Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia

Pełne teksty czasopism publikowanych przez American Chemical Society.

 

więcej o

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych, rejestrująca artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne i patenty. więcej o

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

więcej o

Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych.

więcej o

Kompleksowa baza danych biomedycznych. Zawiera najważniejsze pozycje międzynarodowej literatury biomedycznej od 1947 r. do dnia dzisiejszego.

 

więcej o

Baza złożona z czasopism dotyczących chemii organicznej.

więcej o

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

więcej o

Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

więcej o

Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry. więcej o

Baza daje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF).  więcej o

Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.

Korzystanie z SciFindera wymaga założenia z komputera uniwersyteckiego indywidualnego konta pod tym adresem.
 
Rejestracja konta musi być dokonana na komputerze w sieci uniwersyteckiej, poprzez użycie poczty uniwersyteckiej, a następnie potwierdzona na tym samym komputerze.

więcej o

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o