Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klinika Papieru

 • Adcock E. P., Ochrona i przechowywanie zbiorów: zalecenia IFLA w kwestii opieki i obchodzenia się z materiałami bibliotecznymi. Tłum. z jęz. ang. B. Rek. Wrocław 1999, s. 82.
 • Andrzejewski J., Konferencja podsumowująca badania realizowane w programie „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych" Toruń, 29–30 marca 2006 r., „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 320–325.
 • Bąkowska A., Otwarcie Sekcji Masowego Odkwaszania w Bibliotece Narodowej, „Notes Konserwatorski" 2006, nr 10, s. 320–324.
 • Bąkowska A., Organizacja warsztatu i perspektywy odkwaszania arkuszowego w Bibliotece Narodowej [w:] Propozycje i Materiały, Warszawa 2006, nr 70, s. 133–140.
 • Banik G., Stachelberger H., Sobotka W., Problemy starzenia się oraz destrukcji papieru i pergaminu w bibliotekach i archiwach. Tłum. Z. Piszczek [w:] Ochrona zbiorów bibliotecznych: z problemów konserwacji. Red. O.S. Czarnik, J. Wieprzkowski. Warszawa 1992, s. 51–58.
 • Barański A., Autodestrukcja papieru zagrożeniem dla ciągłości przekazu informacji. Polska Akademia Umiejętności, „Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych", t. 5, Kraków 2002, s. 7–19.
 • Barański A., Chemia konserwatorska – podstawowe uwarunkowania jej rozwoju, „Nauka i Zabytki". Nauki Ścisłe w służbie archeologii ochronie zabytków oraz historii. Warszawa 2008, s. 7–11.
 • Barański A., Grochowski J., Zamorski K., Kalendarium i założenia realizacyjne Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000–2008: „Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych, „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 9–17.
 • Barański A., Łagan M., Komentarz do krytyki modelu Zou i wsp. Opublikowanej przez Józefa Dąbrowskiego, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 312–314.
 • Barański A., Manikowski A., Zamorski K., Zbiory biblioteczne i archiwalne XIX i XX wieku – Zagrożenia i perspektywy przeciwdziałań [w:] II Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 15–18 września 1997 r., s. 832–840.
 • Barański A., O potrzebie rozumienia nauki, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 191–203 [polemika z tekstem J. Dąbrowskiego, Degradacja włókien roślinnych w papierze o odczynie kwaśnym lub zasadowym. „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 214–253].
 • Barański A., Perspektywy masowego odkwaszania druków z XIX i XX wieku. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 81–96.
 • Barański A., Problem kwaśnego papieru. Koncepcje badawcze, uwarunkowania i działania praktyczne [w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 67–74.
 • Biliński L., Trwały papier: nadzieje na zachowanie dziedzictwa narodowego. „Wydawca" 1999, [nr] 4, s. 44–45, 48–49.
 • Barański A., Wpływ siarczanu glinu na kwaśną degradację celulozy, „Przemysł Chemiczny" 2003, t. 82, nr 8–9, s. 1109–1112 (nr 8).
 • Błaszczyk S., Instrukcja postępowania ze zbiorami bibliotecznymi przed i po katastrofie na podstawie doświadczeń bibliotek. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 116–132.
 • Błaszczyk S., Trwałość papieru w książkach polskich (lata 1920–1939) [w:] „Propozycje i Materiały" 1999, nr 23, s. 116.
 • Błaszczyk S., Trwałość papieru w książkach polskich (lata 1920–1939). „Propozycje i Materiały" 1999, nr 23, s. 114, nlb. 2.
 • Bogacz-Walska M., Pracownia Konserwacji Archiwaliów Archiwum Państwowego w Olsztynie a rządowy program „Kwaśny Papier". „Echa Przeszłości" 2002, t. 3, s. 183–192.
 • Brzomiński A., Szymański A., Kawka W., Dąbrowa T., Mudrak W., Uruchomienie produkcji trwałych papierów dokumentowych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, „Przegląd Papierniczy" 2002, nr 2, s. 95–100.
 • Brzozowska-Jabłońska M, Charakterystyka źródeł bibliograficznych z zakresu konserwacji papieru [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 42–60.
 • Brzozowska-Jabłońska M., Porównanie niektórych własności fizykochemicznych i mechanicznych papierów dawnej i współczesnej produkcji z własnościami tych papierów po laminowaniu acetylocelulozą. „Archeion" 1967, XLVII, s. 23–37.
 • Brzozowska-Jabłońska M., Skutki niszczącego działania czynników fizykochemicznych na przykładzie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 115–118.
 • Bujak S., Targoński Z., Mikrobiologiczna degradacja materiałów ligninocelulozowych, „Postępy Mikrobiologii" 1988, z. 3, s. 211–241.
 • Cedzová M., Bukovský, Trnková M., Maková, Perspektywy masowego odkwaszania papieru w Słowackiej Bibliotece Narodowej [w:], „Propozycje i Materiały" 2007, nr 71, s. 101–107.
 • Chruściak E., Badania nad rozkładem biologicznym związków zaklejających stosowanych w produkcji papieru trwałego przechowywania. „Archiwista Polski" 1999, nr 2, s. 22–24.
 • Cichocki W., Papiernictwo. Krótki opis wyrobu papieru, tektury, masy drzewnej, celulozy drzewnej i słomianej. Warszawa 1922, s. 62.
 • Cichoń M., Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1978. Seria specjalna: Monografie nr 43, s. 168.
 • Cichoń M., Z badań nad mechanizmem starzenia wyrobów papierniczych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1981, nr 144, s. 129–136.
 • Ciechańska M., Sobucki W., Próba oceny trwałości druków komputerowych. „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 36–46.
 • Ciechańska M., Sobucki W., O trwałości druków komputerowych. „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 146–155.
 • Ciepliński M., Porównanie jakości papierów kserograficznych produkowanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Cz. I: Porównanie właściwości użytkowych, „Przegląd Papierniczy" 2001, nr 12, s. 771–774.
 • Ciepliński M., Porównanie jakości papierów kserograficznych produkowanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Cz. II: Porównanie właściwości użytkowych, „Przegląd Papierniczy" 2002, nr 3, s. 151–157.
 • Dąbrowski J., Historia papieru. Papier zasadowy [w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 9–65.
 • Dąbrowski J., Jak długo papier może trwać?,  „Notes Konserwatorski" 2006, nr 10, s. 186–231.
 • Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce. Red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 352.
 • Dąbrowski J., Analiza sytuacji i strategia wdrażania technologii masowego odkwaszania w Polsce, www.bn.org.pl/inne/WPR2/menu.html.
 • Dąbrowski J., Degradacja włókien roślinnych w papierze o odczynie kwaśnym lub zasadowym, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 214–253.
 • Dąbrowski J., Gonera H., Trwałe papiery drukowe i do pisania. „Przegląd Papierniczy" 1995, t. 51, s. 344–348 oraz „Świat Druku" 1995, nr 9, s. 54–59.
 • Dąbrowski J., Papier drukowy i jego trwałość. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 1, s. 103–138.
 • Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze. Warszawa 1991, s. 450, nlb. 2.
 • Dąbrowski J., Trwałość papieru. Trwałe papiery drukowe, obecnie i dawno temu. „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki" 1997, nr 3–4, s. 21–25.
 • Dąbrowski J., Udział Instytutu Celulozowo-Papierniczego w dziele ochrony i ratowania zbiorów [w:] Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały IV Forum SBP, Warszawa 15–17 X 1998, s. 87–96.
 • Dąbrowski J., Uwagi o kanadyjskiej metodzie odkwaszania papierów oraz książek. „Przegląd Papierniczy" 1997, t. 53, s. 768–770.
 • Dąbrowski J., Wczesne badania trwałości papierów dokumentowych, opublikowane w 1887 roku, w Warszawie, poświadczające opanowanie maszynowej produkcji papieru bezkwasowego. „Archiwista Polski" 2004, nr 2 (34), s. 15–40.
 • Dąbrowski J., Zadziwiająca trwałość rękodzielniczych papierów o odczynie kwaśnym, zaklejanych żelatyną z ałunem, IV Sympozjum „Analiza chemiczna w ochronie zabytków". Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Chemii UW, Warszawa, 17 grudnia 2004 r.
 • Dąbrowski J., Zastosowanie kaolinu do wypełniania oraz do powlekania papieru, „Ceramika – Polski Biuletyn Ceramiczny" 2003, t. 76, s. 17–33.
 • Dobrusina S., Lobanova N., Masowe odkwaszanie książek w instalacji CSC Book Saver [w:] „Propozycje i Materiały" 2007, nr 71, s. 108–109.
 • Drewniewska-Idziak B., Działalność normalizacyjna w dziedzinie zabezpieczania zbiorów bibliotecznych. „Przegląd Biblioteczny" 2001, z. 1/2, s. 107–116.
 • Drewniewska-Idziak B., Historia ratowania zagrożonych zbiorów bibliotecznych. „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 95–106.
 • Drzewińska E., Powierzchniowe zaklejanie papieru, „Przegląd Papierniczy" 2002, nr 1, s. 21–26.
 • Drewniewska-Idziak B., Potrzebnicka E., Analiza ankiety na temat działalności bibliotek w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów. „Notes Konserwatorski" 1998, nr 1, s. 64–72.
 • Drewniewska-Idziak B., Projekt ogólnopolskiej akcji mikrofilmowania zbiorów bibliotecznych z XIX i XX wieku z podziałem na regiony. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 30–38.
 • Drewniewska-Idziak B., Sobucki W., Hiszpańsko-czeski system dezynfekcji tlenkiem etylenu. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 153–162.
 • Drewniewska-Idziak B., Stan zachowania zbiorów specjalnych w bibliotekach publicznych. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 59–64.
 • Drzewińska E., Rogaczewski Z., Technologia celulozy i papieru. Cz. 3: Powierzchniowe uszlachetnianie papieru. Warszawa 1997, s. 254, nlb. 2.
 • Drewniewska-Idziak B., Zdefiniowanie zagrożeń zbiorów z XIX i XX w. w polskich bibliotekach i archiwach na podstawie badania ankietowego, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 49–65.
 • Drewniewska-Idziak B., Zagrożenia zbiorów z XIX i XX wieku w polskich bibliotekach i archiwach na podstawie badania ankietowego [w:] Stan zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z  XIX i XX wieku, red. B. Drewniewska-Idziak, Warszawa 2006, s. 63–75.
 • Ďurovič M, Paulusová H., Zelinger J., Masowe odkwaszanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 107–120.
 • Faber I., W proch się obrócą. Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych. „Przegląd Techniczny" 2000, nr 14, s. 21, 25.
 • Fabian B., Ochrona zbiorów – własne refleksje. Tłum. R. Michalski. „Notes Konserwatorski" 1998, nr 1, s. 15–35.
 • Froehlich M., Wzmacnianie papieru roztworami metylocelulozy i jej pochodnych. „Ochrona Zabytków" 1977, t. 30, s. 66–69.
 • Fuchs Robert, Wżery historycznych atramentów i tuszt, Problemy ich restauracji, „Ochrona Zabytków" 1999, nr 2, s. 163–177.
 • Garczewska-Semka K., Tak zwane naturalne wady materiałów archiwalnych, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 105–120.
 • Grochowski J., Problematyka kwaśnego papieru i trwałości zapisu drukowego w aktach prawnych, rezolucjach i normach[w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 75–105.
 • Grochowski J., Trwały zapis. Technologia i egzekucja (rzecz o normach i ich stosowaniu), „Notes Konserwatorski" 2003, nr 7, s. 25–45.
 • Grochowski J., Zapis cyfrowy. Trwałość i dostępność, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 20–47.
 • Grochowski J., Zasady użytkowania papieru trwałego i archiwalnego w przepisach polskich i zagranicznych – podstawy prawne i merytoryczne (uzasadnienie celowości wprowadzenia ustawy regulującej zasady użytkowania papieru trwałego w Polsce). „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 9–24.
 • Grochowski J., Zastosowanie aktów prawnych i norm w dziedzinie ochrony zbiorów biblioteczny. „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 29–62.
 • Gruszczyński Cz., Farby graficzne: Technologia – Stosowanie, Warszawa 1954.
 • Hochhauz E., Postęp w technologii wytwarzania papierów białych a ich trwałość [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska, Warszawa 1969, s. 204–215.
 • Hofenk de Graaff J.H., Roelofs W.G., Badania wpływu tlenku etylenu i promieniowania gamma na starzenie papieru. Tłum. A. Tymińska. „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 78–88.
 • Husarska M., Sadurska I., Konserwacja zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Warszawa 1968, s.109, nlb. 3.
 • Husarska M., Właściwe warunki przechowywania książek i archiwaliów [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 182–203.
 • Husarska M., Współczesne metody profilaktyki i konserwacji papieru stosowane w krajowych archiwach i bibliotekach [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 61–71.
 • Informacja o realizacji projektu badawczego zamówionego KBN „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych" wykonanego w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia pod kierunkiem prof. Dr Alicji B. Strzelczyk, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 27–30. 
 • Jabłońska E., Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji. Toruń 2005, s. 272.
 • Jabłońska E., Ocena stanu zachowania rękopisów z XIX i XX w. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN,  „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 181–195.
 • Jabłońska E., Strzelczyk A.B., Czynniki niszczące zbiory biblioteczne i archiwalne, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 46–71.
 • Jakucewicz S., Nowoczesne papiery drukowe. „Przegląd Papierniczy" 2000, t. 56, s. 214–221.
 • Jamer B., Szkodliwe działanie niektórych mikroorganizmów na mokre masy celulozowe i ścier. „Przegląd Papierniczy" 1948, t. 3, s. 67–72.
 • Jarmińska D., Rams D., O trwały papier: wokół krakowskiej konferencji papierników. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1997, [nr] 3, s. 32–35.
 • Jarmińska D., Rams D., Ochrona dziedzictwa naszych dokumentów a trwały papier. „Notes Konserwatorski" 1998, nr 1, s. 184–193.
 • Jeziorański F., Papier i jego znaczenie. Kielce 1929, s. 43.
 • Jurkiewicz K., Weinberg A.M., Badania nad papierami krajowymi ze względu na ich własności fizyczne i skład chemiczny. Cz. I: Papiery dokumentowe. Warszawa 1887, s. 45, tabl. 3.
 • Kaszyńska J., Czynniki fizyko-chemiczne niszczące papier [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 103–114.
 • Kohl M., Farby drukowe, Warszawa 1984.
 • Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 276
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych. Międzynarodowa Narada Ekspertów, Warszawa październik 1987. Red. E. Potrzebnicka, Warszawa 1992, s. 187.
 • Korczyński A., Palenik K., Rogaczewski Z., Papiery reprograficzne i rejestracyjne: wytwarzanie, zastosowanie, własności. Warszawa 1990, s. 390, nlb. 2.
 • Korytkowska K., Śmigielska K., Papiery drukowane – własciwości i ich ocena. „Materiały i Studia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego" 1979, z. 12.
 • Kowalik R., Kilka zagadnień dotyczących mikrobiologicznego rozkładu papieru [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 119–139.
 • Kowalik R., Sadurska I., Badania nad ochroną archiwaliów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów. „Archeion" 1982, LXXIII, s. 157–193.
 • Kozielec T., Amoniakalne metody masowego odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych, „Ochrona Zabytków" 2004, nr 1/2, s. 165–176.
 • Kozielec T., Ocena wpływu masowego odkwaszania metodami: Bookkeeper, Battelle, Libertec i DEA na wybrane właściwości papierów, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 277–300.
 • Kozielec T., Strzelczyk A.B., Maciaszczyk M., Badanie sukcesji drobnoustrojów na papierach z II połowy XIX wieku, odkwaszonych różnymi metodami, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki" Vol. 17: 2006, s. 30–34.
 • Kozielec T., Badania wpływu odkwaszania XIX- i  XX-wiecznych papierów drukowych na ich podatność mikrobiologiczną, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 254–270.
 • Kozielec T., Masowe odkwaszanie XIX- i  XX-wiecznych papierów drukowych: ratunek czy niebezpieczeństwo?, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 271–300.
 • Krause J., Badania nad oznaczaniem pH papieru w materiałach archiwalnych i bibliotecznych. „Acta Universitatis Nicolai Copernici". Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo V. Toruń 1973, s. 149–164.
 • Krawiec J., Nierychlewski T., Winczakiewicz A., Próby oznaczania odporności papieru na podwójne zginanie za pomocą aparatu Brechta-Wespa. „Przegląd Papierniczy" 1960, nr 8, s. 231–234.
 • Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. „Przegląd Rządowy" 2000, nr 2 (104).
 • Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 178, nlb. 1.
 • Kwiatkowski T., Surewicz W., Próby wykorzystania promieniowania gamma dla usprawnienia niektórych procesów technologicznych przemysłu celulozowego. „Przegląd Papierniczy" 1974, t. 30, s. 209–216.
 • Kwiatkowski T., Wpływ promieniowania jonizującego na drewno i jego składniki. „Przegląd Papierniczy" 1970, t. 26, s. 10–18.
 • Lenart B., O trwały papier książkowy. „Przegląd Biblioteczny" 1936, nr 4, s. 200–205. Przedruk: „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 126–131.
 • Lenart P., Rozważania konserwatorskie nad zbiorami obiektów papierowych. „Przegląd Biblioteczny" 1953, nr 2, s. 126–138.
 • Liszewska W.M., Japońskie kleje polisacharydowe jako spoiwo w konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych oraz papieru, „Ochrona Zabytków" 2002, nr 2, s. 191–206.
 • Liszewska W.M., Papier japoński jako materiał w konserwacji dzieł sztuki. „Ochrona Zabytków" 1998, nr 3, s. 266–272.
 • Łagan J.M., Barański A., Publikacje W.J. Barrowa źródłem mitów dotyczących trwałości druków. „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 63–74.
 • Łagan J.M., Barański A., O interpretacji tekstów naukowych i sztuce dyskusji, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 204–212.
 • Łojewski T., Działalność Biblioteki Kongresu USA w dziedzinie odkwaszania książek [w:] Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego. Red. K. Sałaciński. Warszawa 2001, s. 38–45.
 • Łojewski T., Konserwacja w projektach badawczych Unii Europejskiej (Kraków 16–18 maja 2002). „Notes Konserwatorski" 2003, nr 7, s. 228–230.
 • Łojewski T., Kwaśny papier – chemiczna katastrofa w bibliotekach. „Przegląd Papierniczy" 2004, nr 4 (716), s. 200–201.
 • Łojewski T., Masowe odkwaszanie druków metodą Neschena – doświadczenia krakowskie, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 301–304.
 • Łojewski T., Masowe odkwaszanie zbiorów bibliotecznych, relacja z wizyty (Norymberga, 23–25 października 2001 r.), „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 236–239.
 • Łojewski T., Metody odkwaszania i wzmacniania papieru w dniu dzisiejszym. „Propozycje i Materiały", Warszawa 2002, nr 53, s. 90–102.
 • Łojewski T., Metody odkwaszania papieru [w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 141–153.
 • Łojewski T., Projekty europejskie dotyczące konserwacji papieru realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 23–26.
 • Łojewski T., Sawoszczuk T., Technologie odkwaszania arkuszy i książek w Polsce [w:] „Propozycje i Materiały" 2007, nr 71, s. 53–58.
 • Łojewski T., Szklanny K., Masowe odkwaszanie – doświadczenia Biblioteki Jagiellońskiej [w:] Propozycje i Materiały, Warszawa 2006, nr 70, s. 124–132.
 • Łojewski T., Zięba K., Możliwości zastosowania chromatografii żelowej SEC w badaniach trwałości papieru w różnym składzie, „Przegląd Papierniczy" 2007, nr12, 747–750.
 • Manikowski A., Jak ratować zagrożone zbiory archiwalne i biblioteczne. „Bibliotekarz" 1994, nr 6, s. 3–5.
 • Michał A., Konferencja w Bũckeburgu na temat zastosowania masowego odkwaszania papieru w praktyce konserwatorskiej. „Archeion" 2001, t. 103, s. 150–156.
 • Modrzejewski K., Olszewski J., Rutkowski J., Metody badań w przemyśle celulozowo-papierniczym. Skrypt Politechniki Łódzkiej. Łódź 1985, s. 435.
 • Nowikowa G.M., Mucha L.W., Organizacja ochrony zbiorów bibliotecznych. Ukierunkowanie kontrolno-profilaktyczne. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 2, s. 51–63.
 • O potrzebie ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku. Memoriał [Barański A., Grochowski J., Nałęcz D., Manikowski A., Zamorski K.]. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 2, s. 100–109; „Alma Mater" 1998, nr 8, s. 57–59; „Archeion" 1998, XCIX, s. 21–24.
 • Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Warszawa 1997. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 116–132.
 • Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 15–17 X 1998 r. [IV Forum SBP 98]. Red. B. Drewniewska-Idziak, E. Stachowska-Musiał. Warszawa 1998, s. 223, nlb. 8.
 • Ochrona zbiorów bibliotecznych – z problemów konserwacji. Opr. J. Wieprzkowski, Warszawa 1992, s. 97, nlb. 3.
 • Olejnik K., Usuwanie kwasów heksenouronoqwych z mas celuzowych siarczanowych przez obróbkę kwasową, „Przegląd Papierniczy" 2002, nr 2, s. 101–105.
 • Ogierman L., Uruchomienie komory dezynfekcyjnej z utylizatorem w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 163–174.
 • Ogierman L., Wybrane elementy praktycznych zabiegów konserwatorskich papieru. „Studia Bibliologiczne" 1997, t. 10, s. 93–96.
 • Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty na Temat Ochrony Zbiorów Zabytkowych w Regionie Cieszyn 20–22 września 1995: materiały. Red. B. Bieńkowska, A. Nowicka. Cieszyn 1995, s. 86.
 • Osięgłowski J., Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003, s. 117.
 • Palenik K., Winczakiewicz A., Badania i właściwości papierów drukowych. „Przegląd Papierniczy" 1952, t. 8.
 • Panoszewski K., Bąkowska A., Sobucki W., Wyleżyński Z., Stasiuk R., Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką, Archiwalia. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2001.
 • Panoszewski K., Zapobieganie destrukcji zbiorów we współczesnej bibliotece, [w:] Propozycje i Materiały, Warszawa 2006, nr 70, s. 78–97.
 • Pich B., Działalność normalizacyjna w celu ochrony zbiorów. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 61–68.
 • Pierwsza w Polsce instalacja do masowego odkwaszania druków w Bibliotece Jagiellońskiej. Wystąpienie prof. A. Barańskiego. „Przegląd Papierniczy" 2004, nr 4(716), s. 199–200.
 • Plan Delta dla ochrony dziedzictwa kulturowego (Delta Plan for the Preservation of Cultural Heritage; Materiał opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Kultury w Holandii, druk. w piśmie „Fact Speer" C-11-E 1992). Tłum. A. Tymińska. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 18–29.
 • Płochocki K., Laminacja papierów czerpanych. „Ochrona Zabytków" 1970, t. 23, s. 115–118.
 • Potocka A.D., Papier jedwabny jako nowy materiał konserwatorski. „Ochrona Zabytków" 2001, nr 2, s. 170–174.
 • Potrzebnicka E., Charakterystyka typowych zagrożeń i zniszczeń w zbiorach bibliotecznych XIX i XX-wiecznych [w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 107–121.
 • Potrzebnicka E., Międzynarodowa konferencja „Preserving our written cultural heritage – a national task within Europan framework" (Lips, 13–15 marca 20006 r.), „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 315–319.
 • Potrzebnicka E., Organizacja i funkcjonowanie służb konserwatorskich w polskich bibliotekach (na podstawie ankiety). „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 159–177.
 • Potrzebnicka E., Typowe zniszczenia zbiorów bibliotecznych spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 2, s. 9–15.
 • Potrzebnicka E., Współczesne metody oceny stanu zachowania zbiorów. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 40–49.
 • PrPN-EN ISO 11108 Informacja i dokumentacja – Papier archiwalny – Wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości. PKN. Warszawa 2001.
 • PrPN-EN ISO 9706 Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości. PKN. Warszawa 2001.
 • PrPN-ISO 11798. Informacja i dokumentacja. Trwałość i wytrzymałość pisma, druku i kopii na papierze. Wymagania i metody badania. PKN, Warszawa 2001.
 • Przybysz K., Technologia Celulozy i Papieru. Cz. 2: Technologia papieru. Warszawa 1997, s. 278, nlb. 2.
 • Rams D., Analiza chemiczna w konserwacji masowej. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 132–142.
 • Rams D., Jarmińska D., Badanie wpływu na papier roztworu utrwalającego barwniki w bückeburskiej metodzie masowego odkwaszania papierów, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 305–317.
 • Rams D., Laminacja papieru – tak czy nie?. „Bibliotekarz" 1997, nr 1, s.10–16.
 • Rams D., Laminacja papieru – tak czy nie? Ochrona zagrożonych XIX- i XX wiecznych czasopism. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1997, nr 1 (140), s. 11–14.
 • Rams D., Jarmińska D., Masowa konserwacja zbiorów bibliotecznych i jej przyszłość. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 71–80.
 • Rams D., Ważyńska J., Woźniak M., Stasiuk R., Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000, s. 44.
 • Rams D., Ważyńska J., Woźniak M., Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką,  „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 164–181.
 • Rams D., Woźniak M., Wpływ światła na zbiory biblioteczne, „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 101–114.
 • Rams D., Taśmy samoprzylepne – filmoplast P i P 90. „Notes Konserwatorski" 1998, nr 1, s. 153–171.
 • Rams D., Ważyńska J., Papier jedwabny jako nowy materiał konserwatorski. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1996, [nr] 2, s. 26–29.
 • Rams D., Ważyńska J., Woźniak M., Stasiuk R., Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą Stanfordzką. Biblioteka Narodowa. Warszawa 2000, s. 44.
 • Rams D., Woźniak M., Katastrofy w bibliotekach [w:] Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk. Kraków 2001, s. 123–139.
 • Rams D., Wpływ niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zbiory biblioteczne, „Notes Konserwatorski" 2003, nr 7, s. 131–162
 • Rams D., Wpływ warunków przechowywania na trwałość materiałów bibliotecznych. „Rocznik Biblioteki Narodowej" R. 29: 1993 (1994), s. 165–175.
 • Rams D., Wpływ zmian wilgotności i temperatury powietrza oraz innych czynników zewnętrznych na stan zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych [w:] Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty na Temat Ochrony Zbiorów Zabytkowych w Regionie, Cieszyn 20–22 września 1995: materiały. Red. B. Bieńkowska, A. Nowicka. Cieszyn 1995, s. 39–45.
 • Rams D., Jarmińska D., Ocena stopnia zakwaszenia zbiorów w bibliotekach  polskich, [w:] Propozycje i Materiały, Warszawa 2006, nr 70, s. 115–123.
 • Redakcja „Poligrafiki", Przegląd farb graficznych stosowanych w różnych technikach drukowania, „Poligrafika" 1982, nr 1, s. 33–36.
 • Rosa H., Charakterystyka papierów w książkach z XIX i początku XX w., „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 229–254.
 • Rosa H., Kwasowość papierów w książkach z XIX i początku XX w., „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 196–206.
 • Rosa H., Strzelczyk A.B., Jutrzenka-Supryn D., Perkowski J., Zastosowanie techniki radiacyjnej do masowej dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i archiwaliów. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 86–105.
 • Rosa H., Wyszomirska, Wpływ masowego odkwaszania książek na stan zachowania dziewietnastowiecznych skór oprawnych, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 301–311.
 • Rudniewski P., Sobucki W., Bibułki japońskie, „Ochrona Zabytków" 1990, nr 2, s. 92–95.
 • Rudniewski P., Sobucki W., Charakterystyka papierów japońskich „Japico" i YANG", „Ochrona Zabytków" 1991, nr 2, s. 173–178.
 • Rudniewski P., Wawrzeńczak A., Wpływ niektórych środków neutralizujących na własności papieru. „Ochrona Zabytków" 1973, t. 26, s. 181–189.
 • Sałaciński K., Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych). „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 136–152.
 • Sawoszczuk T., Omówienie publikacji dotyczących zastosowania modelu Zou, Uesaki i Gurnagula w badaniach nad degradacją papieru, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 395–398.
 • Sobucki W., Atramenty żelazowo-galusowe, „Ochrona Zabytków" 1996, nr 3, s. 281–191.
 • Sobucki W., Co to znaczy dobry papier. „Rocznik Biblioteki Narodowej" 1993 (1994), R. 29, s. 177–183.
 • Sobucki W., Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny papier" [w:] „Propozycje i Materiały" 2007, nr 71, s. 45–52.
 • Sobucki W., Wybór technologii masowego odkwaszania druków zwartych w Bibliotece Narodowej, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 33–45.
 • Sobucki W., Czajka A., Jarmińska D., Rams D., Degradacja papieru w księgozbiorach z XIX i XX wieku [w:] Stan zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z  XIX i XX wieku,  red. B. Drewniewska-Idziak, Warszawa 2006, s. 37–62.
 • Sobucki W., Drewniewska-Idziak B., Michaś A., Panoszewski K., Zasady charakteryzowania stanu zachowania zasobów bibliotecznych i archiwalnych. „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 47–67.
 • Sobucki W., Drewniewska-Idziak B., Rams D, Jarmińska D., Zakwaszenie zbiorów polskich, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 36–48.
 • Sobucki W., Drewniewska-Idziak B., Realizacja Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny papier" w 2004, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 11–19.
 • Sobucki W., Garść informacji o trwałych papierach, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1996, [nr] 2, s. 17–19.
 • Sobucki W., Jak ocenić klimat w pomieszczeniach bibliotecznych. „Bibliotekarz" 1997, nr 12, s. 15–17.
 • Sobucki W., Jarmińska D., Rams D., Woźniak M., Suszenie zamoczonych książek metodą liofilizacji. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 115–125.
 • Sobucki W., Kilka aktualnych uwag o odkwaszaniu papierów. „Notes Konserwatorski" 2000, nr 4, s. 106–115.
 • Sobucki W., Kwaśny papier: ratowanie zagrożonych zasobów bibliotecznych i archiwalnych. „Notes Wydawniczy" 2002, nr 9, s. 34–35.
 • Sobucki W., Metoda stanfordzka – sposób oceny stanu księgozbiorów. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 50–58.
 • Sobucki W., Mioduszewska-Krajewska I., Badanie mikroflory powietrza i przeglądy zbiorów Bibliotece Narodowej. „Bibliotekarz" 1997, nr 4, s. 11–13.
 • Sobucki W., O odkwaszaniu papierów. „Rocznik Biblioteki Narodowej" R. 29: 1993 (1994), s. 185–192.
 • Sobucki W., Odkwaszanie papierów zabytkowych. „Ochrona Zabytków" 2001, nr 1, s. 63–73.
 • Sobucki W., Odkwaszanie papierów zabytkowych. „Przegląd Papierniczy" 1981, t. 39, s. 151–153.
 • Sobucki W., Odkwaszanie zabytkowych i niezabytkowych papierów. „Przegląd Papierniczy" 1999, t. 55, s. 749–752.
 • Sobucki W., Odkwaszanie zbiorów z XIX i XX wieku: konferencja w Bückeburgu. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 2000, nr 4, s. 35–36.
 • Sobucki W., Pilotażowe badania stanu zachowania zbiorów z XIX i XX w. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 75–83.
 • Sobucki W., Drewniewska-Idziak B., Pierwsze lata wieloletniego programu rządowego „Kwaśny papier", „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 11–19.
 • Sobucki W., Drewniewska-Idziak B., [Rec.] „Kwaśny papier. Zagrożenie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych", „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 262–267.
 • Sobucki W., Koziński Z., Drewniewska-Idziak B., Stan zachowania księgozbioru z XIX i XX w. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 182–198.
 • Sobucki W., Łopuch Wojciech, Ocena stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX w. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, „Notes Konserwatorski" 2004, nr 8, s. 199–213.
 • Sobucki W., Ogierman L., Drewniewska-Idziak B., Domanik T., Ocena stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX w. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 135–148.
 • Szklanny K., Działania Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie w 2006 roku, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 339–345.
 • Szymański A., Igniewicz H., Wiśniewska A., Papiery trwałe dla poligrafii. Próbna produkcja w Warszawskich Zakładach Papierniczych. „Przegląd Papierniczy" 1996, t. 52, s. 119–124.
 • Ślesiński W., Rys dziejów konserwacji papieru [w:] Konserwacja papieru i pergaminu. Red. M. Charatyńska. Warszawa 1969, s. 23–32.
 • Śmigielska K., Leśniewska M., Badania nad odpornością na starzenie papierów drukowych o wysokiej zawartości ścieru. „Przegląd Papierniczy" 1972, t. 28, s. 408–411.
 • Trwałość odkwaszonego papieru w atmosferze gazów kwaśnych [w:] „Nauka i Zabytki". Nauki Ścisłe w służbie archeologii ochronie zabytków oraz historii. Warszawa 2008, s. 83-92.
 • Tyminska A., Komunikat z Sympozjum na temat degradacji celulozy i papieru (Strasbourg, 5–7 czerwca 2001 r.), „Notes Konserwatorski" 2002, nr 6, s. 219–221.
 • Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnym dostarczaniu druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji. Dziennik Ustaw 1932, nr 33, poz. 347.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. „O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach". Dz.U. 1983, nr 38, poz. 173.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. „O bibliotekach". Dz.U. 1997, nr 85, poz. 35.
 • Wandelt P., Technologia celulozy i papieru. [Cz.] 1. Technologia mas włóknistych. Warszawa 1996, s. 280, nlb. 1.
 • Ważyńska J., CSC Book Saver® w PAL Preservation Akademy GmbH Leipzig – technologia i organizacja masowego odkwaszania materiałów bibliotecznych i archiwalnych (Lipsk, 28 września 2004 r.), „Notes Konserwatorski" 2005, nr 9, s. 239–242.
 • Winiarczyk N., Rosa H., Ocena stanu zachowania zbiorów gazet i czasopism z lat 1800-1920 zgromadzonych w WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, „Notes Konserwatorski" 2007, nr 11, s. 207–228.
 • Wołosz J., Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych w działalności IFLA. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 21–29.
 • Woźniak M., Ochrona i konserwacja zbiorów w bibliotekach polskich –dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 3, s. 30–39.
 • Woźniak M., Perspektywy rozwoju działalności w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów w bibliotekach polskich [w:] Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. SBP. Warszawa 1998, s. 79–86.
 • Woźniak M., Profilaktyka i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych. „Notes Konserwatorski" 1999, nr 2, s. 31–38.
 • Woźniak M., Tradycyjna konserwacja na tle masowych technologii ratowania zbiorów XIX–XX-wiecznych [w:] „Propozycje i Materiały" 2007, nr 71, s. 17–22.
 • Wskazówki tymczasowe o wyborze i stosowaniu papieru normalnego. Prezydium Rady Ministrów. Komisja Normalizacji Druków i Wydawnictw Państwowych. Warszawa 1934. Przedruk: „Notes Konserwatorski" 2001, nr 5, s. 121–136.
 • Zabezpieczenie i ochrona zbiorów bibliotecznych. Materiały z konferencji zorganizowanej [...] w dniach 21–22 kwietnia 1994 roku. Toruń 1995, k. nlb. 1, s. 38, nlb. 1.
 • Zajączkowski B., Rozmieszczenie produkcji i fabryk przemysłu papierniczego w Polsce w latach 1918-1938. „Przegląd Papierniczy" 1966, t. 22, s. 232–236.
 • Zyska B., Biologia książki. Cz. 1. Katowice 1996.
 • Zyska B., Biologia książki. Cz. 2. Katowice 1997.
 • Zyska B., Kwaśny papier. Zagrożenia dla druków XIX i XX wieku. Katowice 1995, s. 40, nlb. 5, k. tabl. złoż. 1, s. 4 nlb. faks., 3 mapy.
 • Zyska B., Nad trwałością papierów drukowych. „Prace Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego", nr 3. Katowice 1993, s.148.
 • Zyska B., Ocena trwałości papierów w drukach polskich z XIX wieku. „Notes Konserwatorski" 1998, nr 1, s. 51–63.
 • Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 1. Charakterystyka materiałów w zbiorach bibliotecznych. Katowice 1991, s. 120.
 • Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 2. Czynniki niszczące materiały w zbiorach bibliotecznych. Katowice 1993, s. 204, nlb. 4.
 • Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 3. Działania profilaktyczne w bibliotece. Katowice 1994, s. 312, nlb. 1.
 • Zyska B., Ocena trwałości papieru drukowanego w „Pracach Głównego Instytutu Górnictwa" z okresu 1947–1993. „Studia Bibliologiczne" 1995, t. 9, s. 211–217.
 • Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4. Katastrofy w bibliotekach – przyczyny, zapobieganie i działania ratunkowe. Katowice 1999, s. 219, nlb.1.
 • Zyska B., Tragiczne obniżenia trwałości papieru drukowego w książkach w okresie 1800–1990. Zarys problematyki. Komunikat 1 [w:] Studia bibliologiczne. T. 5. Red. A. Jarosz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1210, Katowice 1992, s. 211–215.
 • Zyska B., Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800–1894. Wyniki badań. Katowice 1999, s. 128, k. nlb. 1 tabl.
 • Zyska B., Mrowiec E., Ocena trwałości papierów w drukach cieszyńskich z okresu 1818–1910. Komunikat 4 [w:] Studia bibliologiczne. T. 8. Red. B. Zyska. Katowice 1994, s. 145–161.
 • Zyska B., Pietraszek E., Trwałość dziewiętnastowiecznych papierów drukowych na Śląsku. „Roczniki Biblioteczne" 1988, z.1, s. 293–306.

 • Ali M., Emsley A.M., Herman H., Heywood R.J., Spectroscopic studies of the ageing of cellulosic paper, „Polymer" 2001, nr 42, s. 2893–2900.
 • Altendorf, W. Acid Degradation Threatens Old Book Collections, „APR Alg. Pap.-Rundsch." 1991, nr 16, s. 448 GERMAN.
 • Arias T.E., Montes A.L., Bueno A.G., Benito A.D., García R.B., A Study about Colourants in the Arabic Manuscript Collection of the Sacromonte Abbey, Granada, Spain. A New Methodology for Chemical Analysis, „Restaurator" 2008, s. 76–106.
 • Arney J.S., Jacobs A.J., Newman R., Influence of Deacidification on the Deterioration of Paper, „J. Am. Inst. Conserv." 1979, t. 19, nr 1, s. 34–41. 
 • Arnoult, J.-M., Mass Deacidification in France. „Restaurator" 1987, t. 8, nr 2/3, s. 100–105.
 • Aspler J., Slow Fires: The Paper Preservation Symposium. „TAPPI Journal" 1989, t. 72, nr 2, s. 192–194. 
 • Baer, N.S., Indictor, N., Joel, A., „An evaluation of glues for use in paper conservation". Conservation of paintings and the graphic arts: preprints of contributions to the Lisbon Congress, 9–14 October 1972 (1972) s. 601–612.
 • Baldin A., Calvini P., Zappalà M.P., A Preliminary Study on Paper Bleaching with Sodium Percarbonate, „Restaurator" 2008, s. 107–124.
 • Ballirano P., Caracciolo G., Sadun C., Caminiti R., The use of energy dispersive X-ray diffraction (EDXD) for the investigation of the structural and compositional features of old and modern papers. „Microchemical Journal" 2008 nr 88 (2), s. 107–112.
 • Banik G., Stachelberger H., Brommelle N.S., Thomson G., "Investigation of the destructive action of copper pigments on paper and consequences for conservation". Science and technology in the service of conservation: preprints of the contributions to the Washington congress, 3–9 September 1982 (1982) s. 75–78.
 • Barański A., Begin P., Łagan J.M., Łojewski T. and Sawoszczuk T., Application of Zou, Uesaka and Gurnagul Model to the Degradation of Papers of Various Origins, „Journal of Pulp and Paper Science" 2006, nr 32(4), s. 238–244.
 • Barański A.,  Łagan J. M., Łojewski T., The concept of mixed-control mechanisms and its applicability to paper degradation studies. e-Preservation Science. 2006, t. 3, s. 1–4. 
 • Barański A., Dutka D., Dziembaj R., Konieczna-Molenda A., Łagan J.M., Effect of Relative Humidity on the Degradation Rate of Cellulose. Methodology Studies. „Restaurator" 2004, t. 25, nr 1, s. 68–74. 
 • Barański A., Konieczna-Molenda A., Łagan J.M., Proniewicz L.M., Catastrophic Room Temperature Degradation of Cotton Cellulose, „Restaurator" 2003, t. 24, nr 1. 
 • Barański A., Łojewski T., Zięba K., Acidic Books in Poland, Proceedings of the International Conference. „Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper", September 17.–19. 2003, Bratislava, Slovak Republic, s. 398–401.
 • Basta A.H., El-Saied H., Mohamed S.H., El-Sherbiny S., The Role of Neutral Rosin-Alum Size in the Production of Permanent Paper. „Restaurator" 2006, nr 27(2), s. 67–80. 
 • Basta A.H., Fadl N.A., Effects of Grammage and Gelatin Additive on the Durability of Paper. „Restaurator" 2003, t. 24, nr 4, s. 253–271.
 • Batton S.S., Nonaqueous Deacidification at Princeton, 1982–1989: Progress Report. „Abbey Newsl." 1990, t. 14, nr 5, s. 80–82.
 • Baynes-Cope A.D., Non-Aqueous Deacidification of Documents. „Restaurator" 1969, t. 1, nr 1, s. 2–9. 
 • Bégin P.L., Kaminska E., Thermal Accelerated Ageing, Test Method Development. „Restaurator" 2002, nr 23, s. 89–105.
 • Bluher A., Vogelsanger B., Mass deacidification of paper. „Chimia" 2001, nr 55, s. 981–989.
 • Bogaard J., Whitmore P. M., „Explorations of the role of humidity fluctuations *in the deterioration of paper". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 11–15.
 • Botti L., Mantovani O., Orru M.A., Ruggiero D., The Effect of Sodium and Calcium Ions in the Deacidification of Paper.„Restaurator" 2006, nr 27(1), s. 9–23.
 • Bouvron D., Fragile Papers, Books in Danger. „Rev. Pap. Karton" 1998, nr 15, s. 15, 18, FRENCH.
 • Brandis L., Summary and Evaluation of the Testing Sponsored by the Library of Congress of Books Deacidified by the FMC, Akzo, and Wei T'o Mass Deacidification Processes. „Restaurator" 1994, t. 15, nr 2, s. 109–127.
 • Bruce A.R., „New tools to measure long-term paper stability". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 1–4.
 • Budnar M., Ursic M., Simcic J. Pelicon P., Kolar J., Selih V. S., Strlic M., Analysis of iron gall inks by PIXE. „Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B" 2006, nr 243, s. 407–416.
 • Bukovsky V., Trnkova M., Jakubikova Z., Light-induced Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 2: Extent of Degradation Changes. „Restaurator" 2006, nr 27(3), s. 200–217.
 • Bukovsky V., Trnkova M., Nemecek P., Oravec P., Light-induced Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 1: Colour changes in paper., „Restaurator" 2006, nr 27(2), 114–130.
 • Bülow A.E., Colston B.J., Watt D.S., „Preventive conservation of paper-based collections within historic buildings". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 27–31.
 • Bureau W.H., How Long Will It (Paper) Last. „Graphic Arts Monthly" 1978, t. 50, nr 7, s. 68, 71–72; nr 8, s. 76–77.
 • Bureau W.H., Paper: Judging Its Permanency. „Graphic Arts Monthly" 1987, t. 59, nr 9, s. 120, 122.
 • Burns T., „"A serious and universal evil": the early scientific study of paper deterioration". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 36–41.
 • Butterfield F. J. The potential long-term effects of gamma irradiation on paper, „Studies in Conservation" 1987, nr 32, s. 181–191.
 • Calvini P., Gorassini A., Chiggiato R., Fourier Transform Infrared Analysis of Some Japanese Papers. „Restaurator" 2006, nr 27(2), s. 81–89.
 • Calvini P., Gorassini A., Merlani A.L., On the kinetics of cellulose degradation: looking beyond the pseudo zero order rate equation, „Cellulose" 2008 nr 15(2) s.187–357.
 • Calvini P., Gorassini A., The Degrading Action of Iron and Copper on Paper. „Restaurator" 2002, t. 23, nr 4, s. 205–269. 
 • Calvini P., Grosso V., Hey M., Rossi, L., Santucci, L., Deacidification of Paper – a More Fundamental Approach. „Paper Conservator" 1988, nr 12, s. 35–39.
 • Calvini P., Silveira M., FTIR Analysis of Naturaly Aged FeCl3 and CuCl2-Doped Cellulose Papers, "e-Preservation Science" 2007, nr 4, s. 1–8.
