Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy online

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera, należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44

Informacje dziedzinowe dotyczące baz danych

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

U W A G A !
Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania plików.

Academic Research Source eBooks [EBSCO]

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.

więcej o

Academic Research Source eJournals [EBSCO]

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Academic Search Ultimate [EBSCO]

Wielodziedzinowa baza danych złożona przede wszystkim z czasopism (w zdecydowanej większości pełnotekstowych i recenzowanych naukowo), a ponadto monografii, sprawozdań i materiałów konferencyjnych.

więcej o

ACM Digital Library

Kolekcja publikacji z dziedziny informatyki i technologii komputerowej.

więcej o

ACS Journals

Pełne teksty czasopism publikowanych przez American Chemical Society.

więcej o

Agricola [EBSCO]

Baza notująca publikacje z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych.

więcej o

AIP Journals

Dostęp w ramach konsorcjum do pełnych tekstów wybranych czasopism z bazy American Institute of Physics wraz z pełnym dostępem do roczników archiwalnych.

więcej o

APS Journals

Pełne teksty czasopism wydawanych przez American Physical Society wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych (PROLA).
więcej o

Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS]

Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na terenach Europy.

więcej o

Aristoteles Latinus Database [BREPOLiS]

Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa.

więcej o

Arts & Humanities Citation Index 1975 [Web of Science]

Baza opisów i cytowań artykułów z zakresu humanistyki.

więcej o

Artstor

Baza ta zapewnia bezpośredni dostęp do materiałów graficznych.
więcej o

Beck Online

Niemiecka baza o tematyce prawniczej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

więcej o

Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS]

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

Bibliographie du Moyen Âge Tardif [BREPOLiS]

Bibliografia tekstów i autorów późnośredniowiecznych.

więcej o

BIOSIS Citation Index [Web of Science]

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych, rejestrująca artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne i patenty. więcej o

Book Citation Index [Web of Science]

Baza cytowań pochodzących z książek z zakresu nauk ścisłych, a także społecznych i humanistycznych.

więcej o

Brill - kolekcja czasopism

Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.

więcej o

Business Source Ultimate [EBSCO]

Baza biznesowa zawierająca pełne teksty raportów ekonomicznych i publikacji naukowych oraz opisy i abstrakty artykułów z czasopism naukowych. Umożliwia dostęp do szczegółowych profilów autorów najczęściej cytowanych w bazie.

więcej o

Cambridge Journals Online

Kolekcja czasopism renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych.

więcej o

Central and East European Online Library (CEEOL)

Baza czasopism elektronicznych głównie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

więcej o

Clavis Clavium [BREPOLiS]

Referencyjna baza danych i wspólna platforma aktualizacji umożliwiająca otwieranie tekstów patrystycznych, średniowiecznych i bizantyjskich.

więcej o

Conference Proceedings Citation Index- Science 1990 [Web of Science]

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek oraz czasopism, a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.

więcej o

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science]

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata.

więcej o

Current Chemical Reactions [Web of Science]

Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych opublikowanych w czasopismach z zakresu chemii organicznej.

więcej o

Current Contents Connect [Web of Science]

Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów.

więcej o

Data Citation Index [Web of Science]

Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z kilkuset repozytoriów międzynarodowych.

więcej o

Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS]

Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów.

więcej o

De Gruyter Online Journals

Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.

więcej o

Derwent Innovations Index [Web of Science]

Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych.

więcej o

Dictionary of Medieval Latin from British Sources [BREPOLiS]

Słownik łaciny średniowiecznej oparty na słownictwie z Wysp Brytyjskich.

więcej o

EBSCO eBook Open Access Collection [EBSCO]

Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych.
 

więcej o

Emerald Management Xtra

Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu.

więcej o

Emerging Sources Citation Index [Web of Science]

Baza notująca recenzowane prace o znaczeniu regionalnym.

więcej o

EMIS Polska

Gospodarczy serwis informacyjny umożliwiający korzystanie z wiadomości agencji informacyjnych, wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

więcej o

ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO]

Opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.

więcej o

Essential Science Indicators

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce.

więcej o

Europa Sacra [BREPOLiS]

Źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (biskupstw, archidiecezji i patriarchatów).

więcej o

European Views of Americas (1493-1750) [EBSCO]

Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

więcej o

Film & Television Literature Index with Full Text [EBSCO]

Baza obejmuje zagadnienia z zakresu filmu i telewizji.

więcej o

GreenFILE [EBSCO]

Opisy bibliograficzne, a niekiedy pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

więcej o

Health Source - Consumer Edition [EBSCO]

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Health Source: Nursing/Academic Edition [EBSCO]

Zawiera pełne teksty czasopism, monografii, informatorów, broszur i raportów z zakresu ochrony zdrowia oraz bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.

więcej o

Historical Abstracts with Full Text [EBSCO]

Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata od r. 1450.

więcej o

IBUK Libra

Czytelnia internetowa - wybrane publikacje z różnych dziedzin nauki, opublikowane przez czołowych polskich wydawców.
  więcej o

In Principio [BREPOLiS]

Indeks tekstów łacińskich od wieków przed-klasycznych do renesansu.

więcej o

Index Chemicus [Web of Science]

Baza złożona z czasopism dotyczących chemii organicznej.

więcej o

International Directory of Medievalists [BREPOLiS]

Międzynarodowy Informator o mediewistach.

więcej o

International Medieval Bibliography [BREPOLiS]

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych dziejom średniowiecznym.

więcej o

IOP Science

Pełne teksty czasopism wydawanych przez Institute of Physics.

więcej o

Journal Citation Reports

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie.

więcej o

JSTOR - The Arts & Sciences

Wielodyscyplinarna baza umożliwiająca przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych, z reguły z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

więcej o

KCI-Korean Journal Database [Web of Science]

Baza artykułów z południowokoreańskich czasopism naukowych.

więcej o

Legal Source [EBSCO]

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

więcej o

Library of Latin Texts - series A [BREPOLiS]

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń, głównie z greckich oryginałów, na łacinę.

więcej o

Library of Latin Texts - series B [BREPOLiS]

Biblioteka Tekstów Łacińskich - Seria B stanowi uzupełnienie Biblioteki Tekstów Łacińskich - Seria A. Obejmuje łacińskie teksty wszystkich gatunków i epok. Przy doborze tekstów pierwszeństwo mają duże korpusy jednorodnych tekstów, które pozwalają na wychwycenie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

więcej o

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) [EBSCO]

Baza indeksuje artykuły z czasopism i inne dokumenty. Opisy bibliograficzne z abstraktami niekiedy uzupełniają pełne teksty.

więcej o

MasterFILE Premier [EBSCO]

Baza danych udostępniająca pełne teksty publikacji popularnonaukowych, informatorów i dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą fotografie, mapy i flagi.

więcej o

MEDLINE [EBSCO]

Najpełniejsza światowa baza danych z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych i dyscyplin z nimi spokrewnionych. Baza zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty, a w wielu wypadkach – pełne teksty artykułów z czasopism. Pokaźna część czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

więcej o

MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart)

Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski.
więcej o

MLA International Bibliography [EBSCO]

Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i prac dyplomowych. Baza uwzględnia  publikacje polskie. Ponadto w bazie są dostępne m.in. „Encyclopedia of Literature” oraz „Gale Literary Index”. więcej o

MLA Directory of Periodicals [EBSCO]

Baza zawiera szczegółowe informacje o czasopismach, w dużej części indeksowanych w MLA International Bibliography. więcej o

Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS]

Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej.

więcej o

Newspaper Source [EBSCO]

Pełne teksty wiodących dzienników z USA i gazet międzynarodowych oraz pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zawiera też wybrane pełne teksty z większej części regionalnych dzienników USA.

więcej o

Oxford Journals

Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

więcej o

Oxford Music Online

Bogate źródło informacji na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej.

więcej o

Oxford Scholarship Online - Biology

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu biologii. więcej o

Oxford Scholarship Online - Classical Studies

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych. więcej o

Oxford Scholarship Online - History

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu historii.

więcej o

Oxford Scholarship Online - Law

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa. więcej o

Oxford Scholarship Online - Philosophy

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filozofii. więcej o

Papal letters (Ut per litteras apostolicas .../ Lettres pontificales) [BREPOLiS]

Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle.

więcej o

Patrologia Latina

Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865.

więcej o

Project MUSE

Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

więcej o

ProQuest Central

Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, w znacznej części dostępnych w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. In.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

więcej o

ProQuest Dissertations and Theses

Olbrzymi zbiór opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

więcej o

Reaxys

Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

więcej o

Regional Business News [EBSCO]

Dostęp  do zawartości czasopism z dziedziny biznesu oraz dzienników i serwisów informacyjnych dotyczących obszarów komunalnych i wiejskich w USA.

więcej o

RILM Abstracts of Music Literature [EBSCO]

Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Przeznaczone zarówno dla naukowców, jak i wielbicieli muzyki różnych typów i epok. więcej o

RSC Journals

Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry. więcej o

Russian Science Citation Index [Web of Science]

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów naukowych opublikowanych w wielu wiodących rosyjskich czasopismach z różnych dziedzin. więcej o

SAGE Premier

Pakiet   zawierający duży zbiór reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.

więcej o

SciELO Citation Index [Web of Science]

Baza oferuje dostęp do literatury naukowej opublikowanej w wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.

więcej o

Science Direct

Baza oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF).  więcej o

Science Citation Index - Expanded [Web of Science]

Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z czasopism naukowych. Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. więcej o

SciFinder (Chemical Abstracts) 

Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.

Korzystanie z SciFindera wymaga założenia z komputera uniwersyteckiego indywidualnego konta pod tym adresem.
 
Rejestracja konta musi być dokonana na komputerze w sieci uniwersyteckiej, poprzez użycie poczty uniwersyteckiej, a następnie potwierdzona na tym samym komputerze.

więcej o

Scopus

Wielomilionowy zbiór rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, wzbogacony przez periodyki w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. więcej o

Social Sciences Citation Index with Abstracts [Web of Science]

Opisy bibliograficzne artykułów z najważniejszych czasopism świata reprezentujących nauki społeczne oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts”. Podaje literaturę cytowaną w artykułach oraz abstrakty. więcej o

Springer Link

Pełne teksty wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych i książek publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag.

więcej o

Taylor & Francis

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych.

więcej o

Teacher Reference Center [EBSCO]

Baza zawiera indeksy i abstrakty z periodyków, w zdecydowanej większości recenzowanych naukowo.

więcej o

Westlaw International

Wielka światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata.

więcej o

Wiley Online Library

Baza zawiera pełne teksty artykułów czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.

więcej o

Zoological Record [Web of Science]

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca wszystkie aspekty nowoczesnych badań na zwierzętach. Baza zapewnia dostęp do wydawnictw ciągłych, książek, spotkań i recenzji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Bazy specjalistyczne w szczególnym dostępie

Abbreviationes Online

Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Baza zawiera wykaz skrótów w rękopisach średniowiecznych z różnych dziedzin, przechowywanych w bibliotekach całej Europy

Udostępnianie: W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

więcej o

Legalis - System Informacji Prawnej

Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)

Pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych, wzory pism i umów. Zawiera również zintegrowane słowniki angielski, niemiecki i rosyjski. 

Udostępnianie:  w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex Omega

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX, przeznaczony przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej, ze strony ip.lex.pl. Natomiast zdalny dostęp do bazy mają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan)

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) 

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Narodową Biblioteką Tajwanu pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zyskują dostęp do sześciu obszernych elektronicznych baz zawierających książki, materiały prasowe i mapy.

Guocui Xuebao 國粹學報 
Baza zawiera wszystkie numery czasopisma Guocui Xuebao 國粹學報 wydawanego w latach 1905-1911 r.

NDLTD
Prace magisterskie i doktorskie obronione na Tajwanie (pełen dostęp po rejestracji na stronie).

Rare Books & Special Collections
Rzadkie i dawne manuskrypty i druki.

Rare Books & Special Collections.5
Odbitki inskrypcji na kamieniach i naczyniach brązowych (7 tys. inskrypcji).

Image system for Books of the Japanese – ruled Period
Publikacje książkowe z okresu japońskiej okupacji (14 tys. pozycji). 

Image system for Periodicals of the Japanese – ruled Period
Gazety i czasopisma z okresu japońskiej okupacji (290 tys. artykułów z 321 gazet i czasopism, a także 1,1 tys. map).

臺灣期刊論文索引系統   (PerioPath: Index to Taiwan Periodical Literature System)
Baza czasopism naukowych publikowanych na Tajwanie.

Polska Bibliografia Lekarska

Baza zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz materiałów zjazdowych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron