Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy wielodziedzinowe

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

 

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Wielodziedzinowa baza danych złożona przede wszystkim z czasopism (w zdecydowanej większości pełnotekstowych i recenzowanych naukowo), a ponadto monografii, sprawozdań i materiałów konferencyjnych.

więcej o

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.

więcej o

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

więcej o

Baza czasopism elektronicznych głównie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

więcej o

Referencyjna baza danych i wspólna platforma aktualizacji umożliwiająca otwieranie tekstów patrystycznych, średniowiecznych i bizantyjskich.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

więcej o

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

więcej o

Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów.

więcej o

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

więcej o

Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.

więcej o

Słownik łaciny średniowiecznej oparty na słownictwie z Wysp Brytyjskich.

więcej o

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

 

więcej o

Baza notująca recenzowane prace o znaczeniu regionalnym.

więcej o

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce.

więcej o

Opisy bibliograficzne, a niekiedy pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

więcej o

Czytelnia internetowa - wybrane publikacje z różnych dziedzin nauki, opublikowane przez czołowych polskich wydawców.
  więcej o

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie.

więcej o

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

więcej o

Baza danych udostępniająca pełne teksty publikacji popularnonaukowych, informatorów i dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą fotografie, mapy i flagi.

więcej o

Pełne teksty wiodących dzienników z USA i gazet międzynarodowych. Podaje też pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zawiera też wybrane pełne teksty z większej części regionalnych dzienników USA.

więcej o

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

więcej o

Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

więcej o

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

więcej o

Olbrzymi zbiór opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

więcej o

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów naukowych opublikowanych w wielu wiodących rosyjskich czasopismach z różnych dziedzin. więcej o

Wielomilionowy zbiór rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, wzbogacony przez periodyki w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. więcej o

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o