Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religioznawstwo

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

 

więcej o

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

więcej o

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

więcej o

Brill’s New Jacoby Second Edition online 
Brill’s New Pauly online
Brill Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics
African Research Online
Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online
Brill Dictionary of Ancient Greek Online 
Brill Dictionary of Gnosis & Western Esotericism Online
Brill Dictionary of Religion Online
Brill Encyclopedia of Early Christianity
Brill’s Encyclopedia of the Religions of the Indigenous People of South Asia Online 
Brill's Encyclopaedia of Global Pentecostalism
Brill's Encyclopedia of Buddhism Online
Brill's Encyclopedia of Hinduism Online
Brill's Encyclopedia of Jainism Online
Brill's Encyclopedia of Sikhism
Brill's Encyclopedia of the Middle Ages Online
Brill's Medieval Reference Library Online
Brill's New Pauly Supplements Online I & Der Neue Pauly Supplemente I Online
Brill's New Pauly Supplements Online II & Der Neue Pauly Supplemente II Online
Context of Scripture Online
Coptic Gnostic Library Online
DDD Dictionary of Deities and Demons in the Bible
Dead Sea Scrolls Electronic Library - Biblical Texts
Encyclopaedia Islamica Online
Encyclopaedia of Islam Online
Encyclopaedia of Judaism Online
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Christianity Online
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics Online
Encyclopedia of Jewish Book Culture Online
Encyclopedia of Law and Religion Online
Flavius Josephus Online
Gregory of Nyssa Online
Hebrew and Aramaic Lexicon of Old Testament Online
History of Global Christianity Online & Geschichte des globalen Christentums Online
Indo-European Etymological Dictionaries Online
Lexicon Greek Grammarians of Antiquity
Philosophy in the Islamic World Online
Qur’anic Studies Online 
Religion in Geschichte und Gegenwart Online / Religion Past and Present Online
Supplementum Epigraphicum Graecum Online
Textual History of The Bible
Vocabulary for the Study of Religion
World Christian Database
World Religion Database
Brill’s Companions to Classical Studies online I
Brill’s Companions to Classical Studies online II
Brill’s Companions to Classical Studies online III

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

więcej o

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

więcej o

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

więcej o

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

więcej o

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

więcej o

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

więcej o

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

więcej o

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle.

więcej o

Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o