Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie

Głównym źródłem informacji bibliograficznej o polskich publikacjach z różnych dziedzin jest obecnie katalog główny Biblioteki Narodowej. Rejestruje on opisy bibliograficzne m.in.:

 • książek wydanych w Polsce od 1945 r. (książek zarejestrowanych w kolejnych rocznikach papierowego „Przewodnika Bibliograficznego” 1945-2009 oraz książek wydanych od 2010 r.); więcej informacji
 • artykułów z czasopism polskich, wydanych od 1996 r.; więcej informacji
 • artykułów z kilku gazet i kilkudziesięciu tygodników polskich, wydanych od 1996 r.; więcej informacji
 • artykułów składających się na treść książek zbiorowych (artykuły takie zaczęto rejestrować  od października 2014 r.)
 • dokumentów kartograficznych, wydanych w Polsce
 • dokumentów elektronicznych, wydanych w Polsce
 • dokumentów dźwiękowych, wydanych w Polsce

dodatkowo opisy bibliograficzne:

Inne bazy Biblioteki Narodowej:

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

pięć modułów:

 • Bibliografia Staropolska (XV-XVIII w.): wyszukiwanie lub przeglądanie bazy danych lub indeksu - dane z t. 12-36/1 (ogólnego zbioru) oraz z z. 1 dopełnień i sprostowań,
 • Bibliografia XIX w.: wyszukiwanie lub przeglądanie:
 • bazy danych - dane z t. 1-18 (A-Kosk) nowego wydania
 • indeksu - dane z t. 1-18 (A-Kosk) nowego wydania oraz hasła Kor-Żyzń z pierwszego wydania
 • Bibliografia Polska Spis Chronologiczny: wyszukiwanie przez rok wydania (1455-1889) albo przez nazwisko lub inny ciąg znaków - dane z t. 8-11 (ogólnego zbioru)
 • Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera: wyszukiwanie lub przeglądanie bazy danych - opisy publikacji z XV-XVIII w. nieuwzględnione w Bibliografii Staropolskiej ani w Spisie Chronologicznym, a także uzupełnienia opisów uwzględnionych w Bibliografii Staropolskiej
 • Książkowe stronice Bibliografii Estreichera: skany stron poszczególnych tomów Bibliografii (t. 8-11 tylko przez moduł "Bibliografia Polska Spis Chronologiczny")

Bibliografia Bibliografii Polskich: 


Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych, planowanych, opracowywanych i ukończonych (baza Biblioteki Narodowej); więcej o bazie >>

Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich - do 2014 roku (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie)

BazHum - pełnotekstowa zawartość polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki oraz innych nauk społecznych

Architektura i sztuka Krakowa - bibliografia zawartości „Rocznika Krakowskiego” oraz „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury”, wybranych artykułów z kwartalnika "Ochrona Zabytków", „Renowacje i Zabytki” i „Spotkania z Zabytkami” oraz wybranych tomów i rozdziałów z serii „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej” i tomów z serii „Atlas Twierdzy Kraków” (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)

Balneologia polska - spisy treści numerów archiwalnych od 1969 r.

FA-art - spisy treści kwartalnika literackiego „FA-art” za lata 1998-2017

Gazeta Górska - bibliografia zawartości „Gazety Górskiej” (informatora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie):

Kalendarz Cieszyński - bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego”

Czasopisma Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - bibliografia zawartości wybranych roczników czasopism wraz z dostępem do pełnych tekstów artykułów: 

 • "Sprawozdania Archeologiczne"
 • "Przegląd Archeologiczny"
 • "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"
 • "Journal of Urban Ethnology"
 • "Fasciculi Archaeologiae Historicae"
 • "Etnografia Polska"
 • "Ethnologia Polona"
 • "Archeologia Polski"
 • "Archaeologia Polona"
 • "Archeologia"

Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce - bibliografia zawartości „Naszej Przeszłości” od tomu I (1946)

