Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Printed Catalogues

Web Content Display Web Content Display

Information about the most significant printed catalogues of the Jagiellonian Library collections

These catalogues can be found in many libraries in Poland and abroad. Some of them are also available in digital version.

Catalogues of manuscripts in the JU Library

Wisłocki Władysław "Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego" [Catalogue of manuscripts in the JU Library], vol. 1-2, Kraków 1877-1881 (sygn. 1-4174).


Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur [Catalogue of medieval Latin manuscripts in the Jagiellonian Library], vol. 1-11 (cod. 8-1575).
 

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej [Inventory of manuscripts in the Jagiellonian Library], Kraków 1938-1997.

 • Nos. 4175-6000, Kraków 1938 (typewritten copy).
 • Nos. 6001-7000, P. 1-2 prepared by A. Jałbrzykowska, J. Zathey, Index prepared by A. Jałbrzykowska, Z. Łagodowa, J. Tyszkowska, Kraków 1962-1963.
 • Nos. 7001-8000, P. 1-3 prepared by A. Jałbrzykowska, Index prepared by A. Jałbrzykowska, J. Tyszkowska, Kraków 1966-1968.
 • Nos. 8001-9000, P. 1-2 prepared by W. Bandura, A. Jałbrzykowska, Indeks, prepared by W. Bandura, J. Grzybowska, A. Kotula, Kraków 1971-1974
 • Nos. 9001-10000, P. 1-3, Index prepared by J. Grzybowska, E. Malicka, Kraków 1977-1987.
 • Nos. 10000-11000, P. 1: Nos. 10001-10500, prepared by Z. Koziński, E. Malicka, Z. Pietrzyk, Kraków 1997.
 • Nos. 10000-11000, P. 2: Nos. 10501-11000, prepared by J. Grzybowska, Z. Koziński, E. Malicka, Z. Pietrzyk, Kraków 2002.
 • Nos. 10001-11000. Index ; Kraków 2012;
 • Nos. 11001-11434, Pawlikowskis' Archive P. 1: prep. I. Bator, J. Grzybowska, M. Jaglarz, U.Klatka, pod red. E. Malickiej Kraków 2008;
 • Nos. 11435-11862, Pawlikowskis' Archive P. 2: prep. I. Bator, G. Fulara, M. Jaglarz, J. Jaśkowiec, U. Klatka, E. Malicka, ed. M. Jaglarz i E. Malicka Kraków 2012;
 • Nos. 11863-12385, Pawlikowskis' Archive P. 3: prep. J. Baster, G. Fulara, I. Hojda, M. Jaglarz, U. Klatka, E. Malicka, ed. M. Jaglarz i E. Malicka, Kraków 2016.

Catalogues of old printed books

Incunabula

 • W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi ad A. 1500 secundum Haini "Repertorium bibliographicum" una cum conspectu virorum, qui libros olim habuerant, benefactorum Bibliothecae ligatorum Cracoviensium per ordinem alphabeti, Cracoviae 1900.

 • K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1927 [Incunabula in the JL. Inventory of the years 1900-1927], Nos. 1-75, in "Przegląd Biblioteczny", Kraków 1930.
 • K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1935 [Incunabula in the JL. Inventory of the years 1900-1935], Nos. 76-187, in "Przegląd Biblioteczny", Kraków 1936.
 • A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis [Incunabula in the Jagiellonian Library ]. Prepared by Anna Lewicka-Kamińska with Helena Friedberg, Maria Kowalczyk, Ludwika Tabeau, Kraków 1962.
 • A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog przybytków za lata 1962-1967. – Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Catalogus accessionum ab A. MDCCCCLXII ad A. MDCCCCLXVII, in "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", 1968, p. 5-57.

16th c. books

 • Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. – Catalogus librorum polonicorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica asservantur. Edited by Marian Malicki and Ewa Zwinogrodzka, prepared by: Małgorzata Gołuszka, Marian Malicki, Wanda Ptak-Korbel, Zofia Wawrykiewicz, Ewa Zwinogrodzka, vol. I: A-Ł, Kraków 1991; vol. II: M-Ż, Kraków 1994; vol. III: Indexes, Kraków 1995.
 • Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur : BJ 16. – Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie : BJ 16. Curavit Marianus Malicki, confecerunt Margarita Gołuszka, Marianus Malicki, Romana Piech, Wanda Ptak-Korbel, Eva Szczawińska, Sophia Wawrykiewicz, Eva Zwinogrodzka, Baden-Baden : Verlag Valentin Koerner, 2002-2005. Vol. I: A - Biblia (2002); vol. II: Bibliander – P. (2002); vol. III: D – Glogoviensis (2003); Vol. IV: Gnaphaeus - Lily (2003); vol. V: Linacre – Patrizi (2004); vol. VI: Pauli – Sidonius (2004); vol. VII: Sieben – Ż (2005); vol. VIII: Indexes (in print).
 • A. Obrębski, Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego [Volsciana. The Catalogue of the Renaissance collection of Piotr Dunun-Wolski, the bishop of Płock], Kraków 1999.

15th c. - 18th c. books

 • J. Reiss, Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej [Books on music from 15th to 17th c. in the Jagiellonian Library] [P. 1], in "Exlibris. Czasopismo poświęcone książce", 1924, p. 85-118; P. 2: Kraków 1934; P. 3: Od wieku XVI do wieku XVIII [From 16th to 18th], Kraków 1938.
 • Bernstein Ignacy, Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających bibliotekę Ignacego Bernsteina [Catalogue of paremiological books consisted of the collection of Ignacy Bernstein], vol.1-2, Warszawa 1900 and reprint, Hildesheim 2003.

other

 • J. Muczkowski, Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych. – Recueil de gravures sur bois imprimé dans divers ouvrages polonais au seizième et au dix-septième siècle, dont les planches sont conservées à la Bibliothèque de l'Université de Jagellon, Kraków 1849. [Reprint: Kraków 1985].
 • A. Lewicka-Kamińska, Nieznane ekslibrisy polskie XVI wieku w Bibliotece Jagiellońskiej [Unknown Polish book-plates of the 16th c. in the collection of the JL], Kraków 1974.

Beyond censorship collection 1976-1990

Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej [Catalogue of books of secondary circulation 1976-1990 in the collections of the JL], Kraków 2001.

Other

Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej [Catalogue of Polish journals in the Jagiellonian Library],  vol. 1-9, Kraków 1974-1986.