Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy do testowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

 

​U W A G A !

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Do 31 maja 2021 r. potrwa dostęp do bazy Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS), dotyczącej naszego regionu Europy. 

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Do 30 czerwca 2021 r. potrwa dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments), specjalizującej się dziedzinowo w zakresie nauk fizycznych i nauk o życiu. Test obejmuje: Autoryzacja użytkownika następuje po założeniu przy użyciu poczty uniwersyteckiej osobistego konta za pomocą przycisku "Sign in".
Uzyskanie wsparcia zdalnego procesu nauczania oraz poszerzenie wiedzy nt. platformy jest możliwe za pomocą: Użytkownicy mogą integrować filmy JoVE z platformami edukacyjnymi typu: Moodle, Canvas, Microsoft Teams itp.
Wykładowcy mają do dyspozycji szeroką gamę innowacyjnych metod pracy m.in.: zintegrowane nauczanie (blended learning) oraz odwróconą klasę (flipped classroom).

ProQuest One Academic

Do 14 lipca 2021 potrwa dostęp do bazy ProQuest One Academic. Baza umożliwia dostęp, oprócz prenumerowanej już dla Uniwersytetu Jagiellońskiego kolekcji ProQuest Central, do kolekcji Ebook Academic Complete, Academic Video Online oraz pełnych tekstów ProQuest Dissertations & Theses Global (obecnie dostępnych jedynie w postaci fragmentów).

Proquest Ebook Academic Complete jest bogatą kolekcją książek elektronicznych z różnych dziedzin. 

ProQuest Dissertations & Theses Global to największy cyfrowy zbiór zawierający 5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2.5 mln w dostępie pełnotekstowym). 

Proquest Academic Video Online jest kolekcją materiałów wideo przydatnych w procesie dydaktycznym, takich jak filmy dokumentalne, wywiady, przedstawienia, programy informacyjne i kroniki filmowe.

British Periodicals Online

Do 14 lipca 2021 potrwa dostęp do bazy British Periodicals Online. Baza zawiera zbiory, które przedstawiają rozwój prasy w Wielkiej Brytanii od jej początków w XVII wieku do początku XXI wieku.

Cambridge University Press

Wydawnictwo Cambridge University Press w dobie pandemii koronawirusa umożliwia bezpłatny dostęp do rozdziałów książek i artykułów czasopiśmiennych z Cambridge Core odnoszących się do badań nad COVID-19, wzbogacanych o teksty, które będą opublikowane w przyszłości.

Dodatkowo Cambridge University Press zobowiązało się do udostępnienia ww. dokumentów w PubMed Central (PMC) oraz w innych repozytoriach publicznych. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron