Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multiwyszukiwarka
EDS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multiwyszukiwarka EDS

Multiwyszukiwarka EDS (EBSCO Discovery Service) umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w większości elektronicznych baz danych prenumerowanych przez Uniwersytet Jagielloński oraz w wybranych ogólnodostępnych zasobach online.
Oferuje dwa sposoby wyszukiwania:

  • podstawowe ("Basic Search") - jedno okieno wyszukiwania, pozwalające na szukanie według słowa kluczowego, tytułu albo autora oraz wybór różnych opcji wyszukiwania ("Search Options"), jak np. zawężenie wyników wyszukiwania wyłącznie do publikacji dostępnych w wersji pełnotekstowej,
  • zaawansowane ("Advanced Search") - trzy lub więcej okien wyszukiwania, pozwalających na łączenie ich operatorami logicznymi "AND", "OR" lub "NOT". Ponadto przy każdym oknie istnieje możliwość wyboru pola opisu. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia również wybór różnych opcji wyszukiwania ("Search Options").

Uzyskane wyniki wyszukiwania można w różny sposób zawężać lub rozszerzać za pomocą opcji dostępnych w panelu "Refine Results".

Uwaga!
Multiwyszukiwarka uwzględnia tylko sposoby wyszukiwania wspólne dla większości baz danych. Nie uwzględnia dodatkowych sposobów wyszukiwania oferowanych przez poszczególne bazy danych (np. tezaurus, indeksy, zakres lat, których dotyczy poszukiwana publikacja).

W skład Multiwyszukiwarki EDS wchodzą prenumerowane bazy online, z wyjątkiem Westlaw i Brepolis, oraz wybrane zasoby ogólodostępne generowane przez EBSCO.

Przejdź do wyszukiwarki EDS