Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać użytkownikiem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać użytkownikiem?

Jak zostać użytkownikiem?

Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej. Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Dla studentów i doktorantów uczelni krakowskich, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS) lub elektroniczną legitymację doktoranta (ELD) funkcję karty bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej pełni ta legitymacja, wcześniej aktywowana w Wypożyczalni BJ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Studenci:

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na trwający semestr roku akademickiego 2023/24

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

studenci studiów podyplomowych:

 • dokument tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

studenci odbywający naukę w ramach programu MOST:

 • dokument tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ odbywający naukę w ramach programu "Erasmus" i innych programów stypendialnych trwających powyżej 3 miesięcy:

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na trwający semestr roku akademickiego 2023/24 (jeśli została wydana)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ, których pobyt na uczelni trwa krócej niż 3 miesiące:

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko w czytelniach

Doktoranci:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja doktoranta z ważnym hologramem na trwający rok akademicki 2023/24

ELD zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Uwaga:

Osoby niebędące studentami studiów doktoranckich zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia od promotora. Oświadczenie musi zawierać informacje, że dana osoba jest w trakcie pisania doktoratu i prowadzi zajęcia dydaktyczne lub badania w UJ.

Pracownicy:

nauczyciele akademiccy:

 • dokument  tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • dokument tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

emerytowani pracownicy UJ:

 • dokument  tożsamości
 • dokument potwierdzający związek z UJ

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ:

 • deklaracja dla wypożyczeń miejscowych pod­pisana przez kierownika biblioteki, opatrzona pieczęcią firmową zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk do pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub z witryny BJ. Pobierz deklarację dla wypożyczeń miejscowych (24,7 kB)
 • dokument tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Szkoły wyższe Krakowa na zasadach współpracy i świadczenia wzajemnych usług UJ z innymi uczelniami (lub wg odrębnych ustaleń z Dyrekcją BJ)

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na rok akademicki 2023/24

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ. W przypadku braku kodu kreskowego na legitymacji zachodzi konieczność wyrobienia karty bibliotecznej BJ.

doktoranci:

 • dokument tożsamości
 • elektroniczna legitymacja doktoranta z ważnym hologramem na trwający rok akademicki 2023/24

ELD zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

pracownicy:

 • nauczyciele akademiccy:
  • dokument tożsamości
  • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
  • dokument tożsamości
  • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Pracownicy innych instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych zlokalizowanych w Krakowie

 • dokument tożsamości
 • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Koła Grodzkiego w Krakowie:

 • dokument tożsamości
 • aktualna legitymacja członkowska

Biblioteki szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa:

 • deklaracja dla wypożyczeń miejscowych podpisana przez kierownictwo, opatrzona pieczęcią firmową, zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk po pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub z witryny BJ. Pobierz deklarację dla wypożyczeń miejscowych (24,7 kB)
 • dokument tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Uczniowie szkół miasta Krakowa:

 • pełnoletni uczniowie szkół średnich i policealnych:
  • dokument tożsamości
  • aktualna legitymacja szkolna

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • niepełnoletni:
  • aktualna legitymacja szkolna

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Każda osoba fizyczna

 • dokument tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport; dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Osoby zainteresowane, na podstawie dokumentu tożsamości, mogą raz w roku akademickim skorzystać bezpłatnie z karty trzydniowej (przez trzy kolejne dni robocze). Umożliwia ona dostęp do zbiorów tylko na miejscu w czytelniach.

Uwaga:

Kartę trzydniową można uzyskać również przed godzinami otwarcia Wypożyczalni (za pośrednictwem pracownika ochrony, na parterze w nowym gmachu).

Karta biblioteczna/ELS/ELD aktywowana jako karta zachowuje ważność w przypadku:

 • studentów, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, innych czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, pełnoletnich uczniów szkół średnich i policealnych do 31 października 2024
 • nauczycieli akademickich, doktorantów oraz czytelników uprawnionych do korzystania tylko w czytelniach do 31 grudnia 2024.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

Prolongatę karty bibliotecznej/ELS/ELD uzyskuje się a podstawie takich samych dokumentów jak przy wpisie, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka pobiera opłaty:

 • za założenie konta i wykonanie karty bibliotecznej – 20 zł

 • za prolongatę karty bibliotecznej lub aktywację ELS/ ELD uczelni krakowskich – 5 zł

 • za wydanie duplikatu karty – 25 zł