Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

Każdy link podany na stronie otwiera nową zakładkę przeglądarki.

 

BASE: Bielefeld Academic Search Engine
Wielodziedzinowa wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library. Dociera do wyselekcjonowanych źródeł pomijanych przez wyszukiwarki komercyjne.

CAIRN.INFO 
Założona w 2005 roku przez czterech belgijskich i francuskich wydawców akademickich baza oferuje najbardziej wszechstronny zbiór publikacji frankofońskich online z  dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Anglojęzyczna wersja platformy umożliwia dostęp do przetłumaczonych na język angielski abstraktów i wybranych artykułów z kluczowych czasopism znajdujących się w kolekcji.

CORE 
Agregator repozytoriów i czasopism w wolnym dostępie. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów oraz poleca użytkownikowi dodatkową literaturę z interesującej go dziedziny.

DART Europe E-theses Portal 
Baza metadanych  umożliwia  dotarcie do prac doktorskich w wolnym dostępie, które  przechowywane są w różnych repozytoriach akademickich i instytucjonalnych na terenie Europy. W bazie można wyszukiwać prace według interesujących nas terminów lub przeglądać wyodrębnione indeksy.

DOAJ - Directory of Open Access Journals 
Wielodziedzinowy spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych dostępnych na warunkach open access, przeszukiwalnych na poziomie artykułów.

DOAB- Directory of Open Access Books
Baza indeksuje i zapewnia dostęp do naukowych, recenzowanych książek w otwartym dostępie. Blisko 58 364 recenzowanych książek akademickich z różnych dziedzin wiedzy.

Google Books Search
Usługa działająca podobnie do wyszukiwarki internetowej. Umożliwia wyszukiwanie książek, których treść pasuje do wprowadzonych haseł.

Google Scholar
Bezpłatna specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, uwzględniająca różnorodne publikacje z wielu dziedzin wiedzy.

KVK - Karlsruhe Virtual Catalog 
Multiwyszukiwarka Biblioteki Uniwersytetu w Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie), umożliwiająca przeszukiwanie katalogów czołowych bibliotek świata (ze szczególnym uwzględnieniem niemieckojęzycznych) oraz wybranych baz danych.

LIBRARIA
Baza pełnotekstowych periodyków wydawanych na obszarze współczesnej Ukrainy, głównie od l. 20. do 40. XX w. w języku ukraińskim, a także językach polskim, jidysz, tatarskim, niemieckim i rosyjskim.

OAIster
Wyszukiwarka połączonych bibliotek, przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na zasadzie "open access". Obecnie obejmuje ponad 30 mln. rekordów od 1500 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne.

OpenAIRE 
Ogólnoeuropejskie metarepozytorium, które umożliwia dostęp do zasobów Open Access. Platforma wykracza poza tradycyjny agregator publikacji naukowych. Projekt ma  także na celu wspomaganie naukowców w umieszczaniu wyników badań w instytucjonalnych bądź dziedzinowych repozytoriach, budowanie infrastruktury dla sieci repozytoriów, badanie usług zarządzania danymi naukowymi wspólnie ze społecznościami naukowców z wybranych dyscyplin. Infrastruktura OpenAIRE pomaga badaczom  i koordynatorom projektów naukowych poprzez przewodniki, szkolenia i indywidualne porady.

OpenDOAR
Katalog otwartych repozytoriów z całego świata. Pozwala zarówno na wyszukiwanie repozytoriów, jaki i przeszukanie ich zasobów według kilku kategorii, np. dziedziny wiedzy, typu i języka dokumentu, lokalizacji geograficznej. OpenDOAR zapewnia twórcom otwartych archiwów narzędzia wsparcia i możliwość dzielenia się doświadczeniem. 

Paperity
Pierwszy wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w otwartym dostępie. Indeksuje pokaźny i ciągle rosnący procent nowych artykułów typu "gold" oraz uwzględnia publikacje wielu wiodących wydawców naukowych.

Persée 
Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych ogłoszonych od XIX w. do czasów współczesnych. Umożliwia dostęp do, z reguły pełnych tekstów, publikacji z zakresu antropologii, archeologii, ekonomi, filozofii, geografii, historii, językoznawstwa, komunikacji społecznej, literaturoznawstwa, nauk politycznych, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii i sztuki.

Project Gutenberg
Wielojęzykowy zbiór książek elektronicznych, które można pobierać i bezpłatnie rozpowszechniać dla celów niekomercyjnych.

PublishersGlobal
Ogólnoświatowa baza wydawców, którą można przeszukiwać według kraju, dziedziny, języka, usług, i in.

SciCentral
Wielokrotnie nagradzany zbiór aktualności naukowych z zakresu chemii, fizyki, nauk biologicznych, medycznych,  nauk o ziemi, inżynierii i  nauk o kosmosie.

SSRN - Social Science Research Networks 
Wielokrotnie nagradzana sieć i repozytorium obejmujące nauki społeczne.

TechXtra
Bezpłatny serwis zainicjowany przez Heriot Watt University. Przeszukuje bazy i serwisy z zakresu informatyki, inżynierii, matematyki.  Sięga do tych miejsc w sieci, gdzie nie dociera Google i Google Scholar.

Wayback Machine
Usługa fundacji Internet Archive pozwalająca dotrzeć do pokaźnej części archiwalnych wersji stron WWW począwszy od 1996 r.

