Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Jagiellońska - opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r.

Kierownik: dr Piotr Lechowski

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Termin realizacji: 26.01.2012-25.01.2017

Wartość projektu: 500 000,00 zł


Biblioteka Jagiellońska zrealizowała projekt badawczy pt. "Biblioteka Jagiellońska - opracowanie dziejów od 1775 do 1918r.", finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2016.

Projekt był bezpośrednią kontynuacją prac nad najwcześniejszym okresem w historii biblioteki uniwersyteckiej, obejmującym lata 1364-1775. 

W ramach Projektu przeprowadzono badania, których przedmiotem były dzieje, organizacja, działalność oraz rola Biblioteki Jagiellońskiej w kulturze, nauce i oświacie polskiej i europejskiej w latach 1775-1918. Zmiana pełnionej przez BJ funkcji, jaka w tamtym czasie nastąpiła - przejście od wypełniania zadań biblioteki uniwersyteckiej do roli skarbnicy dziedzictwa narodowego, osadzone na tle burzliwych dziejów Galicji, wymagała dogłębnego zbadania i opisania.

Należy podkreślić, że prace nad dziejami Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918, okresie wyjątkowo trudnym, naznaczonym walką o utraconą niepodległość oraz tożsamość narodową i kulturalną podczas zaborów, są niezwykle ważnym przedsięwzięciem naukowym. Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej, która zyskała wówczas zaszczytne miano "Bibliotheca Patria", to bowiem nie tylko losy jej samej, ale także nierozerwalnie z nią złączonego Uniwersytetu Jagiellońskiego i miasta Krakowa. Opracowanie historii BJ przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju życia naukowego w Galicji oraz polskiego bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa w tym okresie.