Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy zakupione

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista baz zakupionych

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44
Informacje dziedzinowe dotyczące baz danych możesz uzyskać tutaj >>

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres
e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

Academic Research Source eBooks [EBSCO] - opis

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

Academic Research Source eJournals [EBSCO] - opis

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych.

Academic Search Ultimate [EBSCO] - opis

Wielodziedzinowa baza danych złożona przede wszystkim z czasopism (w zdecydowanej większości pełnotekstowych i recenzowanych naukowo), a ponadto monografii, sprawozdań i materiałów konferencyjnych.

ACM Digital Library - opis

Kolekcja publikacji z dziedziny informatyki i technologii komputerowej.

ACS Journals - opis

Pełne teksty czasopism publikowanych przez American Chemical Society.

Agricola [EBSCO] - opis

Baza notująca publikacje z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych.

AIP Journals - opis

Dostęp w ramach konsorcjum do pełnych tekstów wybranych czasopism z bazy American Institute of Physics wraz z pełnym dostępem do roczników archiwalnych.

APS Journals - opis

Pełne teksty czasopism wydawanych przez American Physical Society wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych (PROLA).

Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS] - opis

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

Aristoteles Latinus Database [BREPOLiS] - opis

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

Arts & Humanities Citation Index 1975- [Web of Science] - opis

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

Artstor - opis

Baza ta zapewnia bezpośredni dostęp do materiałów graficznych.

Beck Online - opis

Niemiecka baza o tematyce prawniczej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS] - opis

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

Bibliographie du Moyen Âge Tardif [BREPOLiS] - opis

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

BIOSIS Citation Index [Web of Science] - opis

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych, rejestrująca artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne i patenty.

Book Citation Index - [Web of Science] - opis

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

Brill - kolekcja czasopism - opis

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.

Business Source Ultimate [EBSCO] - opis

Baza biznesowa zawierająca pełne teksty raportów ekonomicznych i publikacji naukowych oraz opisy i abstrakty artykułów z czasopism naukowych. Umożliwia dostęp do szczegółowych profilów autorów najczęściej cytowanych w bazie.

Cambridge Journals Online - opis

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

Central and East European Online Library (CEEOL) - opis

Baza czasopism elektronicznych głównie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Clavis Clavium [BREPOLiS] - opis

Referencyjna baza danych i wspólna platforma aktualizacji umożliwiająca otwieranie tekstów patrystycznych, średniowiecznych i bizantyjskich.

Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Science] - opis

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science] - opis

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

Current Chemical Reactions - [Web of Science] - opis

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

Current Contents Connect [Web of Science] - opis

Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów.

Data Citation Index [Web of Science] - opis

Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z kilkuset repozytoriów międzynarodowych.

Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS] - opis

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

De Gruyter Online Journals - opis

Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.

Derwent Innovations Index [Web of Science] - opis

Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych.

Dictionary of Medieval Latin from British Sources [BREPOLiS] - opis

Słownik łaciny średniowiecznej oparty na słownictwie z Wysp Brytyjskich.

Emerald Management Xtra - opis

Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu.

Emerging Sources Citation Index [Web of Science] - opis

Baza notująca recenzowane prace o znaczeniu regionalnym.

EMIS Polska - opis

Gospodarczy serwis informacyjny umożliwiający korzystanie z wiadomości agencji informacyjnych, wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO] - opis

Opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.

Essential Science Indicators - opis

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce.

Europa Sacra [BREPOLiS] - opis

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

European Views of Americas (1493-1750) [EBSCO] - opis

Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Film & Television Literature Index with Full Text[EBSCO] - opis

Baza obejmuje zagadnienia z zakresu filmu i telewizji.

GreenFILE [EBSCO] - opis

Opisy bibliograficzne, a niekiedy pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

Health Source - Consumer Edition [EBSCO] - opis

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

Health Source: Nursing/Academic Edition [EBSCO] - opis

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

Historical Abstracts with Full Text [EBSCO] - opis

Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata od r. 1450.

In Principio [BREPOLiS] - opis

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

Index Chemicus - [Web of Science] - opis

Baza złożona z czasopism dotyczących chemii organicznej.

International Directory of Medievalists [BREPOLiS] - opis

Międzynarodowy Informator o mediewistach.

International Medieval Bibliography [BREPOLiS] - opis

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym.

IOP Science - opis

Pełne teksty czasopism wydawanych przez Institute of Physics.

Journal Citation Reports - opis

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie.

JSTOR - The Arts & Sciences - opis

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

KCI-Korean Journal Database [Web of Science] - opis

Baza artykułów z południowokoreańskich czasopism naukowych.

Legal Source [EBSCO] - opis

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Library of Latin Texts - series A [BREPOLiS] - opis

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

Library of Latin Texts - series B [BREPOLiS] - opis

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) [EBSCO] - opis

Baza indeksuje artykuły z czasopism i inne dokumenty. Opisy bibliograficzne z abstraktami niekiedy uzupełniają pełne teksty.

MasterFILE Premier [EBSCO] - opis

Baza danych udostępniająca pełne teksty publikacji popularnonaukowych, informatorów i dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą fotografie, mapy i flagi.

MEDLINE [EBSCO] - opis

Najpełniejsza światowa baza danych z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych i dyscyplin z nimi spokrewnionych. Baza zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty, a w wielu wypadkach – pełne teksty artykułów z czasopism. Pokaźna część czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) - opis

Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski.

MLA International Bibliography [EBSCO] - opis

Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i prac dyplomowych. Baza uwzględnia  publikacje polskie. Ponadto w bazie są dostępne m.in. „Encyclopedia of Literature” oraz „Gale Literary Index”.

MLA Directory of Periodicals [EBSCO] - opis

Baza zawiera szczegółowe informacje o czasopismach, w dużej części indeksowanych w MLA International Bibliography.

Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS] - opis

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

Newspaper Source [EBSCO] - opis

Pełne teksty wiodących dzienników z USA i gazet międzynarodowych. Podaje też pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zawiera też wybrane pełne teksty z większej części regionalnych dzienników USA.

Oxford Journals - opis

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

Oxford Music Online - opis

Bogate źródło informacji na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej.

Oxford Scholarship Online - Biology - opis

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu biologii.

Oxford Scholarship Online - Classical Studies - opis

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych.

Oxford Scholarship Online - History - opis

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu historii.

Oxford Scholarship Online - Law - opis

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.

Oxford Scholarship Online - Philosophy - opis

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filozofii.

Papal letters (Ut per litteras apostolicas .../ Lettres pontificales) [BREPOLiS] - opis

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle.

Patrologia Latina - opis

Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865.

Project MUSE - opis

Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

ProQuest Central - opis

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

ProQuest Dissertations and Theses - opis

Olbrzymi zbiór opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

Reaxys - opis

Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

Regional Business News [EBSCO] - opis

Dostęp  do zawartości czasopism z dziedziny biznesu oraz dzienników i serwisów informacyjnych dotyczących obszarów komunalnych i wiejskich w USA.

RILM Abstracts of Music Literature [EBSCO] - opis

Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Przeznaczone zarówno dla naukowców, jak i wielbicieli muzyki różnych typów i epok.

RSC Journals - opis

Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry.

Russian Science Citation Index [Web of Science] - opis

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów naukowych opublikowanych w wielu wiodących rosyjskich czasopismach z różnych dziedzin.

SAGE Premier - opis

Pakiet   zawierający duży zbiór reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.

SciELO Citation Index [Web of Science] - opis

Baza zawiera dostęp do literatury naukowej opublikowanej w wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.

Science Direct - opis

Baza daje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). 

Science Citation Index - Expanded [Web of Science] - opis

Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z czasopism naukowych. Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł.

SciFinder (Chemical Abstracts) - opis

Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.

Scopus - opis

Wielomilionowy zbiór rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, wzbogacony przez periodyki w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze.

Social Sciences Citation Index with Abstracts [Web of Science] - opis

Opisy bibliograficzne artykułów z najważniejszych czasopism świata reprezentujących nauki społeczne oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts” – a odnoszących się do nauk społecznych. Podaje literaturę cytowaną w artykułach oraz abstrakty.

Springer Link - opis

Pełne teksty wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych i książek publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag.

Taylor & Francis - opis

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych.

Teacher Reference Center [EBSCO] - opis

Baza zawiera indeksy i abstrakty z periodyków, w zdecydowanej większości recenzowanych naukowo.

Westlaw International - opis

Wielka światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata.

Wiley Online Library - opis

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

Zoological Record [Web of Science] - opis

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca wszystkie aspekty nowoczesnych badań na zwierzętach. Baza zapewnia dostęp do wydawnictw ciągłych, książek, spotkań i recenzji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Bazy specjalistyczne w szczególnym dostępie

Abbreviationes Online - opis

Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Baza  zawiera wykaz skrótów z rękopisów średniowiecznych z różnych dziedzin przechowywanych w bibliotekach całej Europy

Udostępnianie: W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/projects/abbreviationes/index.html

Legalis - System Informacji Prawnej - opis

Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)

Pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych, wzory pism i umów. Posiada również zintegrowane słowniki angielski, niemieckie i rosyjskie. 

Udostępnianie:  w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex Omega - opis

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX,  skierowany przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej po wejściu na stronę ip.lex.pl i kliknięciu w przycisk znajdujący się na środku ekranu. Natomiast zdalny dostęp do bazy posiadają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) - opis

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) 

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Narodową Biblioteką Tajwanu pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zyskują dostęp do sześciu obszernych elektronicznych baz zawierających książki, materiały prasowe i mapy.

Guocui Xuebao 國粹學報 
Baza zawiera wszystkie numery czasopisma Guocui Xuebao 國粹學報 wydawanego w latach 1905-1911 r.

NDLTD
Prace magisterskie i doktorskie obronione na Tajwanie (pełen dostęp po rejestracji na stronie).

Rare Books & Special Collections
Rzadkie i dawne manuskrypty i druki.

Rare Books & Special Collections.5
Odbitki inskrypcji na kamieniach i naczyniach brązowych (7 tys. inskrypcji)

Image system for Books of the Japanese – ruled Period
Pozycje książkowe z okresu japońskiej okupacji (14 tys. pozycji) 

Image system for Periodicals of the Japanese – ruled Period
Gazety i czasopisma z okresu japońskiej okupacji (290 tys. artykułów z 321 gazet i czasopism, a także 1,1 tys. map).

Polska Bibliografia Lekarska - opis

Baza zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz materiałów zjazdowych.

Adreshttp://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09

Widok zawartości stron Widok zawartości stron