Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Bibliometria jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. W ramach usług bibliometrycznych Biblioteka Jagiellońska oferuje użytkownikom szeroki zakres fachowej pomocy.

Dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • weryfikujemy przesłaną analizę bibliometryczną indywidualnego dorobku naukowego - analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirscha (według Web of Science, Scopus i Google Scholar, tj. programu Publish or Perish), a także oferujemy konsultacje na temat sposobu samodzielnego wykonywania analizy bibliometrycznej własnego dorobku.​

Dla wszystkich użytkowników

  • oferujemy konsultacje bibliometryczne w ramach usługi Bibliotekarz dla Ciebie, podczas których szkolimy, w jaki sposób samodzielnie przeprowadzić analizę bibliometryczną w oparciu o dostępne e-źródła, takie jak: Web of Science, Scopus i Google Scholar (między innymi: cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla czasopism, sumaryczny Impact Factor).

Bazy multidyscyplinarne prenumerowane przez UJ

Przejdź do Web of Science w multiwyszukiwarce explorUJ

Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED) -  od 1945

Social Sciences Citation Index (SSCI) -  od 1956

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -  od 1975

Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI - S) -  od 1990

Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI - SSH) -  od 1990

Book Citation Index– Science (BKCI-S) - od 2010

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -  od 2010

Emerging Sources Citation Index (ESCI) - od 2015

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do strony informacyjnej Web of Science

Link do strony z materiałami szkoleniowymi Web of Science

 

Link do Scopus

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA:

Link do strony z tutorialami Scopus

Serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Przejdź do Google Scholar

Serwis uwzględniający także cytowania dotyczące książek, szczególnie polecany przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych

Program Publish or Perish przeznaczony do pozyskiwania danych z cytowań 

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do poradnika "Jak dodać prace do Google Scholar"

Link do poradnika "Jak obliczyć index Hirscha"

Program multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Link do strony Cytowania w BazEkon

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

Zmiana i sprostowanie KOMUNIKATU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 załączniki:

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
załączniki:

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
załączniki:

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r. 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18 stycznia 2019 r.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW - obejmuje wykazy za lata 2010-2017

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych (2013-2016) z 2017 roku:

Listy czasopism 2016 r.:


Listy czasopism 2015 r.:


Listy czasopism 2014 r.:


Listy czasopism 2013 r.:


Listy czasopism 2012 r. (obejmuje lata 2011–2012):


Listy czasopism 2010 r.:


Listy czasopism 2009 r.:


Listy czasopism 2008 r.:


Listy czasopism 2007 r.:


Listy czasopism 2005 r. (obejmuje lata 2005–2006):


Lista czasopism Komitetu Badań Naukowych obejmująca lata 1999–2003:

Bibliography [bibliografia polskiej naukometrii]
Kulczycki Emanuel: Warsztat badacza

Sekcja Informacji Naukowej
Oddział Zbiorów Cyfrowych
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
oinka@uj.edu.pl
tel. +48 12 663-3444, -3461