Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotheca
Iagellonica

Fontes et Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia

Wydawana przez Bibliotekę Jagiellońską od roku 1994 seria "Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia" przeznaczona jest dla wydań tekstów źródłowych, których podstawą są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, a także dla publikowania prac naukowych (rozpraw doktorskich, monografii, prac analitycznych, katalogów) przygotowanych przez pracowników Biblioteki.

 

ISSN 1425-851X

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 48: Spowiedź życia mojego. Dzienniki Karola Estreichera Seniora z lat 1847-1905 / Kurek Beata. – Kraków, 2024. – 971 s.

Tom 47: Ut Pictura Natura. On the mimetic interactions between human beings and nature in the poetry of Virgil, Ovid, Seneca and Lucan / Pypłacz Joanna. – Kraków, 2023. – 166 s.

Tom 46: Fenomen szkoły historii społeczno-gospodarczej Franciszka Bujaka / Wywiał Barbara.  – Kraków, 2023. – 317 s.

Tom 45: Zofia Jachimecka (1886-1973). Życie i twórczość / Porębska Maria. – Kraków, 2022. – 386 s.

Tom 44: „Pracujemy dla Polski” : listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863-1887 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. – Kraków, 2022. – 576 s.

Tom 43: Nowa Huta w latach siedemdziesiątych XX wieku : życie socjalistycznego miasta / Krzysztonek Jakub. – Kraków, 2022. – 369 s.

Tom 42: "Mimo, że jestem chory i jak ocet kwaśny, ale chwytam za pióro" : korespondencja między Józefem Ignacym Kraszewskim a Karolem Estreicherem z lat 1867-1886 / Beata Kurek. – Kraków, 2022. – 226 s.

Tom 41: Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938–1978 / Bartłomiej Gapiński. – Kraków, 2022. – 462 s.

Tom 40: Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk / Barbara Krawczyk. – Kraków, 2021. – 362 s.

Tom 39: Stan zachowania wybranych starych druków przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. Kolekcje oo. kamedułów z Bieniszewa, książąt Sanguszków, oo.reformatów z Biecza / Ekaterina Baumann. – Kraków, 2021. – 288 s.

Tom 38/2: Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850–1918 / Michał Lewicki. – Kraków, 2021. – 917 s. 

Tom 38/1: Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850–1918 / Michał Lewicki. – Kraków, 2021. – 313 s.

Tom 37:  Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek / bearb. von Dominik Erdmann ; herausg. von Monika Jaglarz. – Kraków, 2019. – 622 s.

Tom 36:  Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632–1791, 1789–1873 / oprac. i wydał Andrzej Techmański. – Kraków, 2020. – 450 s.

Tom 35:  Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919–1939 / Grzegorz Siudut. – Kraków, cop. 2019. – 553 s.

Tom 34:  Nowa teoria listu / Anita Całek. – Kraków, 2019. – 450 s.

Tom 33:  Speculum Saxonum, Ius municipale : skorowidz terminów prawniczych / Paweł Szczerbic ; zestawił i oprac. Grzegorz M. Kowalski. – Kraków, 2018. – 155 s.

Tom 32:  Kronika szkolna w Myślachowicach począwszy od dnia 17 lipca 1874 roku / wstęp i oprac. Przemysław Marcin Żukowski. – Kraków, 2018. – 57 s.

Tom 31:  Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 / wstęp i oprac. Andrzej Techmański. – Kraków, 2017. – 231 s.

Tom 30:  Zapomniany bibliocyd : szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu / Andrzej Dróżdż. – Kraków, 2017. – 145 s.

Tom 29:  Speculum Saxonum, albo Prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane a na polski język z pilnością i wiernie przełożone. Cz. 1, Cz. 2 / [tł.] Paweł Szczerbic ; wydał Grzegorz M. Kowalski. – Kraków, 2016. – 615 s.

Tom 28:  When legends come alive : a reading of Lucan's Pharsalia / Joanna Pypłacz. – Kraków, 2015. – 258 s.

Tom 27:  Straszny czwartek w domu pastora ; Dalsze losy pastora Hubiny / Karol Ludwik Koniński ; wstęp i oprac. Justyna Rybka. – Kraków, cop. 2015. – 117 s.

Tom 26:  Artyści "czarnej sztuki" : typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty / Anna Kocot. – Kraków, 2015. – 413 s.

Tom 25:  Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939 : słownik biograficzny / Jan W. Brzeski. – Kraków, 2014. – 343 s.

Tom 24:  Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku / Karol Estreicher; oprac. i wstęp Jan Brzeski. – Kraków, 2012. – 261 s.

Tom 23:  Wrażenia i wspomnienia młodej teatromanki / Elzbieta Kietlińska; wstęp i oprac. Jan Michalik. – Kraków, 2012. – 374 s.

Tom 22:  Na Wschód z NKWD: Lwów - Tas-Bułak 1940-1946: wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich / oprac. Andrzej Obrębski. – Kraków, 2011. – 271 s.

Tom 21:  W poszukiwaniu straconego dzieła: studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne / Wacław Walecki. – Kraków, 2011. – 334 s.

Tom 20:  Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone / Paweł Szczerbic; wydał Grzegorz M. Kowalski. – Kraków, 2011. – 346 s.

Tom 19:  The aesthetics of Senecan tragedy / Joanna Pypłacz. – Kraków, 2010. – 123 s.

Tom 18:  Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie / oprac. Małgorzata Mirek. – Kraków, 2010. – 263 s.

Tom 17:  Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651 / Marian Malicki. – Kraków, 2010. – 800 s.

Tom 16:  Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. – Kraków, 2009. – 315 s.

Tom 15:  "Dziennik" : listopad 1914 – marzec 1915 / Rudolf Starzewski ; oprac. Joanna Jaśkowiec. – Kraków, 2007. – 168 s.

Tom 14:  Katalog rozpraw doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986-2003 / oprac. Iwona Bator, Zbigniew Koziński. – Kraków, 2005. – 208 s.

Tom 13:  Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel / oprac. Ryszard Tatarzyński. – Kraków, 2004. – 221 s.

Tom 12:  Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / wstęp i oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków, 2001. – 469 s.

Tom 11:  Z Piaseczna w świat : diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. – Kraków, 2001. – 97 s.

Tom 10:  Archiwum Adama Bienia : akta narodowościowe (1942-1944) / oprac., wstęp i przypisy Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków, 2001. – 606 s.

Tom 9:  Volsciana : katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego = Volsciana : catalogo de la biblioteca renacentista de Piotr Dunin-Wolski, obispode Płock / oprac. Andrzej Obrębski. – Kraków, 1999. – 456 s.

Tom 8:  Poezje / Adam Jacek Pisarzowski ; wstępem opatrzyli i wydali Janusz S. Gruchała i Wacław Urban. – Kraków, 1998. – 80 s.

Tom 7:  W kręgu Strasburga : z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621 / Zdzisław Pietrzyk. – Kraków, 1997. – 302 s.

Tom 6:  Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879 / wydał i wstępem opatrzył Roman Jaskuła. – Kraków, 1997. – 295 s.

Tom 5:  Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur = Katalog watykańskich rękopisów św. Jana Kantego/ Romanus Maria Zawadzki. – Cracoviae, 1997. – 119 s.

Tom 4:  "Zawsze byłem Żydem dla Polaków i Polakiem dla Żydów" : listy Marka Wajsbluma do Stanisława Kota z lat 1927-1961 / [Marek Wajsblum] ; oprac. i wstępem opatrzyli Zdzisław Pietrzyk i Zbigniew Koziński. – Kraków, 1996. – 126 s.

Tom 3:  Świat ministrów Augusta II : wartości i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702-1728 / Andrzej Leon Sowa. – Kraków, 1995. – 195 s.

Tom 2:  Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna / Marian Malicki. – Kraków, 1994. – 296 s.

Tom 1:  Pamiętnik : 1914-1918 / Aleksander Lednicki ; wstęp i oprac. Zbigniew Koziński. – Kraków, 1994. – 139 s.