Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne w liczbach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Statystyki biblioteczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2022 r.

Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ 

8 744 872 woluminy i jednostki, w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej – 6 564 628 woluminów i jednostek
 • bibliotek instytutowych – 2 180 244 woluminy i jednostki

Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte – 3 085 633 woluminy
 • czasopisma – 1 182 065 woluminów
 • zbiory specjalne – 2 296 930 jednostek, w tym:

rękopisy – 36 831 jednostek
stare druki (w tym: 3 666 inkunabułów) – 111 324 jednostki
zbiory kartograficzne – 64 845 jednostek
zbiory graficzne – 66 244 jednostki
zbiory muzyczne – 59 723 jednostki

Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane – 51 671 jednostek
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp – 339 700 jednostek
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę – 830 887 jednostek

Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte – 1 723 208 woluminów
 • czasopisma – 296 018 woluminów
 • zbiory specjalne – 152 018 jednostek

Przyrost zbiorów w BJ w 2022 r.  

130 594  woluminy i jednostki, w tym:

 • wydawnictwa zwarte – 63 536 woluminów
 • czasopisma – 19 573 woluminy
 • zbiory specjalne – 47 485 jednostek
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane – 2 799 jednostek

Udostępnianie zbiorów w BJ w 2022 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający)  – 15 428 osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz  – 313 933 woluminy i jednostki
 • liczba odwiedzin w czytelniach  – 41 183 osoby
 • liczba miejsc w czytelniach  – 354
 • liczba zwiedzających BJ  – 1 306 osób

Informacja naukowa w BJ w 2022 r.       

 • udzielono informacji bibliograficznych i rzeczowych  – 5 961
 • opracowane kwerendy  – 1 390, w tym: zagraniczne  – 210

Działalność reprograficzna w BJ w 2022 r.

Wykonano:

 • kserokopii  – 10 331
 • fotografii cyfrowych  – 216
 • skanów  – 669 059

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań)  – 1 252 386
 • liczba pobranych dokumentów  – 1 704 698
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej  – 3 452 880

Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku  – 1 177 004
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku  – 892 986