Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prenumerowane bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Bazy online

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera, należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 34 44

Zapytaj o bazy danych, uzyskaj informacje dziedzinowe o bazach

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować do pana Marka Krośniaka na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 35 03

UWAGA!

Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania plików.

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Wielodziedzinowa baza danych złożona przede wszystkim z czasopism (w zdecydowanej większości pełnotekstowych i recenzowanych naukowo), a ponadto monografii, sprawozdań i materiałów konferencyjnych.

więcej o

Kolekcja publikacji z dziedziny informatyki i technologii komputerowej.

więcej o

Pełne teksty czasopism publikowanych przez American Chemical Society.

więcej o

Baza notująca publikacje z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych.

więcej o

Dostęp w ramach konsorcjum do pełnych tekstów wybranych czasopism z bazy American Institute of Physics wraz z pełnym dostępem do roczników archiwalnych.

więcej o

Pełne teksty czasopism wydawanych przez American Physical Society wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych (PROLA).
więcej o

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

więcej o

Baza ta zapewnia bezpośredni dostęp do materiałów graficznych.
 
Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o

Niemiecka baza o tematyce prawniczej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Zbiór opisów bibliograficznych dzieł (książek, artykułów, broszur itp.) we wszystkich językach, z dziedziny studiów franciszkańskich, od 1929 roku do dnia dzisiejszego.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Bibliografia (od 2007 roku) z zakresu teologii duchowości, studiów karmelitańskich i antropologii teologicznej. Zawiera około 16 tys. pozycji bibliograficznych, często z abstraktami, DOI i hiperłączami do pełnych tekstów, a także blisko 200 recenzji.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Bibliografia historii Wielkiej Brytanii i Irlandii częściowo zawierająca odniesienia do pełnych tekstów.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych, rejestrująca artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne i patenty. więcej o

Kolekcja książek elektronicznych (ponad 16 400 tytułów) z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. architektura, sztuka, biblistyka, teologia, archeologia, edukacja, moda, film i nauki o mediach, historia, prawo, lingwistyka, literatura, filozofia, polityka i stosunki międzynarodowe).

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

więcej o

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

więcej o

Dostępne kolekcje: 

 • EBA BRILL LANGUAGE AND LINGUISTICS  
 • EBA BRILL LITERATURE AND CULTURE  
 • EBA SFM LITERATURE AND CULTURE  
 • EBA BRILL MIDDLE EAST AND ISLAMIC STUDIES  
 • EBA BRILL SOCIAL SCIENCES  
 • EBA SFM SOCIAL SCIENCES 

 
Platforma oferuje ponad 25 000 książek, w tym obszerne zbiory z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. 
Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.
Dostęp do numerów za lata 2021-2022.
 
Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o

Brill’s New Jacoby Second Edition online 
Brill’s New Pauly online
Brill Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics
African Research Online
Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online
Brill Dictionary of Ancient Greek Online 
Brill Dictionary of Gnosis & Western Esotericism Online
Brill Dictionary of Religion Online
Brill Encyclopedia of Early Christianity
Brill’s Encyclopedia of the Religions of the Indigenous People of South Asia Online 
Brill's Encyclopaedia of Global Pentecostalism
Brill's Encyclopedia of Buddhism Online
Brill's Encyclopedia of Hinduism Online
Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Brill's Encyclopedia of Sikhism
Brill's Encyclopedia of the Middle Ages Online
Brill's Medieval Reference Library Online
Brill's New Pauly Supplements Online I & Der Neue Pauly Supplemente I Online
Brill's New Pauly Supplements Online II & Der Neue Pauly Supplemente II Online
Context of Scripture Online
Coptic Gnostic Library Online
DDD Dictionary of Deities and Demons in the Bible
Dead Sea Scrolls Electronic Library - Biblical Texts
Encyclopaedia Islamica Online
Encyclopaedia of Islam Online
Encyclopaedia of Judaism Online
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Christianity Online
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Jewish Book Culture Online
Encyclopedia of Law and Religion Online
Flavius Josephus Online
Gregory of Nyssa Online
Hebrew and Aramaic Lexicon of Old Testament Online
History of Global Christianity Online & Geschichte des globalen Christentums Online
Indo-European Etymological Dictionaries Online
Lexicon Greek Grammarians of Antiquity
Philosophy in the Islamic World Online
Qur’anic Studies Online 
Religion in Geschichte und Gegenwart Online / Religion Past and Present Online
Supplementum Epigraphicum Graecum Online
Textual History of The Bible
Vocabulary for the Study of Religion
World Christian Database
World Religion Database
Brill’s Companions to Classical Studies online I
Brill’s Companions to Classical Studies online II
Brill’s Companions to Classical Studies online III

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Baza biznesowa zawierająca pełne teksty raportów ekonomicznych i publikacji naukowych oraz opisy i abstrakty artykułów z czasopism naukowych. Umożliwia dostęp do szczegółowych profilów autorów najczęściej cytowanych w bazie.

więcej o

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

więcej o

Baza czasopism elektronicznych głównie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Referencyjna baza danych i wspólna platforma aktualizacji umożliwiająca otwieranie tekstów patrystycznych, średniowiecznych i bizantyjskich.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

więcej o

Interfejs umożliwiający jednoczesne przeszukiwanie różnych łacińskich baz danych pełnotekstowych oferowanych przez BREPOLiS, takich jak: „Library of Latin Texts”, „Monumenta Germaniae Historica”, „Archive of Celtic-Latin Literature” oraz „Aristoteles Latinus Database”.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

więcej o

Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów.

więcej o

Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z kilkuset repozytoriów międzynarodowych.

więcej o

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online
Bibliotheca Teubneriana Latina Online  
Thesaurus Linguae Latinae Online 

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych.

więcej o

Słownik łaciny średniowiecznej oparty na słownictwie z Wysp Brytyjskich.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Źródło informacji o życiu i dziełach starożytnych greckich i rzymskich filozofów.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Źródło informacji o historii Kościoła obejmujące wszystkie kontynenty i okres od starożytności aż po współczesność. Hasła zawarte w słowniku zostały podzielone na trzy grupy w zależności od tego czy dotyczą ludzi, miejsc, czy instytucji.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

więcej o

Kompleksowa baza danych biomedycznych. Zawiera najważniejsze pozycje międzynarodowej literatury biomedycznej od 1947 r. do dnia dzisiejszego.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu.

więcej o

Baza notująca recenzowane prace o znaczeniu regionalnym.

więcej o

Gospodarczy serwis informacyjny umożliwiający korzystanie z wiadomości agencji informacyjnych, wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Kolekcja recenzowanych, międzynarodowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, skupiających się na 4 obszarach tematycznych: archeologia i historia, językoznawstwo i komunikacja, muzyka popularna, religia i etyka.  

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.

więcej o

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce.

więcej o

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

więcej o

Baza obejmuje zagadnienia z zakresu filmu i telewizji.

więcej o

Zróżnicowana kolekcja zasobów potrzebnych do wspierania studiów i zadań obejmująca wszystkie obszary badawcze i dyscypliny. W ramach przedłużonego testu, który potrwa do końca 2023 r. Biblioteka Jagiellońska umożliwia dostęp do następujących baz:

Gale OneFile: News 
Gale Academic OneFile 
Gale General OneFile 
Gale Literature
Gale eBooks
Gale Business: Insights
Archives Unbound

więcej o

Opisy bibliograficzne, a niekiedy pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

więcej o

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Baza z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Zawiera m.in. pełnotekstowe wersje czasopism, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA).

Wybrane pakiety:

HeinOnline International Core
HeinOnline U.S. State Package

Dostęp do bazy współfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata od r. 1450.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Czytelnia internetowa - wybrane publikacje z różnych dziedzin nauki, opublikowane przez czołowych polskich wydawców.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza złożona z czasopism dotyczących chemii organicznej.

więcej o

Międzynarodowa bibliografia publikacji naukowych z zakresu teologii, historii Kościoła i religii.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Multidyscyplinarna bibliografia dotycząca okresu renesansu i wczesnej nowożytności (1500-1700).

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Pełne teksty czasopism wydawanych przez Institute of Physics.

więcej o

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie.

więcej o

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Kolekcja obejmująca około 69 000 tytułów z zakresu antropologii, sztuki i historii sztuki, edukacji, historii, językoznawstwa i literatury, prawa, filozofii, nauk politycznych, religii oraz socjologii. 