Przegląd Mechaniczny – bibliografia zawartości „Przeglądu Mechanicznego od rocznika 2013

Rocznik Krakowski - spis rozpraw i artykułów „Rocznika Krakowskiego” za lata 1898-2015

Rocznik Lwowski - bibliografia zawartości „Rocznika Lwowskiego” za lata 1991-2006

Rocznik Sądecki - bibliografia zawartości „Rocznika Sądeckiego” za lata 1939-1996 oraz dostęp do spisów treści do roku 2016

Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej

Wykaz czasopism bibliotekarskich na świecie i w Polsce

Zeszyty Katyńskie - dostęp do „Zeszytów Katyńskich” nr 1-25

Znak - dostęp do wybranych numerów miesięcznika „Znak”

Ogólne

Ogólnopolskie

BIECZ

BIELSKO-BIAŁA

BRODNICA

BYDGOSZCZ

GDYNIA

GŁOGÓW

GORLICE

JERZMANOWICE PRZEGINIA

KALISZ

KOLBUSZOWA

KOSZALIN

KRAKÓW

zob. też:

 • Rejestr zabytków nieruchomych woj. małopolskiego: z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy / Janczykowski, Jan (1953- ). Red. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2007

KROSNO

LIMANOWA

LUBLIN 

ŁOMŻA

ŁÓDŹ  

MAŁOPOLSKA

 • Bibliografia Małopolski (współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego) rejestruje szeroką paletę, przeważająco wydanych po 2000 r., publikacji związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym.
 • BR@MA - uzupełniający Bibliografię Małopolski wspólny interfejs wyszukiwawczy, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz bibliograficznych tworzonych w bibliotekach województwa małopolskiego, a dotyczących następujących regionów, miast i powiatów: Biecz, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Kraków, Krzeszowice, Miechów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Orawa, Oświęcim, Tarnów, Tatry, Wadowice, Wieliczka;

MAZOWSZE

MIECHÓW

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

OPOLE

PIŁA

PODKARPACIE

PODLASIE

POMORZE

PRZEMYŚL

RADOM

SIERADZ

ŚLĄSK

ŚWIĘTOKRZYSKIE

TARNOWSKIE GÓRY

TARNÓW

TORUŃ

TUCHOLA

Bibliografia regionalna  (Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego)

WARMIA i MAZURY

WARSZAWA

WĄBRZEŹNO

 • Regionalia  (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego)

WIELKOPOLSKA

ZIEMIA LUBUSKA

 • Bibliografia Ziemi Lubuskiej (Bibliografia Lubuska) (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze) publlikacje dotyczące Ziemi Lubuskiej, obejmujące obszar województwa zielonogórskiego do 1975 r., gorzowskiego i zielonogórskiego 1975-1999, lubuskiego od 1999 r. 
 • Lubuska Bibliografia Regionalna (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) publikacje dotyczące powiatów północnej części województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego oraz historycznego terenu Nowej Marchii wraz z Ziemią Torzymską i pograniczem lubusko-pomorsko-wielkopolskim (obejmuje materiały od 2010 r. sukcesywnie uzupelniane przez opisy z lat 1945-2009. 

ŻNIN

BIAŁYSTOK

BIELSKO-BIAŁA

BYDGOSZCZ

CZĘSTOCHOWA

GDAŃSK

GDYNIA

GLIWICE

GORZÓW WIELKOPOLSKI

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

POZNAŃ

RZESZÓW

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

BAZY WIELODZIEDZINOWE

BazHum - tworzone przez Muzeum Historii Polski w Warszawie bazy polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: bibliograficzna i pełnotekstowa;

Biblioteka Nauki Centrum Otwartej Nauki (CeON):

PSJD - Polish Scientific Journals Database – bibliograficzno - pełnotekstowa baza  zawierająca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - współtworzone przez Polską Akademię Nauk elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wydawanych w Europie Środkowej

