Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza Ikonografii
Teatralnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza Ikonografii Teatralnej 


 

Pomoc: Przegląd kolekcji fotografii

Przegląd kolekcji pozwala na przeglądanie zasobu zeskanowanych fotografii w postaci miniatur w formacie JPEG, według wybranego klucza:

  • album - przegląd fotografii z wybranego albumu
  • autor fotografii - przegląd fotografii dla wybranego autora fotografii
  • osoby przedstawione na fotografii - przegląd fotografii dla wybranej osoby, przedstawionej na fotografii
  • osoby związane z fotografią - przegląd fotografii dla wybranej osoby, związanej z powstaniem fotografii
  • teatr - przegląd fotografii związanych z wybranym teatrem
  • sztuka - przegląd fotografii związanych z wybraną sztuką teatralną
  • rola - przegląd fotografii związanych z wybraną rolą teatralną

Na ekranie pojawia się maksymalnie 12 miniatur fotografii, a przejście do kolejnych miniatur odbywa się przy pomocy linków do stron umieszczonych w dole ekranu.

Przy każdej miniaturze fotografii znajdują się odnośniki:

  • "opis" pozwalający na przejście do Ekranu opisu bibliograficznego dla danej fotografii
  • "powiększ" pozwalający na przejście do Ekranu zdjęcia w dużej rozdzielczości dla danej fotografii