Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Zasady przyjmowania darów do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Osoby, instytucje, przedsiębiorstwa lub organizacje, które chcą przekazać dary do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, prosimy o wcześniejszy kontakt z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów (grombj@uj.edu.pl, tel.: 12 663 3507, 12 663 3505), gdyż Biblioteka przyjmuje tylko te książki, czasopisma lub inne materiały biblioteczne, które są zgodne z polityką gromadzenia zbiorów oraz pozostają w dobrym stanie. 
Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia daru oraz jego selekcji.
Dary, których nie włączono do zbiorów, a których nie odbierze ofiarodawca, proponowane są innym bibliotekom lub rozdawane bezpłatnie czytelnikom. 
Ze względu na obowiązujące przepisy celne, osoby i instytucje spoza Unii Europejskiej, przekazujące książki lub czasopisma do Biblioteki Jagiellońskiej, proszone są o zamieszczenie informacji o zawartości i wartości paczki na przesyłce oraz o wcześniejsze poinformowanie o tym Oddziału Gromadzenia Zbiorów (grombj@uj.edu.pl). 
Biblioteka może odmówić przyjęcia przesyłki o nieznanej zawartości.

Inne formy wsparcia Biblioteki

Osoby, instytucje, przedsiębiorstwa lub organizacje zainteresowane innymi formami wspierania działalności Biblioteki Jagiellońskiej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: 
e-mail: ujbj@uj.edu.pl
tel.: 12 663 3555 (sekretariat)
adres pocztowy: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków.

Szkolenia dla bibliotekarzy

Biblioteka Jagiellońska prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników bibliotek wydziałowych i instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wdrażających system Alma.
 
Warsztaty są organizowane dwa razy w roku, w semestrze wiosennym i jesiennym.
 
Program szkolenia obejmuje: zasady funkcjonowania systemu Alma, opracowanie różnego typu dokumentów w formacie MARC 21, tworzenie deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 
Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych łączących wykłady teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi, dwa razy w tygodniu przez okres około dwóch miesięcy.
 
Po zakończeniu szkolenia bibliotekarze uzyskują dostęp do pracy w systemie oraz otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 

Szczegółowe informacje:

tel.: 12 663 3580
e-mail: agata.pazdur@uj.edu.pl

Przepisy katalogowania

Link do przepisów katalogowania

Egzemplarz obowiązkowy

Biblioteka Jagiellońska, tak jak Biblioteka Narodowa, jest uprawniona do bezpłatnego otrzymywania dwóch egzemplarzy każdej wydanej w  Polsce lub przez polskiego wydawcę publikacji, a jeden z tych egzemplarzy zobowiązana jest wieczyście archiwizować. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U 1996, nr 152, poz. 722) oraz akty wykonawcze. Link do wymienionych dokumentów
 
Apelujemy zatem o przysyłanie w dwóch egzemplarzach wszelkich publikacji przeznaczonych do rozpowszechniania. Obowiązek ten dotyczy zarówno wydawnictw drukowanych – książek, czasopism, map, nut, druków ulotnych – jak również elektronicznych. 
 
Jedynie jeśli nakład nie przekracza 100 egzemplarzy, powinniśmy otrzymać jeden egzemplarz. 
 
Publikacje drukowane i zapisane na nośnikach fizycznych prosimy przysyłać na adres:
 
Biblioteka Jagiellońska 
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
 
Natomiast publikacje elektroniczne w formie plików proszę przesyłać na adres e-mail: odabj@uj.edu.pl
 
W razie pytań związanych z egzemplarzem obowiązkowym prosimy o kontakt:
tel.: +48 12 663 3502
 
Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych. Dotyczy to przesyłek nadanych jako list ekonomiczny do 2 kg oraz paczek ekonomicznych do 10 kg. 
 
W miejscu znaczka należy umieścić napis: „Egzemplarz obowiązkowy zwolniony z opłat pocztowych”. 

W przestrzeni Biblioteki organizowane są czasowe wystawy oraz inne wydarzenia takie jak wykłady i spotkania autorskie. Ich tematyka jest zgodna ze strategią Biblioteki.  

Aby zgłosić propozycję wystawy, należy wypełnić Kartę zgłoszenia wystawy i wysłać ją na adres e-mail: wystawy.bj@uj.edu.pl 
Pobierz Kartę zgłoszenia wystawy (273 kB, PDF)

W przypadku innych wydarzeń prosimy o kontakt z Sekcją Wydarzeń Kulturalnych, tel.: 12 663 3404 lub 12 663 3403. 

Lista publikacji poszukiwanych przez Bibliotekę Jagiellońską

Osoby zainteresowane przekazaniem poszukiwanych książek do zbiorów Biblioteki prosimy o wcześniejszy kontakt z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel.: 12 663 3505, 12 663 3504, 12 663 3507.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron