Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2017 r.

 

I. Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ 7.954.407 wol. i jedn., w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej 5.836.296 wol. i jedn.
 • bibliotek instytutowych 2.118.111 wol. i jedn.

 

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

wydawnictwa zwarte 2.757.863 wol.

czasopisma 1.071.879 wol.

zbiory specjalne 2.006.554 jedn., w tym:

 • rękopisy 34.435 jedn.
 • stare druki (w tym: 3 666 inkunabuły) 109.160 jedn.
 • zbiory kartograficzne 61.177 jedn.
 • zbiory graficzne 64.775 jedn.
 • zbiory muzyczne 47.904 jedn.

 

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 28.696 jedn.

licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp 255.088 jedn.

materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę 382.394 jedn.

 

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

wydawnictwa zwarte 1.693.608 wol.

czasopisma 274.941 wol.

zbiory specjalne 149.562 jedn.

 

V. Przyrost zbiorów w BJ w 2017 r. 151.559 wol. i jedn., w tym:

 • wydawnictwa zwarte 78.524 wol.
 • czasopisma 30.880 wol.
 • zbiory specjalne 42.155 jedn.
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane 4.504 jedn.

 

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2017 r.

czytelnicy zarejestrowani (korzystający) 23.546 osób

udostępniono w czytelniach i na zewnątrz 417.805 wol. i jedn.

liczba odwiedzin w czytelniach 55.982 osoby

liczba miejsc w czytelniach 362

liczba zwiedzających BJ 2.819 osób

 

VII. Informacja naukowa w BJ w 2017 r.

udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych 6.679

opracowane kwerendy 1.385

w tym:

 • zagraniczne 140

 

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2017 r.

Wykonano:

kserokopii 30.560

fotografii cyfrowych 1.351

skanów 1.526.892

 

IX. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

liczba sesji (logowań) 2.740.971

liczba pobranych dokumentów 1.336.611

liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 3.108.714

 

X. Korzystanie ze strony internetowej BJ

liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku 629.068

liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku 272.162