 • Capitani D., N. Proietti, F. Ziarelli, A. L. Segre, NMR Study of Water-Filled Pores in One of the Most Widely Used Polymeric Material: The Paper, „Macromolecules" 2002, nr 35, s. 5536–5543.
 • Carr D, Niven B and Campbell L, Effects of selected aqueous treatments on the properties of two papers, „Studies in Conservation" 2006, nr 51, s. 189–198.
 • Carter H., Bégin P., Grattan D., Migration of Volatile Compounds through Stacked Sheets of Paper during Accelerated Ageing. Part 1: Acid Migration at 90°C. „Restaurator" 2000, nr 21, s. 77–84.
 • Castro K.,  Proietti N., Princi E., Pessanha S., Carvalho M.L., Vicini, S., Capitani D., Madariaga J.M., Analysis of a coloured Dutch map from the eighteenth century: The need for a multi-analytical spectroscopic approach using portable instrumentation, „Analytica Chimica Acta" 2008 nr 623(2), s. 187–194.
 • Cedzova M., Gallova I., Katuscak S., Patents for Paper Deacidification. „Restaurator" 2006, nr 27(1), s. 35–45.
 • Cheradame H., Ipert S., Rousset E., Mass Deacidification of Paper and Books. I: Study of the Limitations of the Gas Phase Processes. „Restaurator" 2003, t. 24, nr 4, s. 227–239.
 • Daniel F., Flieder F., LeClerc F., Effects of Pollution on Deacidified Paper. „Restaurator" 1990, t. 11, nr 3, s. 179–207.
 • Daniel F, Flieder F, Juchauld F, Yver C., „Study of the homogeneity of mass deacidification treatments using atomic absorption spectrometry.". Preventive conservation: practice, theory and research. Preprints of the contributions to the Ottawa Congress, 12–16 September 1994 (1994), s. 217–222.
 • Daniels L., A Frail Books Worrying Librarians Across U.S.. „N.Y. Limes" 1988, s. 29.
 • Daniels V.,  Kosek J., Studies on the Washing of Paper. Part 1: The Influence of Wetting on the Washing Rate. „Restaurator", 2004, t. 25, nr 2, s. 81–93.
 • Daniels V., Kosek J., „The rate of washing of paper". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 47–51.
 • Ding H.-Z., Wang Z. D., On the degradation evolution equations of cellulose, „Cellulose" 2008, nr 15(2), s. 205–224.
 • Dupont A.-L., Egasse C., Morin A., Vasseur F., Comprehensive characterisation of cellulose- and lignocellulose degradation products in aged papers: Capillary zone electrophoresis of low-molar mass organic acids, carbohydrates, and aromatic lignin derivatives, „Carbohydrate Polymers" 2007, nr 68, s. 1–16.
 • Dupont, A.-L., Tétreault, J., Cellulose degradation in an acetic acid environment, „Studies in Conservation" 2000, nr 45, s. 201–210.
 • Edwards H.G.M., Munshi C.T., Diagnostic Raman spectroscopy for the forensic detection of biomaterials and the preservation of cultural heritage, „Anal. Bioanal. Chem." 2005, nr 382, s. 1398–1406.
 • Erhardt D., Tumosa Ch.S., Chemical Degradation of Cellulose in Paper over 500 Years, „Restaurator" 2005, nr 26(3), s. 151–158.
 • Figueira F., Fernandes A., Ferreira A., „Discoloration and opacity in paper from contact with air and pollution: characterization and proposal for a reversing treatment". Works of art on paper: Contributions to the 2002 IIC Congress, Baltimore (2002) s. 65–68.
 • Giorgi R., Dei L., Ceccato M., Schettino C., Baglioni P., Nanotechnologies for Conservation of Cultural Heritage: Paper and Canvas Deacidification, „Langmuir" 2002, nr 18, s. 8198–8203.
 • Giorgi R., Dei L., Schettino C., Baglioni P., „A new method for paper deacidification based on calcium hydroxide dispersed in nonaqueous media". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 69–73.
 • Hakkanen H., Houni J., Kaski S., Korppi-Tommola J.E.I., Analysis of paper by laser-induced plasma spectroscopy.„Spectrochimica Acta Part B" 2001, nr 56, s. 737–742.
 • Hansen B.V., Improving Ageing Properties of Paper with Iron-Gall Ink by Interleaving with Papers Impregnated with Alkaline Buffer and Antioxidant. „Restaurator" 2005, nr 26(3), 190–202.
 • Hansen B.V., Improving Ageing Properties of Paper with Iron-Gall Ink by Interleaving with Papers Impregnated with Alkaline Buffer and Antioxidant. „Restaurator" 2005, nr 26(3), 190–202.
 • Harris E.; Shahani, C.J., Two Deacidification Processes Evaluated-Reports Available from LC [Library of Congress]. „Abbey Newsl." 1994, t. 18, nr 8, s. 108–109.
 • Havermans J., Aziz H.A., Penders N., NIR as a Tool for the Identification of Paper and Inks in Conservation Research.„Restaurator" 2005, nr 26(3), s. 172–180.
 • Havermans J., Aziz H.A., Penders N., NIR as a Tool for the Identification of Paper and Inks in Conservation Research.„Restaurator" 2005, nr 26(3), s. 172–180.
 • Havermans J., Buisson N., Evaluation of Four Mass Deacidification Processes. „Proceedings of the ICOM-CC graphic documents meeting", March 11–12, 2004, Ljubljana, Slovenia, red. J. Kolar, M. Strlic, J. Wouters, National and University Library, Ljubljana2004.
 • Havermans J., Deventer van R., Steemers T., Mass Deacidification of Archival Materials Using Diethyl Zinc. „Restaurator" 1995, t. 16, nr 3, s. 123–142.
 • Havermans J., Effects of Air Pollutants on the Accelerated Aging of Cellulose-Based Materiale. „Restaurator" 1995, t. 16, nr 4, s. 209–233.
 • Havermans J.B.G.A., The Evaluation of four (mass)deacidification treatments. „Proceedings of the ICOM-CC graphic documents meeting", March 11–12, 2004, Ljubljana, Slovenia, red. J. Kolar, M. Strlic, J. Wouters, National and University Library, Ljubljana 2004.
 • Henniges U.,  Applying CSC Book SaverR spraying system in single item conservation. „Proceedings of the ICOM-CC graphic documents meeting", March 11–12, 2004, Ljubljana, Slovenia, red. J. Kolar, M. Strlic J. Wouters, National and University Library, Ljubljana 2004.
 • Hollinger W.K., Jr., „Microchamber papers used as a preventive conservation material.". Preventive conservation: practice, theory and research. Preprints of the contributions to the Ottawa Congress, 12–16 September 1994 (1994) s. 212–216.
 • Ipert S., Rousset E., Cheradame H., Mass Deacidification of Papers and Books. III: Study of a Paper Strengthening and Deacidification Process with Amino Alkyl Alkoxy Silanes. „Restaurator" 2005, nr 26(4), s. 250–264.
 • Jerosch H., Lavédrine B., Cherton J.-C., „The use of size exclusion chromatography (SEC) for the evaluation of paper degradation caused by nitrogen oxides in comparison with other methods". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 108–113.
 • Jones N., Mass deacidification: Considerations for archives. „Abbey Newsletter" 1999, t. 23, nr 7, s. 4.
 • Kato K.L., Cameron R. E., A review of the relationship between thermally-accelerated ageing of paper and hornification, „Cellulose" 1999, nr 6, 23–40.
 • Kelly G.B. Jr., Fowler S., Penetration And Placement of Alkaline Compounds in Solution-Deacidified Paper, „J. Am. Inst. Conserv." 1978, t. 17, nr 2, s. 33–43.
 • Kim, J.; Yun, S.; Ounaies, Z., Discovery of Cellulose as a Smart Material, „Macromolecules" 2006, nr 39(12), s. 4202–4206.
 • Kiuberis J., Tautkus S., Kazlauskas R., Pakutinskiene I., Kareiva A., Protective coating for paper: new development and analytical characterization. „Journal of Cultural Heritage" 2005, nr 6, s. 245–251.
 • Kolar J., Možir A., Strlič M., de Bruin G., Pihlar B., Stabilisation of Iron Gall Ink: Aqueous Stabilisation with Magnesium Phytate, „e-Preservation Science" 2007, nr 5, s. 19–24.
 • Kolar J., Sala M., Strlic M., Selih V.S., Stabilisation of Paper Containing Iron-Gall Ink with Current Aqueous Processes.„Restaurator" 2005, nr 26(3), s. 181–189.
 • Kolar J., Strlic M., Evaluating the Effects of Treatments on Iron Gall Ink Corroded Documents. A new analytical methodology. „Restaurator" 2004, t. 25, nr 2, s. 94–103.
 • Kolar J., Strlic M., Muller-Hess D., Gruber A., Troschke K., Pentzien S., Kautek W., Near-UV and visible pulsed laser interaction with paper. „Journal of Cultural Heritage" 2000, nr 1, s. 221–224. 
