Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O konferencji

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie z okazji jubileuszu 10-lecia uruchomienia Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje konferencję, której celem jest analiza przeszłości, teraźniejszości oraz próba dokonania diagnozy przyszłości repozytoriów cyfrowych. Poza tym obszar tematyczny wydarzenia to szeroko rozumiane: e-infrastruktura otwartego dostępu, zarządzanie zasobami cyfrowymi, rola i znaczenie repozytoriów cyfrowych w zmieniającym się modelu komunikacji naukowej, funkcjonowanie systemów repozytoryjnych, zarządzanie publikacjami i danymi badawczymi, kompetencje menadżerów cyfrowych kolekcji, kompetencje na rzecz otwartej nauki oraz wpływ otwartej komunikacji na naukę i pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju. 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2024 r. Skierowana jest do bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki. 

Infografika w formie osi czasu przedstawiająca wydarzenia związane z Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. 23 grudnia 2014 roku – Utworzenie instytucjonalnego Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwiecień 2015 roku – Pierwszy tysiąc publikacji pełnotekstowych udostępnionych w repozytorium. Listopad 2017 roku – 30 tysięcy opisów bibliograficznych oraz 14 tysięcy pełnych tekstów dostępnych w repozytorium. 3 sierpnia 2018 roku – Rozpoczęcie realizacji projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Listopad 2019 roku – 55 tysięcy opisów bibliograficznych oraz 28 tysięcy pełnych tekstów dostępnych w repozytorium. 20 grudnia 2019 roku – Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 22 czerwca 2020 roku – Uruchomienie nowej wersji systemu repozytorium. Kwiecień 2021 roku – 173 tysięcy opisów bibliograficznych oraz 51 tysięcy pełnych tekstów dostępnych w repozytorium. 20 do 21 maja 2021 roku – Konferencja naukowa kończąca projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Listopad 2023 roku – 212 tysięcy opisów bibliograficznych oraz 64 tysięcy pełnych tekstów dostępnych w repozytorium. Marzec 2024 roku – Nowa odsłona repozytorium w wersji DSpace7. 14 do 15 marca 2024 roku – Konferencja 10 lat Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, miejsce wydarzenia Biblioteka Jagiellońska.