Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WWI - 100 years /I Wojna Światowa - stulecie wybuchu

Termin realizacji: 01-11.2014

Źródło finansowania: Visegrad Fund/Fundusz Wyszehradzki

Biblioteka Jagiellońska jest jednym z partnerów projektu koordynowanego przez Bibliotekę Chemiczną Słowackiego Uniwersytetu Technicznego. W projekcie współdziałają partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej: Czechy (Biblioteka Morawska w Brnie), Polska (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie), Słowacja (Biblioteka Chemiczna Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie) i Węgry (Biblioteka Narodowa w Budapeszcie).

Najważniejszym rezultatem projektu ma być stworzenie oprogramowania,  które pozwoli na zebranie na jednej platformie agregującej metadanych dokumentów cyfrowych (m.in. czasopism, druków zwartych, rękopisów, zbiorów graficznych, w tym fotografii i pocztówek,  dokumentów życia społecznego oraz wydawnictw rzadkich i zbiorów kartograficznych)
z  okresu I wojny światowej, mających znaczenie dla regionu Europy Środkowej.

Partnerzy przeprowadzają w ramach projektu kwerendy we własnych kolekcjach pod kątem zbiorów powstałych w czasie I wojny światowej i bezpośrednio z nią związanych. Wybrane zbiory zostaną skatalogowane i zdigitalizowane. Ponadto w trakcie projektu zostanie wypracowany słownik słów kluczowych i sposób prezentacji wielojęzycznych metadanych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Więcej informacji na temat projektu WWI