Artykuły z prac zbiorowych  baza, niekiedy adnotowanych, opisów bibliograficznych artykułów z wybranych prac zbiorowych, przeważnie z zakresu humanistyki (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego)

SYMPOnet- centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych - baza Politechniki Warszawskiej 

Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na Portalu Nauka Polska:

Badania - od 1999 r. i część wcześniejszych. (Opisy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych)

Instytucje Naukowe (naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. szkoły wyższe państwowe i prywatne, placówki PAN i instytuty resortowe); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowych odpowiadające za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki)

Konferencje, targi i wystawy - od 2001 r. do zgłoszonych do 31 X 2006. (Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo - rozwojowe)

Ludzie Nauki (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora, polscy uczeni za granicą i obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych)

Projekty archiwalne – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Portal Czasopism Naukowych - (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) wersje elektroniczne kilkudziesięciu renomowanych czasopism i periodyków naukowych z dostępem do artykułów płatnych  i bezpłatnych

PAN Czytelnia Czasopism - baza wolnodostępnych pełnotekstowych czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk oraz przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk​.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Polska Bibliografia Bibliologiczna od r. 1995 do 2010 r. (baza Biblioteki Narodowej); więcej o bazie >>

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – artykuły z czasopism zagranicznych od 1990 r. do 2016 r. (baza Biblioteki Narodowej); więcej o bazie >>; artykuły od 2011 r. do 2017 r. są rejestrowane  w blogu BABIN 2.0

Bibliografia Muzeum Książki Dziecięcej  = Bibliografia on-line krytyki, teorii i historii literatury dla dzieci i młodzieży   (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego) baza opisów wydanych od 2016 r, publikacji z zakresu historii, teorii i krytyki literatury dla dzieci i młodzieży, czytelnictwa dziecięco-młodzieżowego, form i metod pracy z książką dziecięco-młodzieżową, adaptacji teatralnych i filmowych literatury dziecięcej i młodzieżowej, uzupełniana o opisy dokumentów z dziedzin pomocniczych (psychologia, pedagogika, teoria sztuki); z bibliografii za wcześniejsze lata można korzystać w czytelni Muzeum Książki Dziecięcej

Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za lata 1964-2007 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie - baza danych zawierająca informacje o publikacjach dotyczących komiksu. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo "Zeszyty Komiksowe", które ukazuje się od 2004 r.

Polska bibliografia publikacji o wolności słowa i druku do 1997 roku  [pdf]; autorzy: Joanna Gadomska, Andrzej Kremplewski; wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism polskich i emigracyjnych do r. 1996; dotyczy także prawa do prywatności i ochrony dóbr osobistych

Bibliografia Bibliografii Polskich:

Baza teleadresowa ISBN - informacje o polskich wydawcach, także tych zarejestrowanych od 27.09.2014

ISMN - polscy wydawcy druków muzycznych; (baza Biblioteki Narodowej)

EBIB Elektroniczna BIBlioteka - portal bibliotekarzy i pracowników informacji

Sternik - Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania (baza Biblioteki Narodowej)

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (Jacek Tomaszczyk)

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych (Bożenna Bojar)

ETNOGRAFIA

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych - humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły (baza Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)

Cyfrowa Etnografia  - pełne teksty czasopism "Etnografia Polska", "Lud", "Polska Sztuka Ludowa" i "Konteksty" (Polski Instytut Antropologii)

FILOZOFIA

Bibliografia Filozofii Polskiej 1896-1918

Polski Indeks Filozoficzny - zawieszony projekt tworzony w latach 2012-2014, mający gromadzić informacje o tekstach filozoficznych, a także z pogranicza filozofii i innych dyscyplin (poza czystą logiką), zaczerpniętych z książek i czasopism wydawanych w Polsce od 1945 r.

