Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja Biblioteki Jagiellońskiej

 

 

Biblioteka Jagiellońska jako biblioteka główna Uniwersytetu Jagiellońskiego, której aktywność jest zintegrowana ze strategią i działalnością Uniwersytetu, twórczo i skutecznie wspiera realizację jego misji i celów, oferując nowoczesne i adekwatne do potrzeb użytkowników usługi biblioteczne i informacyjne w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, doświadczenia profesjonalne oraz wiedzę naukową.

Jednocześnie, ze względu na swoją rolę w Polsce, unikatowe i cenne zbiory, rozwinięte usługi informacyjne oraz kompetencje pracowników, służy szerszej społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej, a także przyczynia się do rozwoju wiedzy i praktyki bibliotekarskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego dla przyszłych pokoleń.