Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS]

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

 

więcej o

Aristoteles Latinus Database [BREPOLiS]

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

więcej o

Arts & Humanities Citation Index 1975- [Web of Science]

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

więcej o

Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS]

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Bibliographie du Moyen Âge Tardif [BREPOLiS]

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

więcej o

Book Citation Index [Web of Science]

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

więcej o

Cambridge Journals Online

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

więcej o

Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Science]

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science]

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

więcej o

Data Citation Index [Web of Science]

Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z kilkuset repozytoriów międzynarodowych.

więcej o

Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS]

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

więcej o

Europa Sacra [BREPOLiS]

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

więcej o

European Views of Americas (1493-1750) [EBSCO]

Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

więcej o

Historical Abstracts with Full Text [EBSCO]

Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata od r. 1450.

więcej o

In Principio [BREPOLiS]

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

więcej o

International Directory of Medievalists [BREPOLiS]

Międzynarodowy Informator o mediewistach.

więcej o

International Medieval Bibliography [BREPOLiS]

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

JSTOR - The Arts & Sciences

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

więcej o

KCI-Korean Journal Database [Web of Science]

Baza artykułów z południowokoreańskich czasopism naukowych.

więcej o

Library of Latin Texts - series A [BREPOLiS]

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

więcej o

Library of Latin Texts - series B [BREPOLiS]

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

więcej o

Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS]

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

więcej o

Oxford Journals

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

więcej o

Oxford Scholarship Online - Classical Studies

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych. więcej o

Oxford Scholarship Online - History

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu historii.

więcej o

Papal letters (Ut per litteras apostolicas .../ Lettres pontificales) [BREPOLiS]

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle.

więcej o

ProQuest Central

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

więcej o

SAGE Premier

Pakiet   zawierający duży zbiór reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.

więcej o

SciELO Citation Index [Web of Science]

Baza zawiera dostęp do literatury naukowej opublikowanej w wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.

więcej o

Social Sciences Citation Index with Abstracts [Web of Science]

Opisy bibliograficzne artykułów z najważniejszych czasopism świata reprezentujących nauki społeczne oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts” – a odnoszących się do nauk społecznych. Podaje literaturę cytowaną w artykułach oraz abstrakty. więcej o

Wiley Online Library

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o