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

logotyp IDUJ

więcej o

Baza artykułów z południowokoreańskich czasopism naukowych.

więcej o

Baza bibliograficzna publikacji naukowych odnoszących się do cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

więcej o

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa.

więcej o

Encyklopedia dotycząca szeroko rozumianej mediewistyki na terenie całej Europy oraz części Azji Zachodniej i Afryki Północnej. Obejmuje okres od 300 roku n.e. do 1500 roku n.e.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza indeksuje artykuły z czasopism i inne dokumenty. Opisy bibliograficzne z abstraktami niekiedy uzupełniają pełne teksty.

więcej o

Baza danych udostępniająca pełne teksty publikacji popularnonaukowych, informatorów i dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą fotografie, mapy i flagi.

więcej o

Najpełniejsza światowa baza danych z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych i dyscyplin z nimi spokrewnionych. Baza zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty, a w wielu wypadkach – pełne teksty artykułów z czasopism. Pokaźna część czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

więcej o

Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski.
 
Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o

Baza zawiera szczegółowe informacje o czasopismach, w dużej części indeksowanych w MLA International Bibliography. więcej o

Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i prac dyplomowych. Baza uwzględnia  publikacje polskie. Ponadto w bazie są dostępne m.in. „Encyclopedia of Literature” oraz „Gale Literary Index”. więcej o

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Kolekcja multidyscyplinarnych, pełnotekstowych czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature.

Nature

 • Międzynarodowe czasopismo zawierające artykuły i badania ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. 

Nature Genetics

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu genetyki. 

Nature Immunology

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu immunologii.  

Nature Materials

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii. 

Nature Medicine

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu medycyny 

Nature Nanotechnology     

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu nanotechnologii.  

Nature Physics

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu fizyki. 

Nature Reviews Molecular Cell Biology

 • Czasopismo zawierające artykuły i badania z zakresu biologii molekularnej.

Pełne teksty wiodących dzienników z USA i gazet międzynarodowych oraz pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zawiera też wybrane pełne teksty z większej części regionalnych dzienników USA.

więcej o

Platforma Oxford University Press oferująca dostęp do ponad 40 000 książek akademickich. 

Oxford Scholarship Online
Very Short Introductions  
Oxford Bibliographies 
Oxford Handbooks Online 
Oxford Research Encyclopaedias
University Press Scholarship Online

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Pełnotekstowa kolekcja ponad 950 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Platforma zawierająca kolekcje z zakresu historii i kultury muzyki na całym świecie.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań „Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle” oraz „Registres et lettres des Papes du XIVe siècle”.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865.
 

więcej o

Zbiór tekstów patrystycznych z chrześcijańskiego Wschodu, w tym dzieł zapisanych w językach innych niż łaciński, związanych z Rzymem lub Cesarstwem Wschodniorzymskim.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Olbrzymi zbiór opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Dostęp  do zawartości czasopism z dziedziny biznesu oraz dzienników i serwisów informacyjnych dotyczących obszarów komunalnych i wiejskich w USA.

więcej o

Źródło informacji z zakresu literatury religijnej okresu starożytności i wczesnego średniowiecza. Baza służy także jako narzędzie pomocne do identyfikacji i wyszukiwania tłumaczeń dzieł Ojców Kościoła.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Przeznaczone zarówno dla naukowców, jak i wielbicieli muzyki różnych typów i epok. więcej o

Pierwsza kompleksowa kolekcja encyklopedycznych treści obejmujących ważne obszary tematyczne z zakresu muzyki. Obejmuje ponad 60 najważniejszych tytułów (opublikowanych od 1775 r. do chwili obecnej) i co roku uzupełniana jest o nowe pozycje. więcej o

Baza danych wydawana pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej. Zawiera szczegółowe analizy pism dotyczących historii i kultury muzyki w latach 1760-1966. więcej o

Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry.

Dostęp do bazy współfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Pakiet   zawierający duży zbiór reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza oferuje dostęp do literatury naukowej opublikowanej w wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.

więcej o

Baza oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). więcej o

Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z czasopism naukowych. Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. więcej o

Czasopismo publikowane przez międzynarodowe stowarzyszenie naukowe non-profit American Association for the Advancement of Science (AAAS) założone w 1849 roku.

więcej o

Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.

Korzystanie z SciFindera wymaga założenia z komputera uniwersyteckiego indywidualnego konta pod tym adresem.

