Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cyfrowe repozytoria naukowe: ludzie, narzędzia i kierunki zmian. Dziesięciolecie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ)

 • Godz. 8.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

 • Godz. 10.00 – 10.30

Otwarcie konferencji

    • prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju 
    • prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych 
    • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 

 • Godz. 10.30 – 11.15

Ewolucja systemu zarządzania nauką na Uniwersytecie Jagiellońskim – od otwartego dostępu przez sprawozdawczość i analitykę po widoczność międzynarodową

    • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, UJ (moderator)
    • prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor UJ ds. badań naukowych 
    • Halina Bojkowska, Kierownik Biura Analiz i Raportowania UJ
    • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 

 • Godz. 11.15 – 11.30

Reputacja jako klucz do sukcesu uczelni na arenie międzynarodowej.  Jak mierzyć i monitorować reputację uczelni z pomocą narzędzi Times Higher Education? 

    • Magdalena Marzec, Times Higher Education 

 • Godz. 11.30 – 12.00

Nowy model zarządzania dorobkiem naukowym w systemach MNiSW

    • Łukasz Wawer, Wicedyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
    • Marek Michajłowicz, Wicedyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 

 • Godz. 12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

 • Godz. 12.30 – 13.00

Polska Bibliografia Naukowa – planowane zmiany w zarządzaniu danymi publikacyjnymi

    • dr Przemysław Wewiór, Ośrodek Przetwarzania Informacji

 • Godz. 13.00 – 13.30

Wystąpienie partnera konferencji: 
Wykorzystaj potencjał swoich repozytoriów – wprowadzenie do technologii DELL UDS (Unstructured Data Solutions)

    • Edward Wojtysiak, Intaris
    • Radosław Janka, AB S.A.

 • Godz. 13.30 – 14.30

Przed i po! Sprawnie działające repozytorium jako wspólny mianownik sukcesu transformacji cyfrowej w wiodących polskich uczelniach

    • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia (moderator)
    • dr Leszek Szafrański, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 
    • Magdalena Rowińska, Wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  
    • Dorota Wojewoda, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
    • Olimpia Małecka, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Biblioteka i Centrum Edukacji Naukowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Godz. 14.30 – 15.30

Przerwa obiadowa

 • Godz. 15.30 – 15.50

Wystąpienie partnera konferencji: 
Biblioteka Zbiorów Dostępnych. Nowa ścieżka udostępnianie zasobu cyfrowego uczelni

    • dr Aleksandra Losik, American Systems

 • Godz. 15.50 – 17.20

Krajowa infrastruktura badawcza EOSC-POLSKA

    • dr Leszek Szafrański, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (moderator)
    • dr Aneta Pazik-Aybar Kierownik Zespołu ds. Otwartej Nauki Narodowego Centrum Nauki 
    • dr hab. Inż. Krzysztof Kurowski, Z-ca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
    • Marek Magryś, Wicedyrektor ACK CYFRONET AGH 
    • Jakub Szprot, Kierownik Platformy Otwartej Nauki, ICM Uniwersytet Warszawski
    • Roksana Wilk, Kierownik Laboratorium Przetwarzania Danych, ACK CYFRONET AGH
    • dr Anna Wałek, ACK CYFRONET AGH

 • Godz. 17.20 – 17.50

Wystąpienie partnera konferencji:
Prezentacja VR w Bibliotece, projekt wirtualnych czytelni w bibliotekach

    • Katarzyna Skowrońska, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Asseco Data Systems

 • Godz. 19.00 – 22.00

Kolacja

 • Godz. 9.40

Rozpoczęcie konferencji

    • dr Leszek Szafrański, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych

 • Godz. 9.50 – 10.00

Wystąpienie sponsora

EBSCO

 • Godz. 10.00 – 11.30

Gromadzenie i otwieranie danych badawczych – szczególna rola rozwiązań open source

    • Tomasz Jałukowicz, Dyrektor Działu Administrowania Nauką, Uniwersytet SWPS (moderator)
    • Jacek Chudzik, ACK Cyfronet AGH
    • Roksana Wilk, Kierownik Laboratorium Przetwarzania Danych, ACK CYFRONET AGH
    • Katarzyna Patyrak, Solutions Account Manager for CEE, Elsevier

 • Godz. 11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

 • Godz. 12.00 – 12.10

Wystąpienie sponsora 

CEEOL

 • Godz. 12.10 – 13.40

Przekraczanie granic. Jak odpowiednie narzędzia i idee pozwalają uwolnić potencjał nauki i badań w ujęciu krajowym i międzynarodowym – od uczelnianego repozytorium do systemu CRIS

    • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia (moderator),
    • Michele Mennielli, International Outreach Representative, Lyrasis,
    • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT, Ośrodek Przetwarzania Informacji
    • Tomasz Psonka, Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, Elsevier

 • Godz. 13.40 – 14.40

Przerwa obiadowa

 • Godz. 14.40 – 15.15

10 lat eRIKA – repozytorium Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

    • dr Luiza Stachura, Dyrektor Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Katalog zbiorów naukowych i realizacja projektów PAUart

    • Anna Michalewicz, Dyrektor Biura Polskiej Akademii Umiejętności
    • dr Adam Korczyński, Fototeka Lanckorońskich, Polska Akademia Umiejętności

Zbiory artystyczne w Katalogu PAUart

    • dr Ewa Skotniczna, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP2