Wycieczki dla szkół

Biblioteka Jagiellońska oferuje możliwość zwiedzania budynku biblioteki dla uczniów szkół średnich.

Program wycieczki

Wprowadzenie:

  • informacja na temat historii Biblioteki Jagiellońskiej i samego budynku (prezentacja nowego i starego holu BJ);
  • zwiedzanie Oddziału Magazynów - prezentacja nowoczesnego systemu transportu książek - System Tele-Lift, oraz sposobu magazynowania zbiorów w BJ (na dwóch piętrach zintegrowany system, przesuwne szafy).*

Zwiedzanie I piętra:

  • omówienie i odwiedzenie czytelń (Czytelnia Pracowników Nauki, Czytelnia Informacji Naukowej, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych, Czytelnia Europeistyczna, Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Wydawnictw IV i V Formatu);
  • zapoznanie z kulisami powstawania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (omówienie technicznych aspektów digitalizacji, pokaz szczególnie ciekawych dokumentów cyfrowych dostępnych w JBC);
  • przedstawienie katalogów kartkowych, ich zakresów i formy (Katalog Podstawowy, Katalogi Estreichera, katalogi kartkowe alfabetyczne, rzeczowe, katalog klamrowy);
  • prezentacja katalogu komputerowego (jak Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ zastępuje różnorodne katalogi kartkowe, jakie możliwości wyszukiwania daje).

 

Ponadto,

  • zwiedzanie Kliniki Papieru* – zapoznanie uczestników z procesem odkwaszania zbiorów. Warto podkreślić, iż w Polsce system do masowego odkwaszania zbiorów, w tym zbiorów oprawnych, jest wykorzystywany tylko w dwóch miejscach, tj. w Bibliotece Narodowej oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

*Zwiedzanie Oddziału Magazynów oraz Kliniki Papieru uzależnione jest od liczebności grupy i harmonogramu pracy biblioteki – wymaga wcześniejszych ustaleń.

Czas trwania: 1,5 godziny

Terminy: pon.-pt., 8:30-14:00

Zapisy: barbara.goryjewska-kita@uj.edu.pl, tel. 12 663-3555

Wycieczki są bezpłatne

Czytelnia Starych Druków BJKlinika PapieruMagazyn BJ