Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Synat

Zadanie Badawcze SYNAT pt.: „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy"

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin realizacji: 08.2010-08.2013

Wartość  projektu: 60 000 000,00 PLN

Zadanie badawcze mające na celu utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej, która ułatwi dotarcie do sieciowych zasobów wiedzy przedstawicielom nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zadanie realizowane jest przez sieć naukową złożoną z 16 wiodących w tym temacie jednostek naukowych, którym przewodniczy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Jagielloński, w tym Biblioteka Jagiellońska jest jednym z wykonawców zadania badawczego w zakresie zadań bibliotecznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.synat.pl/

Zbiory objęte projektem można znaleźć w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej