Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ

Termin realizacji: 03.08.2018-02.08.2021

Wartość projektu: 7507580.5


Projekt  „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 
Projekt powstał w celu wspierania rozwoju naukowego, społecznego i gospodarczego poprzez zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki, które będą gromadzone w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ).

 
Realizacja projektu potrwa 3 lata i pozwoli na intensyfikację wykorzystania potencjału naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez zwiększenie dostępności i wykorzystania publikacji naukowych oraz wyników badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu.  

 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów nauki, zgromadzonych w ramach struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego; doskonalenie jakości informacji sektora publicznego poprzez podniesienie efektywności i skuteczności działań w sferze naukowej, dydaktycznej i administracyjnej. Długofalową konsekwencją realizacji projektu będzie szerokie udostępnienie zasobów zebranych w RUJ oraz rozpowszechnienie zebranych informacji za pomocą narzędzi informatycznych. Jednym z ważniejszych aspektów będzie ochrona zasobów naukowych i ich utrwalenie w postaci kopii cyfrowej oraz możliwość korzystania z rzetelnych tj. zweryfikowanych, potwierdzonych źródeł informacji.