 • Kolar J., Strlic M., Novak G., Pihlar B., Aging and Stabilization of Alkaline Paper. „J. Pulp Pap. Sci." 1998, t. 24, nr 3, s. 89–94.
 • Kolar J., Strlic M., Pihlar B., Rychlý J., Matisová-Rychlá L., Initial degradation processes of cellulose at elevated temperatures revisited – chemiluminescence evidence. „Polymer Degradation and Stability" 2001, nr 72, s. 157–162.
 • Kolar, J., Strlic, M., Paper permanence – When "alkaline" does not suffice. „Papier" 2001, t. 29, nr 1–2, s. 10–13 SLOVENIAN.
 • Kiuberis J., Tautkus S., Kazlauskas R., Pakutinskiene I., Kareiva A., Protective coating for paper: new development and analytical characterization, „Journal of Cultural Heritage" 2005, nr 6, s. 245–251.
 • Laroque C, Transparent papers: a technological outline and conservation review, „Reviews in Conservation" 2000.
 • Lattuati-Derieux A., Bonnassies-Termes S., Lavédrine B., Characterisation of compounds emitted during natural and artificial ageing of a book. Use of headspace-solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spektrometry. „Journal of Cultural Heritage" 2006, nr 7, s. 123–133. 
 • Lawson P., „The preservation of pre tenth century paper." The conservation of Far Eastern art: preprints of the contributions to the Kyoto Congress, 19–23 September 1988 (1988) s. 15–18.
 • Lerwill A.,  Townsend J.H.,  Liang H.,  Thomas J.,  Hackney S., A Portable Micro-Fading Spectrometer for Versatile Lightfastness Testing, „e-Preservation Science" 2008, nr 5, s. 17–28
 • Letnar M.E., Muck T., The Quality of Graphic Art Paper. The Influence of Paper Permanence and Durability on Graphic Art.„Restaurator" 2003 t. 24, nr 4, s. 240–252.
 • Library [of Congress] Awards Contract for Deacidification. „Abbey Newsl." 1996, t. 19, nr 3, s. 45.
 • Lienardy A., Bibliographical Survey of Mass Deacidification Methods. „Restaurator" 1991, t. 12, nr 2, s. 75–103.
 • Lienardy A., Evaluation of Seven Mass Deacidification Treatments. „Restaurator" 1994, t. 15, nr 1, s. 1–25.
 • Liers J., Schwerdt P., Battelle Mass Deacidification Process Equipment and Technology, „Restaurator" 1995, t. 16, nr 1, s. 1–9.
 • Liers J., Vogelsanger B., Bulk Deacidification Process of the German Library.  „Papier" 1997, t. 51, nr 3, s. 118, 120, 123–126, GERMAN.
 • Lyall J, Brommelle N.S., Thomson G, „A preliminary study of chemical methods for stabilizing lignin in groundwood paper". Science and technology in the service of conservation: preprints of the contributions to the Washington congress, 3–9 September 1982 (1982) s. 79–84.
 • Łojewska J., Lubańska A., Łojewski T., Miśkowiec P., Proniewicz L. M., Kinetic approach to degradation of paper. In situ FTIR transmission studies on hydrolysis and oxidation. e-Preservation Science 2005; t. 2, 1–12. 
 • Łojewski T., Gucwa J., Can Newsprint Benefit from the Neschen Deacidification Treatment? Proceedings of the International Conference „Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper", September 17.–19. 2003, Bratislava, Slovak Republic, s. 408–411.
 • Magaudda G., The recovery of biodeteriorated books and archive documents through gamma radiation: some considerations on the results achieved, „Journal of Cultural Heritage" 2004, nr 5, s. 113–118.
 • Malesic J., J. Kolar, Strlic M., Effect of pH and Carbonyls on the Degradation of Alkaline Paper. „Restaurator" 2002 23, 145–153.
 • Mass deacidification at the National Diet Library. „Abbey Newsletter" 2001, t. 24, nr 6, s. 93.
 • Mass Deacidification. Today's experiences – Tomorrow perspectives. Papers given at the International Conference Save Paper, 15–17 February 2006, red. A. Blüher, G. Grossenbacher, Swiss National Library 2006.
 • Grossenbacher G., Paper deacidification as a measure for preserving originals, tamże, s. 7–20;
 • Gerlach A., Paper deacidification and quality control at the Central and Regional Library Berlin, tamże, s. 21–36;
 • Porck H., The Bookkeeper process and its application in the National Library of the Netherlands (KB), tamże, s. 37–42; 
 • Stumpf M., Mass deacidification at the North Rhine-Westphalia State Archives – experience with the Neschen process;  tamże, s. 43–58; 
 • Nebiker R., The collection care strategy of a medium-sized archive, tamże, s. 59–62;
 • Shenton H., Strategies for mass preservation treatment, tamże, s. 63–74;
 • Hanus J., Katuščák S., Čeppan M., Bukovský V., Rychlý J., Hanusová E., Mináriková J., Szabóová Z., Research on paper deacidification in Slovakia, tamże, s. 75–91;
 • Banik G., Doering T., Hähner U., Current efforts to establish an effective quality management for mass deacidification, tamże, s. 94–110;
 • Potthast A., Henniges U., New strategies in chemical analysis of pulp and paper, tamże, s. 111–126;
 • Cheradame H., Strengthening of paper by aminosilanes, tamże, s. 127–145;
 • Oberholzer E., PAPERSAVE SWISS. The evaluation process–a long story, tamże, s. 147–152;
 • Reist M., Papersave swiss process, operation and quality, tamże, s. 153–162;
 • Andres H., Papersave swiss – effects on fungi, tamże, s. 163–175;
 • Larsen R., Wouters J., Juchault F., Blüher A., Bookbinding leather in the papersave swiss process, tamże, s. 176–190;
 • Blüher A., The alcaline reserve – a key element in paper deacidification, tamże, s. 191–206.
 • McCrady E., Deacidification vs. Microfilming. „Abbey Newsletter" 1990, t. 14, nr 6, s. 112–113.
 • McCrady E., LBS Conference, Part I. „Abeby Newsletter" 1987, t. 11, nr 7, s. 4–5.
 • McCrady E., LC [Library of Congress] Has an Action Plan for Deacidification Program. „Abbey Newsl." 1992, t. 16, nr 2, s. 21–22.
 • McCrady E., Nine Preservation Self-Studies. „Abbey Newsletter" 1988, t. 12, nr 2, s. 32–35.
 • McCrady E., Three Deacidification Methods Compared, „Abbey Newsl." 1991, t. 15, nr 8, s. 121–122, 124.
 • McCrady E., Why Collections Deteriorate: Putting Acidic Paper in Perspective. „Alkaline Paper Advocate" 1988, t. 1, nr 4, s. 31–32.
 • McGee A.E., Evaluating and Comparing Mass Deacidification Benefits: Enhanced and Extended Useful Life. „Restaurator" 1991, t. 12, nr 2, s. 104–109.
 • Middleton, S.R., Scallan A.M., Zou X., Page D.H., Method for the Deacidification of Papers and Books. „Restaurator" 1996, t. 7, nr 2, s. 81–98, nr 3, s. 99–118.
 • Mihram D., Paper Deacidification: Bibliographic Survey. (1). (2). „Paper Conservator" 1986, nr 12, s. 40–46.
 • Morrow G., Mass Deacidification: Operational Experience at the National Archives and the National Library of Canada.„National Preservation News" 1988, nr 7, s. 1–4.
 • Mozina K., Cernic M., Demsar, A., Non-destructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint, „Journal of Cultural Heritage" 2007, nr 8 (4), s. 339–349.
 • Neevel H., Non-destructive identification of corrosive inks. „Proceedings of the ICOM-CC graphic documents meeting", March 11–12, 2004, Ljubljana, Slovenia, red. J. Kolar, M. Strlic, J. Wouters, National and University Library, Ljubljana 2004. 
 • Newspaper Preservation Around the World. „Abbey Newsletter" 1988, t. 12, nr 1, s. 2.
 • Ochocińska K., Kamińska A., Śliwiński G., Experimental investigations of stained paper documents cleaned by the Nd:YAG laser pulsem. „Journal of Cultural Heritage" 2003, nr 4, s. 188–193.
 • Pavlogeorgatos G., Environmental parameters in museums, „Building and Environment" 2003, nr 38, s. 1457–1462.
 • Paper Aging Research at TNO [Delft, Netherlands]. „Alkaline Pap. Advocate" 1996, t. 9, nr 3, s. 28.
 • Paprican Has Patent on a Dry Deacidification Method. „Alkaline Pap. Advocate" 1995, t. 8, nr 3, s. 33–34.
 • Paprican's Dry Deacidification Method. „Abbey Newsl." 1995, t. 19, nr 6/7, s. 99–100.
 • Pauk S., Bookkeeper Mass Deacidification Process-Some Effects on 20th-Century Library Material. „Restaurator" 1996, t. 8, nr 2/3, s. 94–99.
 • Pauk S., Deacidification with Bookkeeper [Deacidification Spray]. „Abbey Newsl." 1993, t. 20, nr 4/5, s. 50–53, t. 17, nr 6, s. 1–2.