GEOGRAFIA

Bibliografia Geografii Polskiej 1918-2004  (cyfrowe wersje bibliografii drukowanych, dostępne w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia Geografii Polskiej – od 1985 r. (baza Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska)

Bazy Biblioteki Instytutu Geodezji i Kartografii -  opisy artykułów, monografii, rozdziałów z monografii, atlasów i patentów opublikowanych od 1990 r.

GEOLOGIA

Baza publikacji polarnych (Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej UJ)

Bibliografia Geologiczna Polski (Państwowy Instytut Geologiczny)

HISTORIA

Bibliografia Historii Polskiej za lata 1980-2016 (Instytut Historii PAN we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej)

Bibliografia historii polskiej za rok 2015 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2016  (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia historii polskiej za rok 2017 (cyfrowa wersja książki wydanej przez Instytut Historii PAN, dostępna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych - RCIN)

Bibliografia Historii Kościoła 1944 - 1984 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)

Getto Warszawskie - kalendarium, miejsca, ludzie, wydarzenia, źródła, plan getta (baza Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN)

Bibliografia fortyfikacji (autor: Tomasz Iwaszkiewicz)

Biografie:

Inwentarz archiwalny IPN

Indeks Represjonowanych -  (indeks osób, które po 17 września 1939 r. znalazły się pod okupacją sowiecką i na terenie ówczesnego ZSRS w więzieniach, łagrach lub na zesłaniu)

Żydzi polscy i Żydzi w Polsce

Ukraińcy w Polsce w latach 1944­–1956

Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego

Załoga SS KL Auschwitz

Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - w latach 1939-1945 (baza Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie")

Katalog Powstańców Styczniowych (baza Fundacji Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Spis powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 (baza Muzeum Śląskiego w Katowicach)

Powstańcze Biogramy (Muzeum Powstania Warszawskiego)

Genealogia:

Genealodzy.PL (Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego)

Bazy Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo"

PomGenBaza (Bazy Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego).

Genealogia w Archiwach - serwis obejmujący mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (Archiwa Państwowe w Toruniu i Bydgoszczy).

Baza indeksów ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny portalu Lubelskie Korzenie.

zob. też: Bibliografie regionalne, Polskie informatory w Internecie, Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

LITERATURA, JĘZYKOZNAWSTWO

Bibliografia Bara – Retrospektywna Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX wieku – polskie czasopisma do roku 1939   (baza Instytutu Badań Literackich PAN);

Polska Bibliografia Literacka 1988 – 2012 (baza Instytutu Badań Literackich PAN);

Polska Bibliografia Literacka 1944-1988   (Instytut Badań Literackich PAN; Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych);

Bibliografia staropolska od r. 2000 - wydawnictwa książkowe (edycje krytyczne, monografie, prace zbiorowe itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej, opublikowane w kolejnych latach (baza serwisu naukowo-edukacyjnego "Staropolska", redagowanego przez dr. hab. Romana Mazurkiewicza, AP Kraków);

Słownik polszczyzny XVI wieku  (Instytut Badań Literackich PAN - Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku);

Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej - ludzie, twórcy, osoby działające na przestrzeni wieków na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (głównie dzisiejsza Ukraina);

Archiwum kobiet  (Instytut Badań Literackich PAN; Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego​);

BIBLO: pisarze Krakowa - publikacje z lat 1961-2002 związane z krakowskimi literatami (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie);

Literatura w Wielkopolsce - (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu);

Pisarze Łodzi i regionu - (baza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi);

Słownik Pisarzy Pomorza Gdańskiego - (baza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku);

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (projekt Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN);

Rossica / Spojrzenie z ukosa - baza bibliograficzna poświęcona kulturze i literaturze rosyjskiej w polskich czasopismach z lat 1918-1939, dopełniona przez materiały pełnotekstowe zamieszczone w zakładce Lectorium;

iSybislaw - bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (baza Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego);

