Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2019 r.

I. Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ - 8.278.874  wol. i jedn., w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej - 6.156.949 wol. i jedn.
 • bibliotek instytutowych - 2.121.925  wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 2.895.265 wol.
 • czasopisma - 1.119.094 wol.
 • zbiory specjalne - 2.142.590 jedn., w tym:   
  • rękopisy - 35.270 jedn.
  • stare druki (w tym:  3 666 inkunabuły) - 109.789 jedn.
  • zbiory kartograficzne - 63.052 jedn.
  • zbiory graficzne - 65.454 jedn.
  • zbiory muzyczne - 50.366 jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 39.635  jedn.
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 268.396  jedn.
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 676.374  jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1.688.327 wol.
 • czasopisma - 283.299 wol.
 • zbiory specjalne - 150.299 jedn.

V. Przyrost zbiorów w BJ w 2019 r. - 141.278 wol. i jedn., w tym:

 • wydawnictwa zwarte - 66.425 wol.
 • czasopisma - 21.594 wol.
 • zbiory specjalne - 50.010 jedn.
 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 3.249 jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2019 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający) - 21.385 osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz - 556.121 wol. i jedn.
 • liczba odwiedzin w czytelniach - 64.363 osób
 • liczba miejsc w czytelniach - 362
 • liczba zwiedzających BJ - 2.763 osoby

VII. Informacja naukowa w BJ w 2019 r.

 • udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych - 7.988
 • opracowane kwerendy - 1.272, w tym: zagraniczne - 163    

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2019 r.

Wykonano:

 • kserokopii - 16.415
 • fotografii cyfrowych - 502
 • skanów - 2.080.311    

IX. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań) - 1.013.991
 • liczba pobranych dokumentów - 1.380.174
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej - 2.152.181

X. Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku - 1.523.928
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku - 1.128.929