Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać użytkownikiem?

Jak zostać użytkownikiem?

Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej. Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Dla studentów i doktorantów uczelni krakowskich, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS) lub elektroniczną legitymację doktoranta (ELD) funkcję karty bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej pełni ta legitymacja, wcześniej aktywowana w Wypożyczalni BJ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Studenci:

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na trwający semestr roku akademickiego 2023/24

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

studenci studiów podyplomowych:

 • dokument tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

studenci odbywający naukę w ramach programu MOST:

 • dokument tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ odbywający naukę w ramach programu "Erasmus" i innych programów stypendialnych trwających powyżej 3 miesięcy:

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na trwający semestr roku akademickiego 2023/24 (jeśli została wydana)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ, których pobyt na uczelni trwa krócej niż 3 miesiące:

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko w czytelniach

Doktoranci:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja doktoranta z ważnym hologramem na trwający rok akademicki 2023/24

ELD zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Uwaga:

Osoby niebędące studentami studiów doktoranckich zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia od promotora. Oświadczenie musi zawierać informacje, że dana osoba jest w trakcie pisania doktoratu i prowadzi zajęcia dydaktyczne lub badania w UJ.

Pracownicy:

nauczyciele akademiccy:

 • dokument  tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • dokument tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

emerytowani pracownicy UJ:

 • dokument  tożsamości
 • dokument potwierdzający związek z UJ

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ:

 • deklaracja dla wypożyczeń miejscowych pod­pisana przez kierownika biblioteki, opatrzona pieczęcią firmową zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk do pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub z witryny BJ. Pobierz deklarację dla wypożyczeń miejscowych (24,7 kB)
 • dokument tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Szkoły wyższe Krakowa na zasadach współpracy i świadczenia wzajemnych usług UJ z innymi uczelniami (lub wg odrębnych ustaleń z Dyrekcją BJ)

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na rok akademicki 2023/24

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ. W przypadku braku kodu kreskowego na legitymacji zachodzi konieczność wyrobienia karty bibliotecznej BJ.

doktoranci:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja doktoranta z ważnym hologramem na trwający rok akademicki 2023/24

ELD zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

pracownicy:

 • nauczyciele akademiccy:
  • dokument tożsamości
  • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
  • dokument tożsamości
  • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Pracownicy innych instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych zlokalizowanych w Krakowie

 • dokument tożsamości
 • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Koła Grodzkiego w Krakowie:

 • dokument tożsamości
 • aktualna legitymacja członkowska

Biblioteki szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa:

 • deklaracja dla wypożyczeń miejscowych podpisana przez kierownictwo, opatrzona pieczęcią firmową, zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk po pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub z witryny BJ. Pobierz deklarację dla wypożyczeń miejscowych (24,7 kB)
 • dokument tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Uczniowie szkół miasta Krakowa:

 • pełnoletni uczniowie szkół średnich i policealnych:
  • dokument tożsamości
  • aktualna legitymacja szkolna

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • niepełnoletni:
  • aktualna legitymacja szkolna

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Każda osoba fizyczna

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport; dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Osoby zainteresowane, na podstawie dokumentu tożsamości, mogą raz w roku akademickim skorzystać bezpłatnie z karty trzydniowej (przez trzy kolejne dni robocze). Umożliwia ona dostęp do zbiorów tylko na miejscu w czytelniach.

Uwaga:

Kartę trzydniową można uzyskać również przed godzinami otwarcia Wypożyczalni (za pośrednictwem pracownika ochrony, na parterze w nowym gmachu).

Karta biblioteczna/ELS/ELD aktywowana jako karta zachowuje ważność w przypadku:

 • studentów, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, innych czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, pełnoletnich uczniów szkół średnich i policealnych do 31 października 2024
 • nauczycieli akademickich, doktorantów oraz czytelników uprawnionych do korzystania tylko w czytelniach do 31 grudnia 2024.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

Prolongatę karty bibliotecznej/ELS/ELD uzyskuje się a podstawie takich samych dokumentów jak przy wpisie, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka pobiera opłaty:

 • za założenie konta i wykonanie karty bibliotecznej – 20 zł

 • za prolongatę karty bibliotecznej lub aktywację ELS/ ELD uczelni krakowskich – 5 zł

 • za wydanie duplikatu karty – 25 zł