MATEMATYKA

DML-PL - Polish Digital Mathematical Library czyli Cyfrowa Biblioteka Matematyczna -pełnotekstowa baza danych bieżących i archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych; baza jest częścią Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej EuDML

Strona Instytutu Matematycznego PAN:

Wybitni Polscy Matematycy

Wydawnictwa IM PAN

Polskie wydawnictwa matematyczne;

NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICTWO

AGRO - opisy bibliograficzne artykułów z ok. 900 tytułów polskich czasopism przyrodniczych i rolniczych w języku polskim i angielskim lub innych językach ze streszczeniami w języku angielskim. (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) 

Baza publikacji polarnych - baza firmowana przez Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego UJ, obecnie działający pod nazwą Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego UJ

Bibliografia zawartości czasopism z zakresu ochrony roślin dostępnych w Bibliotece Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa - artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki - od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie)

Bazy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie;

Bibliografia ornitologiczna (artykuły od 1991 ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego)

Bazy bibliograficzne IBL Instytutu Badawczego Leśnictwa

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej  - SIGŻ - od 1981  (baza Centralnej Biblioteki Rolniczej)

System Informacji o Badaniach Rolniczych - SIBROL (baza Centralnej Biblioteki Rolniczej)

NAUKI EKONOMICZNE

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa - artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki - od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie);

BazEkon - bibliograficzno-pełnoteksotwana baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych;

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939  (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) - retrospektywna bibliografia polskich publikacji o treści ekonomicznej;

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011  (Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012  (Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)

NAUKI MEDYCZNE

Polska Bibliografia Lekarska (baza Głównej Biblioteki Lekarskiej) za lata 1901-1939 - skany kartoteki do przeglądania i wyszukiwania; Polska Bibliografia Lekarska (zasięg chronologiczny 1979 - bieżący)  zob. Bazy zakupione

Bibliografia UJ CM (baza Biblioteki Medycznej UJ CM) - zawiera dane bibliograficzne o publikacjach pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach UJ CM, począwszy od 1998 r.;

Problemy niepełnosprawnych (Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach);

Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach);

Współtwórcy Dolnośląskiej Medycyny (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

Bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy (Zakład Informacji Naukowej, Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi)
za lata 1988-99
od roku 2000

PEDAGOGIKA

Baza bibliograficzna "Pedagog" (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego);

EDUKACJA - baza zawartości czasopism (baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu);

Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu);

Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po r. 1989 (strona na portalu "Biblioteka w Szkole" oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska);

POLITOLOGIA

Bazy Biblioteki Sejmowej;

EURO - katalog wydawnictw Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

PRAWO

Polska Bibliografia Prawnicza - baza Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmująca polską literaturę naukową z dziedziny prawa i nauk pokrewnych, a także wybrane publikacje z zakresu dydaktyki i popularyzacji prawa. PBP zawiera dane bibliograficzne od 1944. Niektóre nowsze opisy zawierają abstrakty, streszczenia oraz linkowanie do pełnych tekstów;

Internetowy System Informacji Prawnej – opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w "Dzienniku Ustaw" od roku 1919 (pełne teksty od roku 1944) i "Monitorze Polskim" od roku 1946 (pełne teksty od roku 1997)  (baza Kancelarii Sejmu);

Bazy Biblioteki Sejmowej;

Zasoby Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy

EUR-Lex: Prawo UE - internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej;

RELIGIOZNAWSTWO

Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego);

Bibliografia Nauk Kościelnych 1940 – 1979 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego);

Bibliografia polskich tłumaczeń tekstów Ojców Kościoła (oprac. ks. Jan Słomka);

Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego);

Bibliografia historii Kościoła na Śląsku [pdf]; (autor: ks. prof. Jerzy Myszor);

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego od 1990 r. (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego);

Polska Bibliografia Pneumatologiczna 1946-2004;

Bibliografie dotyczące Jana Pawła II:

Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949 – 1997 (baza Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie);

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (Baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową);

Bazy Centrum Myśli Jana Pawła II:

ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich - wybór tekstów Świętego Jana Pawła II 
WIKIJP2 - internetowa encyklopedia Jana Pawła II 

SPORT

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych, aktualizowana do roku 2012 (baza Biblioteki Głównej AWF w Gdańsku);

Bibliografia zawartości czasopism polskich i zagranicznych (od 1990 r.) gromadzonych w Bibliotece AWF we Wrocławiu;

SPORT - bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki. Obejmuje piśmiennictwo za lata 1920-2017 (baza Biblioteki AWF w Poznaniu);

Zawartość wybranych wydawnictw do roku 1999 (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie;

Zawartość wybranych wydawnictw od 2000 do 2012 r.  (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie;

Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie;

Bibliografia zawartości wydawnictw z zakresu nauk o życiu  - prace od 2013 (Biblioteka Gł. AWF w Krakowie);

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu (baza Biblioteki Głównej AWF w Warszawie aktualizowana do roku 2011);

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie;

Bazy Biblioteki AWF Katowice

SZTUKA

Film:

"Film Polski" - serwis dotyczący filmu i teatru tv (baza Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTiT w Łodzi);

FILM - baza rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej (od 1987r.), które poswięcone są polskiej i światowej kinematografii. Poza tym baza notuje wywiady z ludźmi kina, recenzje filmowe, sprawozdania z festiwali i przegladów;

Muzyka:

Polskie Centrum Informacji Muzycznej - przeszukiwanie zbiorów i tworzonych tam baz muzykologicznych;

ISMN - Polscy wydawcy druków muzycznych - baza Biblioteki Narodowej;

Bibliografia Chopinowska – baza Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina;

Katalog druków muzycznych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago (baza Biblioteki Narodowej);

Druki muzyczne 20-21 w. - dublety - opisy dubletów druków muzycznych wydawnictw nutowych 20-21 w. przechowywanych w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej;

Bibliografia fonografii polskiej (baza Sekcji Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)

Teatr:

Bazy na polskim wortalu teatralnym e-teatr.pl:

Baza recenzji – pełne teksty recenzji teatralnych (należy kliknąć zakładkę Recenzje)

Baza osób – m.in. pełne teksty artykułów o osobach związanych z teatrem (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne)

Baza realizacji – m.in. pełne teksty artykułów o przedstawieniach (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne, a następnie Baza realizacji)

Baza teleadresowa teatrów i instytucji (należy kliknąć zakładkę Adresy)

"Dziennik Teatralny" - wortal aktualnych i archiwalnych tekstów i informacji związanych z teatrem;

Encyklopedia Teatru Polskiego - portal Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, zawierający hasła przedmiotowe, hasła osobowe, rejestr premier, kalendarium wydarzeń i bazy danych z zakresu historii, architektury, scenografii, teatrologii, krytyki etc.

Plastyka:

Baza "Autograf" – informacje o środowisku współczesnych artystów plastyków z takich dziedzin jak: architektura wnętrz, film, fotografia, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo, rzeźba, tkanina, wzornictwo i inne (po wejściu do bazy przewiń ekran na prawo i kliknij na napis "Autograf" po prawej stronie) - baza Ośrodka Informatycznego ASP w Gdańsku;

Architektura i sztuka Krakowa – bibliografia zawartości wybranych czasopism (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej);

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej : bibliografia w wyborze za lata 1978-1998 / Maria Bała. - Kraków : MBP, 1998;

www.dzielautracone.gov.pl - Katalog dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 r. pochodzące zarówno ze zbiorów publicznych, prywatnych, jak i kościelnych

Bazy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Serwis ZABYTEK.PL

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

Portal mapowy 

e-ARCHEO

TECHNIKA

Bibliografia zawartości polskich czasopism technicznych (BAZTECH) – od 1998 r.;

Spawalnicza Baza Bibliograficzna  – artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach);

Serwer Publikacji Urzędu Patentowego RP;

WOJSKOWOŚĆ

TWOJ - artykuły z wybranych czasopism o tematyce wojskowej (baza AWL Wrocław);

Bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - wspólne wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich (w tym NUKat) i kilku  zagranicznych, a także w ok. 80 bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych

NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - wspólny katalog ponad 100 bibliotek naukowych i akademickich, zawierający opisy publikacji wprowadzane od lipca 2002 r.

