Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru - oferta

Biblioteka Jagiellońska oferuje wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom odkwaszanie druków i manuskryptów w instalacji Bookkeeper III. Zanim skorzystacie Państwo z usługi, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tej i innych metod. Przejdź na podstronę "Metody masowego odkwaszania papieru - charakterystyka procesu". 

W czerwcu 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim dokonano wyboru technologii masowego odkwaszania książek. Na podstawie przeprowadzonego przetargu pozyskano technologię BOOKKEEPER i aparaturę firmy Preservation Technologies L.P. (USA). Instalacja Bookkeeper od stycznia 2006 roku rozpoczęła pracę w nowo wybudowanym pawilonie przy BJ (Klinika Papieru).

Technologia BOOKKEEPER od 1994 roku z sukcesem stosowana jest do odkwaszania druków zwartych i archiwaliów największych instytucji amerykańskich (m.in. Biblioteki Kongresu). Oddziały firmy działają również w Holandii, Hiszpanii, Kanadzie i Japonii. Ponadto instalacje masowego odkwaszania metodą Bookkeeper są wykorzystywane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, Bibliotekę Narodową Korei Południowej, Bibliotekę Narodową Republiki Południowej Afryki.

Koszt masowego  odkwaszania XIX-XX-wiecznych  materiałów  bibliotecznych  i  archiwalnych metodą  bezwodną "Bookkeeper" (druki  zwarte,  luźne  karty,  materiały archiwalne /rękopiśmienne) wynosi:

  • w instalacji - 100,00 zł netto za kg (+ 23 % VAT = 123,00 zł);
  • ręcznie - 1,30 zł netto (+ 23 % VAT = 1,60 zł) za 1 kartę (format A4).

Opłata minimalna za usługę wynosi 15,00 zł netto (+ 23% VAT = 18,45 zł)

Odkwaszanie woluminów oprawnych i luźnych kart w instalacji Bookkeeper III

Maksymalne wymiary woluminu*:

reaktor poziomy: 63 x 48 x 27 cm

reaktor pionowy: 38 x 23 x 7,5 cm

Maksymalne wymiary luźnych kart*:

reaktor poziomy: 49 x 60 cm


* Odkwaszanie innych formatów należy uzgadniać indywidualnie

Kontakt:

mgr inż. Robert Urbaniec 
tel. +48 12 663-34-91 tel. +48 12 663-34-92
e-mail: robert.urbaniec@uj.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z efektami odkwaszania metodą Bookkeeper w praktyce – zainteresowane instytucje prosimy o kontakt i dostarczenie materiałów testowych. Niewielkie partie książek, czasopism lub innych druków zostaną odkwaszone bezpłatnie w ramach szkolenia z przygotowania materiałów bibliotecznych i archiwalnych do masowego odkwaszenia.