Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Zamiejscowa

Stary Gmach, I piętro, pok. 127
Tel. 12 663 35-79
wmbbj@if.uj.edu.pl
Kontakt:
mgr Anna Tomaszkiewicz

UWAGA: Zmienione zasady udostępniania.

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej w obecnym trybie
 

Informacje ogólne

Biblioteka Jagiellońska umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.

Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:

 • egzemplarzy archiwalnych, archiwizowanych oraz jedynych egzemplarzy danego dzieła w zbiorach Biblioteki
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych
 • gazet i innych czasopism
 • aktualnie obowiązujących podręczników akademickich
 • dzieł wydanych w Polsce do 1950 roku (włącznie)
 • dzieł obcych wydanych do 1920 roku
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych
 • druków w języku polskim wydanych za granicą
 • wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.
 • materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych
 • dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji

Informacje dla czytelników BJ

Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej mogą korzystać:

 • wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną

Czytelnicy związani stosunkiem pracy lub studiami z instytucjami prowadzącymi wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie mogą korzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • wypożyczenia krajowe (jeśli pozycji nie ma w krakowskich bibliotekach)
 • wypożyczenia zagraniczne (jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach)

Realizacja zamówienia

 • Aby złożyć zamówienie należy wypełnić otrzymane w Wypożyczalni Międzybibliotecznej rewersy, podając dokładny opis bibliograficzny publikacji.
 • Jednorazowo czytelnik może złożyć do 4 zamówień.
 • O realizacji zamówienia i nadejściu książki czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.
 • Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni Pracowników Nauki BJ lub, w przypadku mikrofilmów i mikrofisz, w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych, zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu.
 • W sprawie ewentualnej prolongaty należy zgłaszać się w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BJ.
 • Czytelnicy, którzy nie wykorzystali zamówionych książek bez podania istotnej przyczyny, nie mogą składać nowych zamówień.
 • Zamawiający sprowadzenie materiałów z zagranicy uiszczają zryczałtowaną opłatę stanowiącą częściowy zwrot poniesionych przez BJ kosztów pocztowych. Czytelnicy składający zamówienie na wypożyczenie materiałów z zagranicy podpisują stosowną deklarację, w której zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z realizacją zamówień.

Cennik opłat

Opłaty za sprowadzanie książek:

 • z Polski - bezpłatnie
 • z krajów Europy (poza Wielką Brytanią) 55 zł
 • z Wielkiej Brytanii 90 zł
 • z USA, Australii i pozostałych krajów 70 zł

Opłaty za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:

 • do 20 stron: 32 zł (równowartość 1 vouchera)
 • powyżej 20 stron: wg otrzymanego przez BJ rachunku

Są to opłaty zryczałtowane, odpowiadające przeciętnej odpłatności żądanej przez bibliotekę odpożyczającą daną książkę oraz kosztom wysyłki zwracanej książki. BJ za wypożyczenie książek płaci specjalnym środkiem płatniczym - kuponem IFLA Voucher – wartości 8 €.
Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

Biblioteka Jagiellońska udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego we współpracy z następującymi państwowymi bibliotekami:

 • akademickimi i naukowymi: krajowymi i zagranicznymi
 • publicznymi: wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi
 • pedagogicznymi wojewódzkimi
 • naczelnych organów władzy i administracji państwowej
 • archiwów i muzeów

Uprawnienia do wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji (dostępna na stronie domowej BJ), którą należy co roku aktualizować.

Zamówienia powinny być składane na rewersach międzybibliotecznych lub pocztą elektroniczną (1 e-mail – 1 rewers).

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Jagiellońska udostępnia swoje zbiory również do dużych naukowych bibliotek zagranicznych uczestniczących w międzynarodowym wypożyczaniu międzybibliotecznym.

Za wypożyczane materiały całkowitą odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca. Materiały biblioteczne mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

Biblioteki zagraniczne składają zamówienie na rewersach IFLA lub pocztą elektroniczną.

Cennik opłat

Opłaty za wypożyczenie książek:

 • biblioteki polskie - bezpłatnie
 • biblioteki europejskie: 1 volumin - 1 IFLA-Voucher
 • biblioteki pozaeuropejskie: 1 volumin. – 2 IFLA-Vouchery

Opłaty za wykonanie kserokopii za zbiorów BJ:

 • biblioteki polskie – wg cennika
 • biblioteki zagraniczne: do 20 stron – 1 IFLA-Voucher
 • biblioteki zagraniczne: powyżej 20 stron – 1,5-2,5 IFLA-Vouchera 
Pliki do pobrania
pdf
Deklaracja dla wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych (14,5 kB, PDF)