FIDKAR - multiwyszukiwarka umożliwiająca kombinowane przeszukiwanie katalogów i baz danych bibliotek kościelnych Federacji FIDES, baz Biblioteki Narodowej i katalogów innych bibliotek

SYMPOnet - centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych (baza Politechniki Warszawskiej) (jako bazę do wyszukiwania należy wybrać: SYMPOnet)

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - serwis gromadzący, przetwarzający i udostępniający informacje o dostępnych on-line zdigitalizowanych zbiorach polskich bibliotek, a także archiwów i muzeów.

Centralne katalogi tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie

Centralne katalogi tworzone przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki:

Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola - baza Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie prezentowane są według:

kryterium formalnego -  bazy wielodziedzinowe, bibliografie bibliografii, bibliografie zawartości czasopism, polskie informatory w Internecie
zasięgu terytorialnego -  bibliografie regionalnie, Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce
kryterium rzeczowego -  bibliografie dziedzinowe, bazy biograficzno-bibliograficzne, bazy i serwisy tematyczne.

 • Głównie bibliografie

Prezentujemy dostęp do najróżniejszego typu spisów literatury. Chcemy w ten sposób ułatwić poszukiwanie materiałów na dany temat, albo dotarcie do takich źródeł, których nie notują katalogi biblioteczne. Oprócz bibliografii spis zamieszcza pewien wybór baz o charakterze katalogów czy informatorów dotyczących np. jednego tematu czy określonej formy wydawniczej.

 • Bazy danych

Zebrane bibliografie i katalogi są udostępniane w formie baz danych, o określonej strukturze, dysponujących własnym aparatem wyszukiwawczym. Informacji w nich prezentowanych w ogromnej większości nie można więc odnaleźć za pomocą wyszukiwarek internetowych. Tylko wyjątkowo, ze względu na wartość merytoryczną i unikatowość, włączono tu kilka spisów w postaci plików tekstowych.

 • Wiarygodność

Źródła zebrane w niniejszym spisie sporządzane są najczęściej przez instytucje naukowe. Dzięki temu istnieje gwarancja poprawności i maksymalnie możliwej kompletności danych wyszukanych w tych bazach. Wyjątkiem jest dosłownie kilka stron stworzonych przez hobbystów.

 • Język polski

Pomimo istnienia w internecie ogromu źródeł obcojęzycznych o wysokim poziomie, w Polsce wciąż istnieje zapotrzebowanie na publikacje i informację w języku polskim. Stąd od początku istnienia strony jej założeniem jest skoncentrowanie się na coraz liczniej pojawiających się rodzimych bazach danych.

 • Dostęp bez opłat

Spis uwzględnia tylko te źródła, które są powszechnie dostępne. Można z nich korzystać z dowolnego komputera na świecie bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Aktualizacja spisu nie jest regularna. W miarę możliwości staramy się zamieszczać odnośniki do pojawiających się nowych baz, usuwać informację o bazach zanikających oraz korygować zmiany dotyczące adresów stron już zarejestrowanych.

Należy pamiętać o wielu istniejących bezcennych dla badaczy bibliografii, katalogów i informatorów w formie drukowanej, z których można korzystać w bibliotekach.

Jeśli znasz wartościową polską bazę bibliograficzną, której nie ma na tej stronie, napisz do nas: oinka@uj.edu.pl