
 • P. Hordyński, Katalog portretów fotograficznych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1975
 • P. Hordyński, Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Cz. 1-2, Warszawa 1989
 • J. Jarowiecki, E. Wójcik, Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog, Kraków 1992