Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Informacja o dostępie

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej. W tym celu należy po wybraniu odpowiedniej bazy danych zalogować się podając swój adres i hasło do poczty uniwersyteckiej.

Zdalny dostęp przez HAN instrukcja
Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w odpowiedniej czytelni (zgodnie z informacją podaną w opisie bazy).

Link do Multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS)

Multiwyszukiwarka EDS przeszukuje większość prenumerowanych przez Bibliotekę Jagiellońską baz danych oraz wybrane ogólnodostępne zasoby online. Oferuje dwa sposoby wyszukiwania:

  • podstawowe (Basic Search) – jedno okienko do wpisywania, możliwość szukania według słowa kluczowego, tytułu albo autora; możliwość wyboru różnych opcji wyszukiwania (Search Options)
  • zaawansowane (Advanced Search) - trzy lub więcej okien wyszukiwania, przy każdym możliwość wyboru pola opisu; możliwość łączenia okien operatorami logicznymi; możliwość wyboru różnych opcji wyszukiwania (Search Options)

Uzyskane wyniki wyszukiwania można w różny sposób zawężać lub rozszerzać (opcje panelu Refine Results).

Należy pamiętać, że  multiwyszukiwarka uwzględnia tylko takie sposoby wyszukiwania, które są wspólne dla wszystkich baz, nie uwzględnia dodatkowych sposobów wyszukiwania, oferowanych przez poszczególne bazy (np. tezaurus, indeksy, zakres lat, których dotyczy publikacja).
Ewentualny okres karencji w dostępności pełnych tekstów czasopism podany jest przy tytułach, których dotyczy. Dostęp do pełnych tekstów niektórych czasopism medycznych ograniczony jest do komputerów z sieci Collegium Medicum UJ. Serwisy i bazy, prenumerowane przez Bibliotekę, których nie przeszukuje wyszukiwarka EDS i należy sprawdzać oddzielnie są to: EMIS Polska, Westlaw International, Brepolis.

Przejdź na stronę oferującą materiały szkoleniowe

Przejdź do dokumentu "Multiwyszukiwarka EDS - przewodnik"

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz danych online prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl, numer telefonu: 12 663-35-03 lub z Sekcją Informacji Naukowej na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl, numer telefonu:  12 663-34-44

UWAGA!

Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania plików.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron