Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka A-Z

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki i czasopisma elektroniczne

Biblioteka Jagiellońska umożliwia korzystanie z książek i czasopism elektronicznych dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego przez wyszukiwarkę e-zasoby A-Z.

Link do wyszukiwarki e-zasoby A-Z


przycisk E-zasoby a do zet
E-zasoby A-Z obejmują:

  • czasopisma elektroniczne z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowane przez Bibliotekę Jagiellońską, jako indywidualne tytuły w wersji sieciowej
  • duży wybór czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie
  • książki elektroniczne z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską.

E-zasoby A-Z umożliwiają:

  • przeglądanie alfabetyczne i tematyczne dostępnych tytułów czasopism i pozycji książkowych
  • wyszukiwanie czasopism i książek według początku tytułu, słów zawartych w tytule oraz numeru ISSN lub ISBN

E-zasoby A-Z są również  przeszukiwane przez multiwyszukiwarkę EDS.

Ewentualny okres karencji w dostępności pełnych tekstów czasopism podany jest przy tytułach, których dotyczy. Do zasobów czasopisma lub treści książki przechodzi się przez kliknięcie podanej przy tytule nazwy bazy, w której zawarta jest dana pozycja. (Widoczne po rozwinięciu przycisku Full Text Access). W przypadku wystąpienia problemów z dostępem prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel.: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl).

UWAGA !

Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego ściągania plików.