Rejestracja konta musi być dokonana na komputerze w sieci uniwersyteckiej, poprzez użycie poczty uniwersyteckiej, a następnie potwierdzona na tym samym komputerze.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

więcej o

Wielomilionowy zbiór rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, wzbogacony przez periodyki w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. więcej o

Opisy bibliograficzne artykułów z najważniejszych czasopism świata reprezentujących nauki społeczne oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts”. Podaje literaturę cytowaną w artykułach oraz abstrakty. więcej o

Zbiór tekstów krytycznych i przekładów francuskich, które zostały opublikowane w drukowanej serii "Sources Chrétiennes" dotyczącej pierwszych 1400 lat Kościoła.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Pełne teksty wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych i książek publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag.

więcej o

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza zawiera indeksy i abstrakty z periodyków, w zdecydowanej większości recenzowanych naukowo.

więcej o

Platforma zawierająca zbiór czasopism i książek naukowych reprezentujących w szczególności publikacje z Włoch, Watykanu, Hiszpanii i Portugalii, pochodzących od wydawców naukowych. Jej katalog koncentruje się głównie na naukach humanistycznych i społecznych. 

Wybrane kolekcje:

EIO - Editoria Italiana Online Complete 2022
EEO - Edición Española Online 2022 

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza obejmuje ponad 8100 książek (w tym około 600 tytułów angielskojęzycznych) z zakresu historii, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, teologii i religii. 

Dostęp do bazy sfinansowany ze środków POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

logotyp IDUJ

więcej o

Zbiór łacińskich tekstów biblijnych od II wieku n.e. do czasu, gdy dominowała Wulgata, czyli Biblia starołacińska. Baza zawiera ponad 800 tys. cytatów biblijnych.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Wielka światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata.

Dostęp do bazy sfinansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Baza genealogiczna zawierająca informacje o osobach z polskich elit z różnych epok. Obejmuje dane o ponad 1 000 000 osób, w tym ponad 90% postaci mających biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym. Baza „Wielka Genealogia Minakowskiego” jest tworzona przez dr Marka Jerzego Minakowskiego.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty artykułów czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca wszystkie aspekty nowoczesnych badań na zwierzętach. Baza zapewnia dostęp do wydawnictw ciągłych, książek, spotkań i recenzji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy specjalistyczne w szczególnym dostępie

Baza dostępna w Czytelni Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Baza zawiera wykaz skrótów w rękopisach średniowiecznych z różnych dziedzin, przechowywanych w bibliotekach całej Europy

Udostępnianie: W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

więcej o

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX, przeznaczony przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej, ze strony ip.lex.pl. Natomiast zdalny dostęp do bazy mają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) 

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Narodową Biblioteką Tajwanu pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zyskują dostęp do sześciu obszernych elektronicznych baz zawierających książki, materiały prasowe i mapy.

Guocui Xuebao 國粹學報 
Baza zawiera wszystkie numery czasopisma Guocui Xuebao 國粹學報 wydawanego w latach 1905-1911 r.

NDLTD
Prace magisterskie i doktorskie obronione na Tajwanie (pełen dostęp po rejestracji na stronie).

Rare Books & Special Collections
Rzadkie i dawne manuskrypty i druki.

Rare Books & Special Collections.5
Odbitki inskrypcji na kamieniach i naczyniach brązowych (7 tys. inskrypcji).

Image system for Books of the Japanese – ruled Period
Publikacje książkowe z okresu japońskiej okupacji (14 tys. pozycji). 

Image system for Periodicals of the Japanese – ruled Period
Gazety i czasopisma z okresu japońskiej okupacji (290 tys. artykułów z 321 gazet i czasopism, a także 1,1 tys. map).

臺灣期刊論文索引系統   (PerioPath: Index to Taiwan Periodical Literature System)
Baza czasopism naukowych publikowanych na Tajwanie.

Baza zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz materiałów zjazdowych.
Udostępnianie: baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej.

więcej o

Wiodąca baza prawnicza piśmiennictwa i orzecznictwa szwajcarskiego.

Do bazy mają dostęp pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po wcześniejszym aktywowaniu konta. Aktywacji można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Wydziałowej Biblioteki Prawniczej: wbp@uj.edu.pl

więcej o