WorldCat
Największa na świecie bibliograficzna baza danych tworzona przez biblioteki zrzeszone w Online Computer Library Center (OCLC). Umożliwia przeszukiwanie katalogów bibliotek z całego świata.

Wybrane biblioteki cyfrowe na świecie

DOI
Wyszukiwarka artykułów naukowych wg cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (digital object identifier).

ISSN
Światowy katalog wydawnictw ciągłych (czasopism, serii wydawniczych, periodyków) z numerem ISSN (International Standard Serial Number) nadanym przez ISSN International Centre w Paryżu oraz narodowe centrale ISSN.

VIAF - wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych.

Google Earth
Wyszukiwarka określonych miejsc na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach.

ALEX
Zbiór skanów historycznych austriackich dokumentów prawnych, w tym także niemieckojęzycznych i polskojęzycznych dotyczących ziem polskich pod panowaniem Habsburgów.

Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej
Baza niemieckiego Instytutu Herdera w Marburgu (Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas) tworzona we współpracy z placówkami naukowymi wybranych państw środkowoeuropejskich.

Bibliografie české a slovenské historiografie
Wspólny katalog bibliografii historiografii czeskiej i słowackiej

Deutsche Historische Bibliografie
(Bayerische Staatsbibliothek, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Zeitgeschichte, Deutschen Museum die Deutsche Historische Bibliografie).

Monumenta Germaniae Historica​ 
Elektroniczna wersja fundamentalnego mediewistycznego wydawnictwa źródłowego. W jego skład wchodzą dzieła historyczne, statuty, listy, teksty prawnicze i politycznych oraz literatura piękna i materiały do kultury średniowiecznej. Obok historii Niemiec, dotyczy dziejów powszechnych i narodowych, w tym polskich.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950
Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów.

Österreichische Historische Bibliographie
Austriacka bibliografia historyczna, obejmująca piśmiennictwo od 1945 r. i uwzględniająca austriacki aspekt dziejów polskich (Institut für Geschichte an der Universität Klagenfurt).

Genealogia

Adelsforschung
Portal poświęcony szlachcie z historycznego obszaru Niemiec, z uwzględnieniem Polaków. 

Familienforschung in Westpreussen 
Wyszukiwarka osób i miejscowości w Prusach Zachodnich, czyli na terenie polskiego Pomorza Wschodniego.

FamilySearch 
Serwis działający pod auspicjami Mormonów.

Find A Grave
Wyszukiwarka grobów, pokazuje datę urodzenia i datę śmierci, a czasem bliższe dane biograficzne, zdjęcie nagrobka czy osoby.

Genealogy Indexer 
Wyszukiwarka obejmująca księgi adresowe, książki telefoniczne i inne informatory. 

Genealogy.net 
Niemiecki portal uwzględniający polskie dane.

Gerbovnik.ru
​Rosyjska baza genealogiczna.

Gräbersuche online
Wyszukiwarka grobów żołnierzy armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej, w tym Polaków wcielonych w jej szeregi.

Jewish Records Indexing - Polska
Baza żydowskich ksiąg metrykalnych.

Passenger Search
Baza emigrantów przypływających do USA od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w. 

Radzima.net
Wyszukiwarka przodków na obszarze Białorusi, Litwy i Polski północno -wschodniej. 

Index Translationum 
Międzynarodowa bibliografia przekładów sporządzana przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Baza zawiera informacje bibliograficzne o tłumaczonych książkach, opublikowanch w ok. 100 krajach członkowskich UNESCO od r. 1979. Notuje książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

EMIS The European Mathematical Information Service 
Serwis informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMIS). Zapewnia dostęp do największej elektronicznej biblioteki matematycznej ELibM. Informuje także o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.

EuDML – European Digital Mathematical Library
Największa w Europie cyfrowa kolekcja artykułów i książek z dziedziny matematyki. Większość zasobów to publikacje anglojęzyczne, ale w bibliotece dostępne są też prace w ponad 20 innych językach. Najstarsze zdigitalizowane w bibliotece publikacje pochodzą z XVI wieku. Częścią EuDML jest polska Cyfrowa Biblioteka Matematyczna.

PubMedCentral (PMC)
Archiwum cyfrowe U.S. National Institutes of Health (NIH). Obejmuje artykuły recenzowane z czasopism biomedycznych oraz z dziedziny nauk o życiu. 

United Nations Digital Library 
Baza dokumentów ONZ począwszy od 1979 roku. Stale w trakcie retrokonwersji dodawane są starsze dokumenty. Część dokumentów jest dostępna w formie pełnotekstowej w 6 językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim.

SURF
wyszukiwarka niemieckiego Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), rejestrująca, często w pełnym dostępie, m. in. publikacje i wideo w różnych językach, w tym polskim.

IMSLP Petrucci Music Library 
Baza zawiera druki muzyczne, nagrania utworów i informacje o kompozytorach z całego świata. Większość materiałów dostępna jest w trybie Open Access.

Espacenet 
Baza oferuje dostęp do dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego, urzędów patentowych poszczególnych krajów europejskich oraz światowej bazy zgłoszeń patentowych.

USPTO United States Patent and Trademark Office 
Bazy Departamentu Handlu USA zawierające  pełne teksty oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco).

VThK - Virtueller Katalog Theologie und Kirche
multiwyszukiwarka zasobów teologicznych i religioznawczych niemieckiego obszaru językowego.