Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konserwacja i oprawa książek oraz broszur medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku

Termin realizacji: 01.12.2021 r. - 30.11.2023 r.

Wartość Projektu: 276 049,90 zł 

Dzięki przekazanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środkom z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki moduł „Wsparcie dla Bibliotek naukowych”, Biblioteka Jagiellońska wraz z Biblioteką Medyczną rozpoczęła prace nad zabezpieczeniem niezwykle cennych zbiorów z zakresu medycyny, pochodzących z XIX i XX wieku, przechowywanych w obydwu jednostkach.

Do szczegółowych celów projektu należy konserwacja księgozbioru Biblioteki Medycznej z przełomu XIX i XX wieku (300 książek z zakresu anatomii, fizjologii, higieny, farmacji, bakteriologii i patologii wydanych przed 1945 rokiem) oraz konserwacja polegająca na odkwaszeniu i oprawie 4300 broszur medycznych z kolekcji znajdującej się w Bibliotece Jagiellońskiej. Renowacja zbiorów przeprowadzona będzie przy użyciu tradycyjnych materiałów i technik introligatorskich, gwarantujących utrzymanie historycznego księgozbioru w należytym stanie przez następne dziesięciolecia. 
Projekt wpisuje się również w rozpoczęte przez Bibliotekę Medyczną w 2018 roku działania zmierzające do zabezpieczenia i renowacji zniszczonych zbiorów, stanowiących unikatową w skali kraju historyczną kolekcję książek medycznych.

Zadania realizowane w latach 2021/2023 w ramach umowy SONB/SP/511912/2021

 1. Zakup materiałów konserwatorskich oraz odczynników 
  Zbiory dedykowane do projektu wymagają szeregu prac z zakresu napraw konserwatorskich i introligatorskich, dla pełnego zabezpieczenia zostaną również poddane procesowi odkwaszania.
 2. Zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Medycznej
  Celem działania jest konserwacja księgozbioru Biblioteki Medycznej z przełomu XIX i XX wieku (do 1945 roku). Prace renowacyjne będą zrealizowane przez zakład introligatorski specjalizujący się w wykonywaniu i konserwacji opraw zbiorów historycznych. Zespół zostanie wybrany  w oparciu o zapytanie ofertowe. Do renowacji przeznaczono blisko 300 książek z zakresu anatomii, fizjologii, higieny, farmacji, bakteriologii i patologii. Konserwacja obejmie podstawowe zabiegi związane z naprawą opraw i bloków książek, m.in.: wymianę uszkodzonej oprawy na nową, reperację kart oraz przeszycie bloku, wklejenie nowej wyklejki, tłoczenia na grzbiecie, przy zachowaniu odręcznych proweniencji i zabytkowych ekslibrisów oraz przy użyciu profesjonalnych materiałów odpowiednich dla zbiorów z przełomu XIX i XX wieku. 
 3. Prace introligatorskie
  W ramach działania realizowane będą prace introligatorskie nad zbiorem 4300 broszur. Do szczegółowych czynności należeć będą: rozebranie obiektów, oczyszczenie i usunięcie starych pasków i zaklejeń, złożenie, uszycie lub sklejenie obiektów, doszycie lub doklejenie kartonowej okładki oraz maskującego paska płóciennego na grzbiecie. Czynności introligatorskie umożliwią realizację kolejnego etapu prac, którym będzie odkwaszenie zbiorów. 
 4. Odkwaszanie broszur
  Działanie będzie dotyczyło prac nad odkwaszeniem zbioru broszur medycznych (4300 obiektów). W Klinice Papieru Biblioteki Jagiellońskiej od lat prowadzone są działania zabezpieczające zbiory przed degradacją kwaśnego papieru. Dzięki temu udało się uratować wiele cennych pamiątek - zabytków piśmiennictwa. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zabezpieczenie kolejnego ważnego i cennego zbioru.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki