Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy w dostępie czasowym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy w dostępie czasowym

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z panem Markiem Krośniakiem, tel: 12 663 35 03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie, udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

Kolekcji Bentham Science Journals zawiera 170 czasopism naukowych, które obejmują różne dyscypliny w zakresie badań i rozwoju produktów farmaceutycznych, specjalności medycznych, inżynierii, technologii i nauk społecznych.

Bentham Science jest międzynarodową firmą zajmującą się nauką, technologią i medycyną, dostarczającą badaczom akademickim i specjalistom z branży przemysłowej najnowsze informacje z różnych dziedzin nauki i technologii. Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym: Web of Science, PubMed i Scopus, a wiele z tych czasopism ma imponujące wskaźniki Impact Factor. 66 spośród nich otrzymało rankingi współczynników wpływu w corocznym raporcie Journal Citation Report 2023. Ponad 70 tytułów spośród czasopism Bentham Science znajduje się na wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW.

W skład redakcji czasopism Bentham Science wchodzą wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są obszernej recenzji w porozumieniu z członkami redakcji czasopisma oraz niezależnymi recenzentami zewnętrznymi (przeważnie trzech recenzentów). Do oceny jakości i ważności artykułów badawczych przedłożonych do publikacji Bentham Science stosuje procedurę pojedynczej ślepej recenzji naukowej w przypadku przesyłania wszystkich manuskryptów do swoich czasopism, z wyjątkiem wybranej liczby czasopism patentowych, w których stosowana jest podwójna ślepa recenzja.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Brill’s Encyclopedia of Taiwan Studies to nowa publikacja referencyjna wydawnictwa Brill wchodząca w skład Asian Studies.

W prawie 600 hasłach encyklopedia zawiera kompleksowy przegląd bogatego dorobku studiów tajwańskich rozwijających się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku na Tajwanie i na całym świecie, prezentując różnorodne aspekty przeszłości i teraźniejszości Tajwanu i jego radykalnych przemian ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieniach dotyczących historii, społeczeństwa, kultury, gospodarki, polityki i stosunków międzynarodowych.

Autorami haseł jest ponad 300 uczonych z całego świata specjalizujących się w zakresie archeologii, historii, językoznawstwa, antropologii, socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów nad ludami rdzennymi, literatury, studiów gender, medioznawstwa, filmoznawstwa, muzyki i sztuki Tajwanu.

Test potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

więcej o

Biblioteka Jagiellońska uzyskała dostęp testowy do obszernej kolekcji e-booków udostępnianych przez wydawnictwo De Gruyter.

Test potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

Obejmująca zarówno nauki społeczne i humanistyczne, jak również nauki przyrodnicze i ścisłe oraz technologię kolekcja zawiera ponad 160 000 e-booków wydawanych przez De Gruytera oraz wydawców partnerskich, w tym University Press Library (e-booki najbardziej prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich na świecie, jak Harvard, Princeton, Stanford, Yale czy Edynburg).

E-booki są wolne od zabezpieczeń DRM, co pozwala na jednoczesne korzystanie z nich z dowolnego miejsca i o każdej porze bez ograniczenia liczby zapisywanych stron.

Istniejąca od 1749 roku firma De Gruyter słynie z wysokiego poziomu publikacji naukowych. Jako niezależne wydawnictwo akademickie wydaje rocznie ponad 1 500 książek i 16 000 artykułów w czasopismach należących do 30 obszarów tematycznych. Oferuje także około 80 baz danych i źródeł internetowych reprezentujących szeroki zakres dyscyplin.

więcej o

HSTalks jest wiodącym dostawcą specjalnie zamawianych multimedialnych wykładów online, wywiadów, studiów przypadku dla szkół medycznych, szkół biznesu, uniwersytetów i przedsiębiorstw komercyjnych. Wykłady przygotowywane są na najwyższym poziomie. Redaktorami i prelegentami są czołowi światowi eksperci i praktycy, w tym laureaci Nagrody Nobla, wywodzący się ze środowisk akademickich, instytutów badawczych, handlu, przemysłu, kręgów zawodowych i rządowych.

Biomedical & Life Sciences Collection obejmuje ponad 3 000 wykładów online i wywiadów w formie seminariów z wysokiej klasy ekspertami, w tym laureatami Nagrody Nobla i zdobywcami nagrody Laskera. Tematyka sięga od nauk podstawowych po interwencje terapeutyczne, od pojedynczych cząsteczek po całe populacje, związane z odkrywaniem leków, badaniami przedklinicznymi i rozwojowymi, próbami klinicznymi, kwestiami medycznymi i regulacyjnymi.

Business & Management Collection zawiera ponad 1 900 wykładów, wywiadów i studiów przypadku prowadzonych przez ekspertów ze środowisk akademickich, przemysłu i handlu. Tematy obejmują marketing, zarządzanie, finanse, księgowość, strategię i inne. Kolekcja uzupełniana jest o nowe materiały w cyklu miesięcznym.

Test potrwa do 14 kwietnia 2024 r.

więcej o

Wirtualna encyklopedia światowych tradycji muzycznych i dźwiękowych. Kolekcja zapewnia nauczycielom, studentom i zainteresowanym słuchaczom niespotykaną dotąd różnorodność zasobów internetowych, które wspierają tworzenie, ciągłość i zachowanie różnorodnych form muzycznych.

Baza w wyszukiwaniu prostym oferuje przeglądanie poprzez kryteria takie jak: tytuły, instrumenty, występy, twórcy, grupy kulturalne, gatunki, miejsca. Baza oferuje również wyszukiwanie zaawansowane, wśród którego występują dodatkowe kryteria: słowo, pełny tekst, transkrypcja, numer katalogowy, data wydania, data powstania.

Baza jest dostępna na platformie Alexander Street.

Test potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

więcej o

W Bibliotece Jagiellońskiej uruchomiony został  dostęp czasowy do wybranych baz wydawnictwa Oxford University Press. 
Test potrwa do 31 maja 2024 r.

Baza ta obejmuje dwa moduły: Max Planck Encyclopedia of Public International Law i Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Zawierają one recenzowane artykuły wraz z bibliografią dotyczące wszystkich aspektów prawa międzynarodowego, stanowiąc ważne źródło wiedzy dla wykładowców, badaczy oraz studentów prawa.  

Bazę można przeszukiwać w trybie prostym poprzez autora i dziedzinę. W ramach wyszukiwania zaawansowanego dostępne są kryteria: autor/redaktor, tytuł, przeszukiwanie pełnego tekstu, data opublikowania, dziedzina i typ zawartości oraz operatory logiczne (AND, OR, NOT). Obie encyklopedie można przeszukiwać i przeglądać łącznie lub oddzielnie, stosując odpowiednie filtry.

więcej o

MPECCoL to baza zawierająca analityczne artykuły oferujące przegląd prawa konstytucyjnego w ujęciu porównawczym. Jej wyspecjalizowany profil tematyczny zapewnia dogłębne omówienie istoty, kształtu i ewolucji historycznej prawa konstytucyjnego w perspektywie globalnej. 

Wyszukiwanie w bazie możliwe jest według tematu, autora/redaktora, słowa lub frazy. W wyszukiwaniu zaawansowanym są do dyspozycji takie pola jak autor/współautor, data, tytuł, przeszukiwanie pełnego tekstu, temat oraz jurysdykcja. Można również wybrać typ przeszukiwanych tekstów - komentarze i analizy bądź hasła encyklopedyczne.

Baza MPECCoL jest połączona z Oxford Law Citator – nowoczesnym narzędziem wspomagającym, które między innymi zapewnia bezpośrednie linki do powiązanych treści w obrębie internetowych zasobów prawniczych Oxford University Press oraz w innych wartościowych źródłach.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Encyclopedia of EU Law, uzupełniana na bieżąco encyklopedia prawa unijnego, składa się ze 131 artykułów, które definiują, wyjaśniają i analizują kluczowe koncepcje prawne prawa UE w przystępny, lecz dogłębny sposób. To wysokiej jakości źródło internetowe jest kierowane do studentów, wykładowców i badaczy prawa Unii Europejskiej. Autorzy opracowali takie zagadnienia jak Cases, Wspólna Polityka Handlowa, ochrona konsumenta, ochrona danych, energia, środowisko, integracja europejska, zdrowie, instytucje, prawo pracy itd. 

Baza umożliwia wyszukiwanie proste poprzez autora i temat. Oferuje również możliwość wyszukiwania zaawansowanego poprzez: pełny tekst, datę opublikowania, autora, tytuł, bibliografię, dziedzinę i jurysdykcję. W wyszukiwaniu zaawansowanym jest możliwość używania operatorów logicznych (AND, OR, NOT).

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Scholarly Authorities on International Law to baza skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się międzynarodowym prawem publicznym. Zawiera ona pełnotekstowe wydania online wiodących na rynku prac referencyjnych i traktatów opublikowanych przez Oxford University Press, takich jak Oppenheim i Oxford Commentaries on International Law. 

Wszystkie tytuły są w pełni przeszukiwalne według tematu, tytułu i autora, a ponadto są powiązane za pośrednictwem Oxford Law Citator z odpowiednimi raportami spraw i artykułami we wszystkich internetowych zasobach prawniczych Oxford University Press.
Użytkownicy mogą przeglądać tytuły według autora i współtwórcy, tytułu i tematu, przeszukiwać pełny tekst każdego tytułu, poruszać się między tymi referencjami i opisami przypadków, jak również komentarzami i analizami.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

Oxford Reference to obejmująca 25 różnych obszarów tematycznych baza online, która zawiera 2 miliony zdygitalizowanych haseł ze słowników, kompendiów i encyklopedii Oxford University Press.
Użytkownik ma możliwość wyszukania zarówno krótkich, ogólnych tekstów, jak i bardziej szczegółowych artykułów na specjalistyczne tematy.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

The Oxford English Dictionary wydawnictwa Oxford University Press, uznawany za najbardziej wyczerpujący i metodyczny słownik historyczny języka angielskiego, zawiera definicje, etymologię, historię, fonetykę i zastosowanie ponad 500 000 słów i zwrotów ze wszystkich odmian geograficznych języka angielskiego oraz 3,5 miliona cytatów, począwszy od literatury klasycznej i specjalistycznych czasopism po scenariusze filmowe, teksty piosenek i posty w mediach społecznościowych.

Test potrwa do 31 maja 2024 r.

więcej o

ProQuest History Vault to monumentalna baza o międzynarodowej renomie zapewniająca badaczom dostęp do bogactwa informacji historycznych. Baza zawiera źródła pierwotne, rękopisy i zbiory archiwalne z czołowych instytucji archiwalnych. Baza ProQuest History Vault liczy 67 modułów i ponad 23,8 miliona stron materiałów. Dzięki unikalnym materiałom, możliwościom wyszukiwania pełnotekstowego i zharmonizowanemu indeksowaniu baza zapewnia badaczom możliwość odkrywania niezbadanych wcześniej perspektyw.

Biblioteka Jagiellońska oferuje dostęp testowy do 11 modułów, wśród których warto wymienić m.in.: „American Jewish Congress Records”, „Women at Work during World War II: Rosie the Riveter and the Women's Army Corps” czy „American Indians and the American West, 1809-1971”.

Test potrwa do 30 kwietnia 2024 r

więcej o

Kolekcja 18 wiodących czasopism naukowych z dziedziny matematyki stosowanej. Można ją przeszukiwać według słów kluczowych (dla artykułu), tytułu czasopisma, woluminu i numeru.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić z użyciem faset takich jak: autor, słowa kluczowe, typ publikacji, typ zawartości. Każdy artykuł zawiera abstrakt, pełny tekst oraz bibliografię; artykuły można pobrać w formacie pdf.

Test potrwa do 3 czerwca 2024 r.

więcej o

W bazie Women and Social Movements in the US zgromadzone zostały materiały dotyczące szeroko pojętej historii kobiet i ich wpływu na ruchy społeczne na świecie. Dostępna kolekcja Women and Social Movements in the United States, 1600-2000 (1 z 4, które wchodzą w skład bazy) zawiera zbiory dokumentów źródłowych, słownik biograficzny ruchu sufrażystek, czasopismo WASM, recenzje książek. Przeglądanie bazy możliwe jest np. według ruchów społecznych i wielu innych kryteriów wyszukiwania.

Baza jest dostępna na platformie Alexander Street.

Test potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

więcej o