Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HaZarD

Akronim HaZarD to skrót od pełnej nazwy Projektu, którego celem jest "Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie" w latach 2013 - 2014.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidzianych dla IV Priorytetu obejmującego szkolnictwo wyższe i naukę.

Działania realizowane w ramach tego Priorytetu mają na celu "wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni", co nastąpi dzięki:

  • doskonaleniu jakości kształcenia przez włączenie pracodawców i instytucji rynku pracy w proces dydaktyczny i dostosowanie efektów kształcenia dla potrzeb rynku pracy przy użyciu stworzonego w tym celu Portalu Internetowego.
  • podniesieniu kompetencji 210 osób kadry kierowniczej UJ w zakresie zarządzania uczelnią do XII 2014 r. poprzez wizyty studyjne na innych uczelniach, seminaria oraz szkolenia.
  • zharmonizowaniu procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania jakością pracy uczelni do XII 2014 r.

W niniejszym projekcie Biblioteka Jagiellońska realizuje prace w ramach zadania III, tj.  stworzenie bazy bibliograficznej pracowników UJ.

Przejdź dalej, aby uzyskać więcej informacji o projekcie HaZarD