Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prenumerowane bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Bazy online

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera, należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663-34-44

Zapytaj o bazy danych, uzyskaj informacje dziedzinowe o bazach

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować do pana Marka Krośniaka na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663-35-03

UWAGA!

Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania plików.

Każdy link do bazy otwiera nową zakładkę przeglądarki.

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Wielodziedzinowa baza danych złożona przede wszystkim z czasopism (w zdecydowanej większości pełnotekstowych i recenzowanych naukowo), a ponadto monografii, sprawozdań i materiałów konferencyjnych.

więcej o

Kolekcja publikacji z dziedziny informatyki i technologii komputerowej.

więcej o

Pełne teksty czasopism publikowanych przez American Chemical Society.

więcej o

Baza notująca publikacje z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych.

więcej o

Dostęp w ramach konsorcjum do pełnych tekstów wybranych czasopism z bazy American Institute of Physics wraz z pełnym dostępem do roczników archiwalnych.

więcej o

Pełne teksty czasopism wydawanych przez American Physical Society wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych (PROLA).
więcej o

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

więcej o

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

więcej o

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

więcej o

Baza ta zapewnia bezpośredni dostęp do materiałów graficznych.
więcej o

Niemiecka baza o tematyce prawniczej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

więcej o

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych, rejestrująca artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne i patenty. więcej o

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

więcej o

Dostęp do bazy do końca 2022 roku.

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.

więcej o

Brill’s New Jacoby Second Edition online 
Brill’s New Pauly online
Brill Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics
African Research Online
Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online
Brill Dictionary of Ancient Greek Online 
Brill Dictionary of Gnosis & Western Esotericism Online
Brill Dictionary of Religion Online
Brill Encyclopedia of Early Christianity
Brill’s Encyclopedia of the Religions of the Indigenous People of South Asia Online 
Brill's Encyclopaedia of Global Pentecostalism
Brill's Encyclopedia of Buddhism Online
Brill's Encyclopedia of Hinduism Online
Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Brill's Encyclopedia of Sikhism
Brill's Encyclopedia of the Middle Ages Online
Brill's Medieval Reference Library Online
Brill's New Pauly Supplements Online I & Der Neue Pauly Supplemente I Online
Brill's New Pauly Supplements Online II & Der Neue Pauly Supplemente II Online
Context of Scripture Online
Coptic Gnostic Library Online
DDD Dictionary of Deities and Demons in the Bible
Dead Sea Scrolls Electronic Library - Biblical Texts
Encyclopaedia Islamica Online
Encyclopaedia of Islam Online
Encyclopaedia of Judaism Online
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Christianity Online
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Jewish Book Culture Online
Encyclopedia of Law and Religion Online
Flavius Josephus Online
Gregory of Nyssa Online
Hebrew and Aramaic Lexicon of Old Testament Online
History of Global Christianity Online & Geschichte des globalen Christentums Online
Indo-European Etymological Dictionaries Online
Lexicon Greek Grammarians of Antiquity
Philosophy in the Islamic World Online
Qur’anic Studies Online 
Religion in Geschichte und Gegenwart Online / Religion Past and Present Online
Supplementum Epigraphicum Graecum Online
Textual History of The Bible
Vocabulary for the Study of Religion
World Christian Database
World Religion Database
Brill’s Companions to Classical Studies online I
Brill’s Companions to Classical Studies online II
Brill’s Companions to Classical Studies online III

Baza biznesowa zawierająca pełne teksty raportów ekonomicznych i publikacji naukowych oraz opisy i abstrakty artykułów z czasopism naukowych. Umożliwia dostęp do szczegółowych profilów autorów najczęściej cytowanych w bazie.

więcej o

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

więcej o

Baza czasopism elektronicznych głównie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

więcej o

Referencyjna baza danych i wspólna platforma aktualizacji umożliwiająca otwieranie tekstów patrystycznych, średniowiecznych i bizantyjskich.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

więcej o

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

więcej o

Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów.

więcej o

Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z kilkuset repozytoriów międzynarodowych.

więcej o

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

więcej o

Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.

więcej o

Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych.

więcej o

Słownik łaciny średniowiecznej oparty na słownictwie z Wysp Brytyjskich.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.
 

więcej o

Kompleksowa baza danych biomedycznych. Zawiera najważniejsze pozycje międzynarodowej literatury biomedycznej od 1947 r. do dnia dzisiejszego.

 

więcej o

Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu.

więcej o

Baza notująca recenzowane prace o znaczeniu regionalnym.

więcej o

Gospodarczy serwis informacyjny umożliwiający korzystanie z wiadomości agencji informacyjnych, wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

więcej o

Opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.

więcej o

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce.

więcej o

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

więcej o

Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

więcej o

Baza obejmuje zagadnienia z zakresu filmu i telewizji.

więcej o

Opisy bibliograficzne, a niekiedy pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

więcej o

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Baza z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Zawiera m.in. pełnotekstowe wersje czasopism, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA).
 

więcej o

Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata od r. 1450.

więcej o

Czytelnia internetowa - wybrane publikacje z różnych dziedzin nauki, opublikowane przez czołowych polskich wydawców.

  więcej o

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

więcej o

Baza złożona z czasopism dotyczących chemii organicznej.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Pełne teksty czasopism wydawanych przez Institute of Physics.

więcej o

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie.

więcej o

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

więcej o

Baza artykułów z południowokoreańskich czasopism naukowych.

więcej o

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

więcej o

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa. 
 

więcej o

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

więcej o

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

więcej o

Baza indeksuje artykuły z czasopism i inne dokumenty. Opisy bibliograficzne z abstraktami niekiedy uzupełniają pełne teksty.

więcej o

Baza danych udostępniająca pełne teksty publikacji popularnonaukowych, informatorów i dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą fotografie, mapy i flagi.

więcej o

Najpełniejsza światowa baza danych z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych i dyscyplin z nimi spokrewnionych. Baza zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty, a w wielu wypadkach – pełne teksty artykułów z czasopism. Pokaźna część czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

więcej o

Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski.
więcej o

Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i prac dyplomowych. Baza uwzględnia  publikacje polskie. Ponadto w bazie są dostępne m.in. „Encyclopedia of Literature” oraz „Gale Literary Index”. więcej o

Baza zawiera szczegółowe informacje o czasopismach, w dużej części indeksowanych w MLA International Bibliography. więcej o

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

więcej o

Pełne teksty wiodących dzienników z USA i gazet międzynarodowych oraz pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zawiera też wybrane pełne teksty z większej części regionalnych dzienników USA.

więcej o

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

więcej o

Bogate źródło informacji na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej.

więcej o

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu biologii. więcej o

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych. więcej o

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu historii.

więcej o

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa. więcej o

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filozofii. więcej o

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle.

więcej o

Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865.

więcej o

Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

więcej o

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

więcej o

Olbrzymi zbiór opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

więcej o

Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

więcej o

Dostęp  do zawartości czasopism z dziedziny biznesu oraz dzienników i serwisów informacyjnych dotyczących obszarów komunalnych i wiejskich w USA.

więcej o

Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Przeznaczone zarówno dla naukowców, jak i wielbicieli muzyki różnych typów i epok.
  więcej o

Pierwsza kompleksowa kolekcja encyklopedycznych treści obejmujących ważne obszary tematyczne z zakresu muzyki. Obejmuje ponad 60 najważniejszych tytułów (opublikowanych od 1775 r. do chwili obecnej) i co roku uzupełniana jest o nowe pozycje.
  więcej o

Baza danych wydawana pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej. Zawiera szczegółowe analizy pism dotyczących historii i kultury muzyki w latach 1760-1966.
  więcej o

Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry. więcej o

Pakiet   zawierający duży zbiór reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.

więcej o

Baza oferuje dostęp do literatury naukowej opublikowanej w wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.

więcej o

Baza oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF).  więcej o

Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z czasopism naukowych. Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. więcej o

Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.

Korzystanie z SciFindera wymaga założenia z komputera uniwersyteckiego indywidualnego konta pod tym adresem.
 
Rejestracja konta musi być dokonana na komputerze w sieci uniwersyteckiej, poprzez użycie poczty uniwersyteckiej, a następnie potwierdzona na tym samym komputerze.

więcej o

Wielomilionowy zbiór rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, wzbogacony przez periodyki w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. więcej o

Opisy bibliograficzne artykułów z najważniejszych czasopism świata reprezentujących nauki społeczne oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts”. Podaje literaturę cytowaną w artykułach oraz abstrakty. więcej o

Pełne teksty wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych i książek publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag.

więcej o

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Baza zawiera indeksy i abstrakty z periodyków, w zdecydowanej większości recenzowanych naukowo.

więcej o

Wielka światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty artykułów czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca wszystkie aspekty nowoczesnych badań na zwierzętach. Baza zapewnia dostęp do wydawnictw ciągłych, książek, spotkań i recenzji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy specjalistyczne w szczególnym dostępie

Baza dostępna w Czytelni Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Baza zawiera wykaz skrótów w rękopisach średniowiecznych z różnych dziedzin, przechowywanych w bibliotekach całej Europy

Udostępnianie: W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

więcej o

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX, przeznaczony przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej, ze strony ip.lex.pl. Natomiast zdalny dostęp do bazy mają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) 

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Narodową Biblioteką Tajwanu pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zyskują dostęp do sześciu obszernych elektronicznych baz zawierających książki, materiały prasowe i mapy.

Guocui Xuebao 國粹學報 
Baza zawiera wszystkie numery czasopisma Guocui Xuebao 國粹學報 wydawanego w latach 1905-1911 r.

NDLTD
Prace magisterskie i doktorskie obronione na Tajwanie (pełen dostęp po rejestracji na stronie).

Rare Books & Special Collections
Rzadkie i dawne manuskrypty i druki.

Rare Books & Special Collections.5
Odbitki inskrypcji na kamieniach i naczyniach brązowych (7 tys. inskrypcji).

Image system for Books of the Japanese – ruled Period
Publikacje książkowe z okresu japońskiej okupacji (14 tys. pozycji). 

Image system for Periodicals of the Japanese – ruled Period
Gazety i czasopisma z okresu japońskiej okupacji (290 tys. artykułów z 321 gazet i czasopism, a także 1,1 tys. map).

臺灣期刊論文索引系統   (PerioPath: Index to Taiwan Periodical Literature System)
Baza czasopism naukowych publikowanych na Tajwanie.

Baza zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz materiałów zjazdowych.

więcej o