Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Orientalia Polonica.

Polskie tradycje badań nad Orientem

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Termin realizacji: 04.03.2013-03.03.2017

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Realizowany pod auspicjami Biblioteki Jagiellońskiej i przy współpracy Wydziału Filologicznego UJ oraz Wydziału Nauk Międzynarodowych i Politycznych UJ projekt "Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem" ma na celu zainicjowanie i prowadzenie długofalowych prac badawczych i edytorskich, w efekcie których zostaną opracowane naukowo, przygotowane do druku i wydane pisma badawcze (historyczne, teoretycznoliterackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.) oraz literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) będące wynikiem zainteresowania polskich badaczy i twórców (z okresu od XVII do końca XIX wieku) szeroko pojmowanymi zjawiskami związanymi z kulturą i tradycją Orientu (w zakresie zagadnień związanych z czterema kręgami kulturowymi Orientu: arabskim, tureckim, irańskim i indyjskim).

Więcej informacji tutaj: Orientalia Polonica

Zbiory objęte projektem można znaleźć w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej