Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ARS QUAERENDI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady i warsztaty na zamówienie

Ars Quaerendi to wykłady lub warsztaty na zamówienie, przeznaczone dla grup zorganizowanych. 

Proponujemy dwa rodzaje zajęć: 

  • Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie   

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak: 

podstawowe etapy pisania pracy naukowej, szukanie opisów bibliograficznych książek oraz artykułów z czasopism w bibliografiach i bazach danych, wyszukiwanie publikacji na konkretny temat z danej dziedziny, zasady interpretacji wyszukanych opisów bibliograficznych, ocenę wartości wyszukanych materiałów. 

(kontakt: oinka@uj.edu.pl

  • Ars Quaerendi Extra 

Zajęcia obejmują: 

przedstawienie  kolekcji znajdujących się  w zbiorach specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej i obowiązujących zasad korzystania z nich. 

Wykłady Ars Quaerendi Extra będą realizowane w miarę dostępności sal oraz możliwości czasowych pracowników BJ.