Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie

Każdy link podany na stronie otwiera nową zakładkę przeglądarki.
 

Głównym źródłem informacji bibliograficznej o polskich publikacjach z różnych dziedzin jest obecnie katalog główny Biblioteki Narodowej. Przejdź do katalogu głównego Biblioteki Narodowej. Rejestruje on opisy bibliograficzne m.in.:

dodatkowo opisy bibliograficzne:

Inne bazy Biblioteki Narodowej:

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przejdź do elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera. 

 • Bibliografia Staropolska (XV-XVIII w.): wyszukiwanie lub przeglądanie bazy danych lub indeksu - dane z tomów 12-36/2 (ogólnego zbioru) oraz z zeszytu 1 dopełnień i sprostowań,
 • Bibliografia XIX w.: wyszukiwanie lub przeglądanie:
  • bazy danych - dane z tomów 1-20 (A-Kraju) nowego wydania
  • indeksu - dane z tomów 1-20 (A-Kraju) nowego wydania oraz hasła Krak-Żyzń z pierwszego wydania
 • Bibliografia Polska Spis Chronologiczny: wyszukiwanie przez rok wydania (1455-1889) albo przez nazwisko lub inny ciąg znaków - dane z tomów 8-11 (ogólnego zbioru)
 • Materiały do uzupełnień Bibliografii Staropolskiej
 • Materiały do uzupełnień Bibliografii XIX Wieku
 • Książkowe stronice Bibliografii Estreichera: skany stron poszczególnych tomów Bibliografii (tomów 8-11 tylko przez moduł "Bibliografia Polska Spis Chronologiczny")

Bibliografia Bibliografii Polskich: 


Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych, planowanych, opracowywanych i ukończonych (baza Biblioteki Narodowej); przejdź dalej aby uzyskać więcej informacji o wykazie polskich bibliografii nieopublikowanych

Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich - do 2014 roku (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie)

BazHum - pełnotekstowa zawartość polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki oraz innych nauk społecznych

Architektura i sztuka Krakowa - bibliografia zawartości „Rocznika Krakowskiego” oraz „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury”, wybranych artykułów z kwartalnika "Ochrona Zabytków", „Renowacje i Zabytki” i „Spotkania z Zabytkami” oraz wybranych tomów i rozdziałów z serii „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej” i tomów z serii „Atlas Twierdzy Kraków” (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)

Balneologia polska - spisy treści numerów archiwalnych od 1969 r.

FA-art - spisy treści kwartalnika literackiego „FA-art” za lata 1998-2017

Gazeta Górska - bibliografia zawartości „Gazety Górskiej” (informatora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie):

Kalendarz Cieszyński - bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego”

Czasopisma Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - bibliografia zawartości wybranych roczników czasopism wraz z dostępem do pełnych tekstów artykułów: 

 • "Sprawozdania Archeologiczne"
 • "Przegląd Archeologiczny"
 • "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"
 • "Journal of Urban Ethnology"
 • "Fasciculi Archaeologiae Historicae"
 • "Etnografia Polska"
 • "Ethnologia Polona"
 • "Archeologia Polski"
 • "Archaeologia Polona"
 • "Archeologia"

Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce - bibliografia zawartości „Naszej Przeszłości” od tomu I (1946)

Przegląd Mechaniczny – bibliografia zawartości „Przeglądu Mechanicznego od rocznika 2015

Przegląd Techniczny: gazeta inżynierska – bibliografia zawartości czasopisma od rocznika 2011

Rocznik Krakowski - spis rozpraw i artykułów „Rocznika Krakowskiego” za lata 1898-2021

Rocznik Lwowski - bibliografia zawartości „Rocznika Lwowskiego” za lata 1991-2006

Rocznik Sądecki - bibliografia zawartości „Rocznika Sądeckiego” za lata 1939-1996 oraz dostęp do spisów treści do roku 2016

Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej

Wykaz czasopism bibliotekarskich na świecie i w Polsce

Zeszyty Katyńskie - dostęp do „Zeszytów Katyńskich” numery 1-25

Znak - dostęp do wybranych numerów miesięcznika „Znak”

 • Fundacja Tygiel – serwis Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL organizującej konferencje naukowe i wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz naukowym
 • Katalog Polskich Norm – serwis Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Organizacje pozarządowe – portal organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, urzędy i inne instytucje)
 • Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego (GUS: roczniki statystyczne, statystyka regionalna, tematyczna, resortowa)
 • Szukaj w Archiwach – serwis zawierający opisy i skany materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 • UNIKONFERENCJE.pl – serwis o planowanych konferencjach naukowych z różnych dziedzin wiedzy

Ogólnopolskie

BIECZ

BIELSKO-BIAŁA

BYDGOSZCZ

GDYNIA

JASŁO

KALISZ

KOLBUSZOWA

KOSZALIN

KRAKÓW

KROSNO

LUBLIN 

ŁOMŻA

ŁÓDŹ  

Art.z-Czasopism
baza Regionalia – lata 1993-2001
baza Regionalia2 – lata 2002-2003
Ulice Łodzi
Pisarze Łodzi i regionu
Baza Biograficzna

MAŁOPOLSKA

 • Bibliografia Małopolski (współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego) rejestruje szeroką paletę, przeważająco wydanych po 2000 r., publikacji związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym

MAZOWSZE

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

OPOLE

PIŁA

PODKARPACIE

PODLASIE

POMORZE

PRZEMYŚL

RADOM

SIERADZ

ŚLĄSK

ŚWIĘTOKRZYSKIE

TARNOWSKIE GÓRY

TARNÓW

TUCHOLA

WARMIA i MAZURY

WARSZAWA

WĄBRZEŹNO

 • Regionalia  (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego)

WIELKOPOLSKA

ZIEMIA LUBUSKA

 • Bibliografia Ziemi Lubuskiej (Bibliografia Lubuska) (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze) publlikacje dotyczące Ziemi Lubuskiej, obejmujące obszar województwa zielonogórskiego do 1975 r., gorzowskiego i zielonogórskiego 1975-1999, lubuskiego od 1999 r. 
 • Lubuska Bibliografia Regionalna (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) publikacje dotyczące powiatów północnej części województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego oraz historycznego terenu Nowej Marchii wraz z Ziemią Torzymską i pograniczem lubusko-pomorsko-wielkopolskim (obejmuje materiały od 2010 r. sukcesywnie uzupelniane przez opisy z lat 1945-2009

BIAŁYSTOK

BIELSKO-BIAŁA

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GDYNIA

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

POZNAŃ

RZESZÓW

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

Bazy wielodziedzinowe

BazHum - tworzone przez Muzeum Historii Polski w Warszawie bazy polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

Biblioteka Nauki – udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi

CNS Czasopisma Naukowe w Sieci - baza adresowana do wydawców i redaktorów naukowych oraz przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych. Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. W bazie CNS dostępne są abstrakty znakomitej większości znajdujących się w niej artykułów. Została dodana także możliwość pobierania artykułów. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie tekstów poprzez wpisanie tytułu artykułu, słów kluczowych lub numeru ISSN. Po wpisaniu nazwiska autora wyświetli się zbiór jego prac dostępnych w bazie, niezależnie od czasopism, w których zostały opublikowane.

Artykuły z prac zbiorowych - baza, niekiedy adnotowanych, opisów bibliograficznych artykułów z wybranych prac zbiorowych, przeważnie z zakresu humanistyki (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego)

SYMPOnet- centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych - baza Politechniki Warszawskiej 

Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na Portalu Nauka Polska:

Badania - od 1999 r. i część wcześniejszych. (Opisy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych)

Instytucje Naukowe (naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. szkoły wyższe państwowe i prywatne, placówki PAN i instytuty resortowe); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowych odpowiadające za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki)

Konferencje, targi i wystawy - od 2001 r. do zgłoszonych do 31 X 2006. (Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo - rozwojowe)

Ludzie Nauki (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora, polscy uczeni za granicą i obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych)

Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego – archiwum prac dyplomowych, podyplomowych i rozpraw doktorskich obronionych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Portal Czasopism Naukowych - (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) wersje elektroniczne kilkudziesięciu renomowanych czasopism i periodyków naukowych z dostępem do artykułów płatnych  i bezpłatnych

PAN Czytelnia Czasopism - baza wolnodostępnych pełnotekstowych czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk oraz przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk​.

Bibliotekoznawstwo

Polska Bibliografia Bibliologiczna od r. 1995 do 2010 r. (baza Biblioteki Narodowej); więcej o bazie Polska Bibliografia Bibliologiczna

Bibliografia Muzeum Książki Dziecięcej  = Bibliografia on-line krytyki, teorii i historii literatury dla dzieci i młodzieży   (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego) baza opisów wydanych od 2016 r, publikacji z zakresu historii, teorii i krytyki literatury dla dzieci i młodzieży, czytelnictwa dziecięco-młodzieżowego, form i metod pracy z książką dziecięco-młodzieżową, adaptacji teatralnych i filmowych literatury dziecięcej i młodzieżowej, uzupełniana o opisy dokumentów z dziedzin pomocniczych (psychologia, pedagogika, teoria sztuki); z bibliografii za wcześniejsze lata można korzystać w czytelni Muzeum Książki Dziecięcej

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie - baza danych zawierająca informacje o publikacjach dotyczących komiksu. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo "Zeszyty Komiksowe", które ukazuje się od 2004 r.

Bibliografia Bibliografii Polskich:

Baza teleadresowa ISBN - informacje o polskich wydawcach, także tych zarejestrowanych od 27.09.2014

EBIB Elektroniczna BIBlioteka - portal bibliotekarzy i pracowników informacji

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (Jacek Tomaszczyk)

Etnografia

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych - humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły (baza Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)

Cyfrowa Etnografia  - pełne teksty czasopism "Etnografia Polska", "Lud", "Polska Sztuka Ludowa" i "Konteksty" (Polski Instytut Antropologii)

Filozofia

Polski Indeks Filozoficzny – uzupełniana w ograniczonym zakresie baza gromadząca informacje o wszystkich tekstach filozoficznych, a także tych  z pogranicza filozofii i innych dyscyplin (poza czystą logiką), jakie ukazały się w  książkach i czasopismach wydawanych w Polsce od 1945 r.

Geografia

Bibliografia Geografii Polskiej 1918-2004  (cyfrowe wersje bibliografii drukowanych, dostępne w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia Geografii Polskiej – od 1985 r. –  baza bibliograficzna artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk geograficznych

Geologia

Bibliografia Geologiczna Polski – baza bibliograficzno-pełnotekstowa publikacji z dziedziny geologii

Historia

Bibliografia Historii Polskiej za lata 1980-2016 (Instytut Historii PAN we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej)

Bibliografia historii polskiej za rok 2015 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2016  (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2017 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2018 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2019 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia Historii Kościoła 1944 - 1984 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Bibliografia fortyfikacji (autor: Tomasz Iwaszkiewicz)

Biografie

Katalog Powstańców Styczniowych (baza Fundacji Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Spis powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 (baza Muzeum Śląskiego w Katowicach)

Powstańcze Biogramy (Muzeum Powstania Warszawskiego)

Żydzi polscy i Żydzi w Polsce

Getto Warszawskie - kalendarium, miejsca, ludzie, wydarzenia, źródła, plan getta (baza Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN)

Załoga SS KL Auschwitz

Indeks Represjonowanych -  (indeks osób, które po 17 września 1939 r. znalazły się pod okupacją sowiecką i na terenie ówczesnego ZSRS w więzieniach, łagrach lub na zesłaniu)

Inwentarz archiwalny IPN

Ukraińcy w Polsce w latach 1944­–1956

Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego

Genealogia

Genealodzy.PL (Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego)

Genealogia w Archiwach - serwis obejmujący mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (Archiwa Państwowe w Toruniu i Bydgoszczy)

Baza indeksów ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny portalu Lubelskie Korzenie

zob. też: Bibliografie regionalne, Polskie informatory w Internecie, Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

Literatura. Językoznawstwo

Bibliografia Bara – Retrospektywna Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX wieku – polskie czasopisma do roku 1939   (baza Instytutu Badań Literackich PAN)

Polska Bibliografia Literacka 1988 – 2012 (baza Instytutu Badań Literackich PAN)

Polska Bibliografia Literacka 1944-1988   (Instytut Badań Literackich PAN; Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

Bibliografia staropolska od r. 2000 - wydawnictwa książkowe (edycje krytyczne, monografie, prace zbiorowe itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej, opublikowane w kolejnych latach (baza serwisu naukowo-edukacyjnego "Staropolska", redagowanego przez dr. hab. Romana Mazurkiewicza, AP Kraków)

Słownik polszczyzny XVI wieku  (Instytut Badań Literackich PAN - Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku)

Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej - ludzie, twórcy, osoby działające na przestrzeni wieków na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (głównie dzisiejsza Ukraina)

Archiwum kobiet  (Instytut Badań Literackich PAN; Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego​)

Literatura w Wielkopolsce (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Narodowy Korpus Języka Polskiego – powstały z wspólnej inicjatywy Instytutu Podstaw Informatyki PAN (koordynator), Instytutu Języka Polskiego PAN, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zakładu Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego, zbiór tekstów, w którym można poszukiwać między innymi typowych użyć słów i konstrukcji językowych.

Pisarze Łodzi i regionu (baza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi)

Słownik Pisarzy Pomorza Gdańskiego (baza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku)

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (projekt Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN)

Rossica / Spojrzenie z ukosa - baza bibliograficzna poświęcona kulturze i literaturze rosyjskiej w polskich czasopismach z lat 1918-1939, dopełniona przez materiały pełnotekstowe zamieszczone w zakładce Lectorium

iReteslaw - internetowe repozytorium tekstów slawistycznych (baza powstała w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej)

iSybislaw - bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (baza Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego)

Matematyka

DML-PL - Polish Digital Mathematical Library czyli Cyfrowa Biblioteka Matematyczna -pełnotekstowa baza danych bieżących i archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych; baza jest częścią Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej EuDML

Strona Instytutu Matematycznego PAN:

Wybitni Polscy Matematycy

Wydawnictwa IM PAN

Polskie wydawnictwa matematyczne;

Nauki biologiczne. Rolnictwo

AGRO – baza bibliograficzno-abstraktowa artykułów z ok. 1100 tytułów polskich czasopism przyrodniczych i rolniczych wydawanych w języku polskim i angielskim (Baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Baza publikacji polarnych – baza firmowana przez Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego UJ, obecnie działający pod nazwą Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego UJ

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa - artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki - od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie)

Bazy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie – bazy bibliograficzne publikacji Instytutu Botaniki PAN

Bibliografia ornitologiczna – bibliografia artykułów od 1991 r. ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej – baza bibliograficzno-pełnotekstowa publikacji na temat gospodarki żywnościowej

Nauki ekonomiczne

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa – artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki, od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie)

BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939  (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) – retrospektywna bibliografia polskich publikacji o treści ekonomicznej

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011  (Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 – baza bibliograficzna artykułów z ekonomii i nauk pokrewnych

Nauki medyczne

Polska Bibliografia Lekarska (baza Głównej Biblioteki Lekarskiej) za lata 1901–1939 – skany kartoteki do przeglądania i wyszukiwania; Polska Bibliografia Lekarska (zasięg chronologiczny 1979 – bieżący) – zobacz Bazy online

Bibliografia UJ CM (baza Biblioteki Medycznej UJ CM) - zawiera dane bibliograficzne o publikacjach pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach UJ CM, począwszy od 1998 r.

Problemy niepełnosprawnych – baza bibliograficzna publikacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
opisy do 2012 włącznie
opisy od 2013

Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska – bazy Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska

Bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy (Zakład Informacji Naukowej, Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi)
za lata 1988-99
od roku 2000

Pedagogika

Pedagog – bibliograficzno-abstraktowa baza z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego)

EDUKACJA - baza zawartości czasopism (baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu)

Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism – Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu)

Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po r. 1989 (strona na portalu "Biblioteka w Szkole" oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska)

Politologia

Bazy Biblioteki Sejmowej – bazy bibliograficzne i biograficzne Biblioteki Sejmowej

Prawo

Internetowy System Aktów Prawnych – opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w "Dzienniku Ustaw" od roku 1919 (pełne teksty od roku 1944) i "Monitorze Polskim" od roku 1946 (pełne teksty od roku 1997)  (baza Kancelarii Sejmu)

Bazy Biblioteki Sejmowej – bazy bibliograficzne i biograficzne Biblioteki Sejmowej

Zasoby Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – baza bibliograficzna publikacji drukowanych i elektronicznych z zakresu ochrony pracy

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy

EUR-Lex: Prawo UE – internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej

Religie

Wyznania religijne w Polsce – cykliczna seria wydawnicza Głównego Urzędu Statystycznego

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica  – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku

Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Bibliografia Nauk Kościelnych 1940 – 1979 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego od 1990 r. (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Słownik Biograficzny Polskich Mendykantów w Średniowieczu (baza danych wszystkich polskich dominikanów w epoce średniowiecza / Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie)

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową)

Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949 – 1997 (baza Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie)

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową)

ZiBaTePa – Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich - wybór tekstów Jana Pawła II

JP2online – baza dokumentów i multimediów związanych z  Janem Pawłem II

Sport

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych (baza Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku)

Bibliografia zawartości czasopism polskich i zagranicznych (od 1990 r.) gromadzonych w Bibliotece AWF we Wrocławiu

SPORT – bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki. Obejmuje piśmiennictwo za lata 1920-2017 (baza Biblioteki AWF w Poznaniu)

Zawartość wybranych wydawnictw do roku 1999 (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie

Zawartość wybranych wydawnictw od 2000 (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie

Bibliografia zawartości wydawnictw z zakresu nauk o życiu  – prace od 2013 (Biblioteka Gł. AWF w Krakowie)

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu (baza Biblioteki Głównej AWF w Warszawie aktualizowana do roku 2011)

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie

Sztuka

Film

"Film Polski" – serwis dotyczący filmu i teatru tv (baza Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTiT w Łodzi)

Muzyka

Bibliografia Chopinowska – baza Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Wirtualna Encyklopedia Muzyczna –  tworzona przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej – POLMIC (po kliknięciu w Menu)

Teatr

Bazy na polskim wortalu teatralnym e-teatr.pl:

Recenzje – pełne teksty recenzji teatralnych (po kliknięciu w Menu)
Baza osób –  zawiera informacje o działalności artystycznej i zatrudnieniu zawodowym wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami  (po kliknięciu w Menu)
Baza realizacji – gromadzi dokumentację spektakli zrealizowanych w teatrach wszystkich typów (po kliknięciu w Menu)
Baza adresów – adresy instytucji teatralnych z całej Polski (po kliknięciu w Menu)

Encyklopedia Teatru Polskiego – portal Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, zawierający hasła przedmiotowe, hasła osobowe, rejestr premier, kalendarium wydarzeń i bazy danych z zakresu historii, architektury, scenografii, teatrologii, krytyki etc.

Plastyka

Architektura i sztuka Krakowa – bibliografia zawartości wybranych czasopism (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej : bibliografia w wyborze za lata 1978–1998 / Maria Bała. – Kraków : MBP, 1998

www.dzielautracone.gov.pl – Katalog dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 r. pochodzące zarówno ze zbiorów publicznych, prywatnych, jak i kościelnych

Bazy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Serwis ZABYTEK.PL – to serwis, który zawiera informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami i multimedialnymi treściami: archiwalnymi i aktualnymi zdjęciami, skanami dokumentacji z krajowej ewidencji zabytków, modelami 3D obiektów, filmami dokumentalnymi oraz lokalizacją obiektów. Znaleźć na nim można lokalizację wszystkich stanowisk archeologicznych będących w ewidencji i rejestrze zabytków

Portal mapowy 

Technika

Bibliografia zawartości polskich czasopism technicznych (BAZTECH) – bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska

Urząd Patentowy RP – wyszukiwarki Urzędu Patentowego RP

Wojskowość

TWOJ – artykuły z wybranych czasopism o tematyce wojskowej (Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

Bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - wspólne wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich (w tym NUKat) i kilku  zagranicznych, a także w ok. 80 bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych

NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - wspólny katalog ponad 100 bibliotek naukowych i akademickich, zawierający opisy publikacji wprowadzane od lipca 2002 r.

FIDKAR - multiwyszukiwarka umożliwiająca kombinowane przeszukiwanie katalogów i baz danych bibliotek kościelnych Federacji FIDES, baz Biblioteki Narodowej i katalogów innych bibliotek

SYMPOnet - centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych (baza Politechniki Warszawskiej) (jako bazę do wyszukiwania należy wybrać: SYMPOnet)

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - serwis gromadzący, przetwarzający i udostępniający informacje o dostępnych on-line zdigitalizowanych zbiorach polskich bibliotek, a także archiwów i muzeów.

Centralne katalogi tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie

Centralne katalogi tworzone przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki:

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie prezentowane są według:

 • kryterium formalnego -  bazy wielodziedzinowe, bibliografie bibliografii, bibliografie zawartości czasopism, polskie informatory w Internecie
 • zasięgu terytorialnego -  bibliografie regionalnie, Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce
 • kryterium rzeczowego -  bibliografie dziedzinowe, bazy biograficzno-bibliograficzne, bazy i serwisy tematyczne.

Głównie bibliografie

Prezentujemy dostęp do najróżniejszego typu spisów literatury. Chcemy w ten sposób ułatwić poszukiwanie materiałów na dany temat, albo dotarcie do takich źródeł, których nie notują katalogi biblioteczne. Oprócz bibliografii spis zamieszcza pewien wybór baz o charakterze katalogów czy informatorów dotyczących np. jednego tematu czy określonej formy wydawniczej.

Bazy danych

Zebrane bibliografie i katalogi są udostępniane w formie baz danych, o określonej strukturze, dysponujących własnym aparatem wyszukiwawczym. Informacji w nich prezentowanych w ogromnej większości nie można więc odnaleźć za pomocą wyszukiwarek internetowych. Tylko wyjątkowo, ze względu na wartość merytoryczną i unikatowość, włączono tu kilka spisów w postaci plików tekstowych.

Wiarygodność

Źródła zebrane w niniejszym spisie sporządzane są najczęściej przez instytucje naukowe. Dzięki temu istnieje gwarancja poprawności i maksymalnie możliwej kompletności danych wyszukanych w tych bazach. Wyjątkiem jest dosłownie kilka stron stworzonych przez hobbystów.

Język polski

Pomimo istnienia w internecie ogromu źródeł obcojęzycznych o wysokim poziomie, w Polsce wciąż istnieje zapotrzebowanie na publikacje i informację w języku polskim. Stąd od początku istnienia strony jej założeniem jest skoncentrowanie się na coraz liczniej pojawiających się rodzimych bazach danych.

Dostęp bez opłat

Spis uwzględnia tylko te źródła, które są powszechnie dostępne. Można z nich korzystać z dowolnego komputera na świecie bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Aktualizacja spisu nie jest regularna. W miarę możliwości staramy się zamieszczać odnośniki do pojawiających się nowych baz, usuwać informację o bazach zanikających oraz korygować zmiany dotyczące adresów stron już zarejestrowanych.

Należy pamiętać o wielu istniejących bezcennych dla badaczy bibliografii, katalogów i informatorów w formie drukowanej, z których można korzystać w bibliotekach.

Jeśli znasz wartościową polską bazę bibliograficzną, której nie ma na tej stronie, napisz do nas: oinka@uj.edu.pl