 • Pires J., A. J. Cruz, Techniques of thermal analysis applied to the study of cultural heritage, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry" 2007, t. 87, nr 2, s. 411–415.
 • Potthast A., Henniges U., Banik G., Iron gall ink-induced corrosion of cellulose: aging, degradation and stabilization. Part 1: model paper studies, „Cellulose" 2008,  nr 15(6), s. 849–859.
 • Princi E., Vicini S., Graft polymerisation of ethyl acrylate/methyl methacrylate copolymers: A tool for the consolidation of paper-based materials, "European Polymer Journal" 2008, nr 44(7), s. 2392–2403.
 • Princi E., Vicini S., Marsano E., Trefiletti V., Influence of the artificial weathering on thermal stability of paper-based materials, "Thermochimica Acta" 2008, nr 468(1–2), s. 27–34.
 • Przybysz K., Krzewińska E., Stanisławska A., Wysocka-Robak A., Cieniecka-Rosłonkiewicz A., Foksowicz-Flaczyk J., Pernak J., Ionic Liquids and Paper, „Ind. Eng. Chem. Res." 2005, s. 44, 4599–4604.
 • Rakotonirainy M.S., Dupont A.-L., Lavédrine B., Ipert S., Cheradame H., Mass deacidification of papers and books: V. Fungistatic properties of papers treated with aminoalkylalkoxysilanes, „Journal of Cultural Heritage" 2008, nr 9 (1), s. 54–59.
 • Reddy, N.; Yang, Y., Properties of High-Quality Long Natural Cellulose Fibers from Rice Straw, „J. Agric. Food Chem." 2006, nr 54(21), s. 8077–8081.
 • Rodrigues, J. Delgado; Grossi, A., Indicators and ratings for the compatibility assessment of conservation actions, „Journal of Cultural Heritage" 2007, nr 8(1), s. 32–43.
 • Rodriguez-Navarro C., Ruiz-Agudo E., Ortega-Huertas M., Hansen E., Nanostructure and Irreversible Colloidal Behavior of Ca(OH)2: Implications in Cultural Heritage Conservation, „Langmuir" 2005, nr 21, s. 10948–10957.
 • Rousset E., Ipert S., Cheradame H., Mass Deacidification of Paper and Books, II: Deacidification in the Liquid Phase Using Aminosilanes, „Restaurator" 2004, t. 25, nr 2, s. 104–118.
 • Rudolph P., F.J. Ligterink, J.L. Pedersoli Jr., M. Van Bommel, J. Bos, H.A. Aziz, J.B.G.A. Havermans, H. Scholten, D. Schipper, W. Kautek, Characterization of laser-treated paper, „Appl. Phys." 2004, A 79, s. 181–186.
 • Rudolph P., F.J. Ligterink, J.L. Pedersoli Jr., H. Scholten, D. Schipper, J.B.G.A. Havermans, H.A. Aziz, V. Quillet, M. Kraan, B. Van Beek, S. Corr, H.-Y. Hua-Str¨Ofer, J. Stokmans, P. Van Dalen, W. Kautek, Laser-induced alteration of contaminated papers, „Appl. Phys." 2004, A 79, s. 941–944.
 • Salmon L.S., Cass G.S., Bruckman K., Haber J., Ozone exposure inside museums in the historic central district of Krakow, Poland, „Atmospheric Environment" 2000, nr 34, s. 3823–3832.
 • Salvado N., Buti S., Tobin M.J., Pantos E., John A., Prag N.W., Pradell T., Advantages of the Use of SR-FT-IR Microspectroscopy: Applications to Cultural Heritage, „Anal. Chem." 2005, nr 77, s. 3444–3451.
 • Sawoszczuk T., Baranski A., Lagan J.M., Lojewski T., Zieba K., On the use of ASTM closed vessel tests in accelerated ageing research, „Journal of Cultural Heritage" 2008, nr 4, s. 401–411.
 • Schmidt J.A., Rye C.S., Gurnagul N., Lignin inhibits autoxidative degradation of cellulose, „Polymer Degradation and Stability" 1995, nr 49, s. 291–297.
 • Scott M., Mass Deacidification at the National Library of Canada. „Proceedings: ASTM Institute for Standards Research Workshop on the Effects of Aging on Printing and Writing Papers", July 6–8, 1994, Philadelphia, PA (October 1994; ASTM Institute for Standards Research). 
 • Sequeiraa S., Casanovab C., Cabritac E.J., Deacidification of paper using dispersions of Ca(OH)2 nanoparticles in isopropanol. Study of efficiency, „Journal of Cultural Heritage" 2006, nr 7, s. 264–272.
 • Šelih V.S., Catalytic activity of transition metals during oxidative degradation of cellulose. [w:]Proceedings of the ICOM-CC graphic documents meeting, March 11–12, 2004, Ljubljana, Slovenia, red. J. Kolar, M. Strlic, J. Wouters, National and University Library, Ljubljana, Slovenia, 2004.
 • Shahani C.J., Accelerated Aging of Paper: Can It Really Foretell the Permanence of Paper?. „Restaurator" 1994, t. 8, nr 2/3, s. 69–93.
 • Shahani C. J., Harrison G., „Spontaneous formation of acids in the natural aging of paper". Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2–6 September 2002 (2002) s. 189–192.
 • Smith, R.D., Deacidifying Library Collections: Myths and Realities. „Restaurator" 1987, t. 14, nr 1, 1–10.
 • Stefanis E., Panayiotou C., Study of the Photochemical Stability of Paper Deacidified with Dispersions of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 Nanoparticles in Alcohols, „Restaurator" 2008, s. 125–138.
 • Stol R., Pedersoli J.L. Jr., Poppe H., Kok W.T., Application of Size Exclusion Electrochromatography to the Microanalytical Determination of the Molecular Mass Distribution of Celluloses from Objects of Cultural and Historical Value, „Anal. Chem." 2002, nr 74, 2314–2320.
 • Stop Paper Degradation. Unimaginable Treasures in the German Book Center of Leipzig Are Threatened by Deterioration.„Papiermacher" 1996, t. 46, nr 6, s. 77, GERMAN.
 • Strlic M., Pihlar B., Mauko L., Kolar J., Hocevar S., Ogorevc B.,  A New Electrode for Micro-Determination of Paper pH..„Restaurator" 2005, nr 26(3), s. 159–171.
 • Sturcova, A.; Eichhorn, S. J.; Jarvis, M. C., Vibrational Spectroscopy of Biopolymers Under Mechanical Stress: Processing Cellulose Spectra Using Bandshift Difference Integrals, „Biomacromolecules" 2006, nr 7(9), s. 2688–2691.
 • Sundholm F., Tahvanainen M., Paper Conservation Using Aqueous Solutions of Calcium Hydroxide/Methyl Cellulose: 1. Preparation of the solution. „Restaurator" 2003, t. 24, nr 1.
 • Sundholm F., Tahvanainen M., Paper Conservation Using Aqueous Solutions of Calcium Hydroxide / Methyl Cellulose, 3: The influence on the degradation of papers. „Restaurator" 2004, t. 25, nr 1, s. 15–25.
 • Swatloski R.P., Spear S.K., Holbrey J.D., Rogers R.D., Dissolution of Cellulose with Ionic Liquids, „J. Am. Chem. Soc." 2002, nr 124, s. 4974–4975.
 • Trafela T., Strlic M., Kolar J., Lichtblau D.A., Anders M., Pucko Mencigar D., Pihlar B., Nondestructive Analysis and Dating of Historical Paper Based on IR Spectroscopy and Chemometric Data Evaluation, „Anal. Chem." 2007, nr 79, s. 6319–6323.
 • Vallas, P. Mass Deacidification at the Bibliotheque Nationale (Sable-sur-Sarthe Center [France]): Assessment After Two Years of Operation (Late 1992). „Restaurator" 1994, t. 15, nr 4, s. 189–207.
 • Vives J.M.G., Monmany J.M.D., Guerra R.A., Non-Destructive Method for Alkaline Reserve Determination in Paper. Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy. „Restaurator" 2004, t. 25, nr 1, s. 47–67.
 • Wagner B., E. Bulska, T. Meisel and W. Wegscheider, Use of atomic spectrometry for the investigation of ancient manuscripts. J. Anal. Atom. Spectrom. 2001, 16, 417–420.
 • Wagner B., Bulska E., Sobucki W., Magnesium distribution in paper subjected to deacidification investigated by means of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy, „Journal of Cultural Heritage" 2008, nr 9(1), s. 60–65
 • Watering van de J., Hearing On Brittle Books Held On Capitol Hill. „National Preservation News" 1987.
 • Wilson W.K., „Test methods for determining the effect of various treatments on paper". Conservation of paintings and the graphic arts: preprints of contributions to the Lisbon Congress, 9–14 October 1972 (1972) s. 985–994.
 • Wittekind J., Battelle Mass Deacidification Process: New Method for Deacidifying Books and Archival Materiale. „Pap. Eur." 1994, nr 9, s. 14–16.
 • Wright S., Long life?. Library of Congress, Preservation Office (Washington, DC) 1998, s. 32.
 • Zhang, Y.-H. P., Lynd, L.R., Determination of the Number-Average Degree of Polymerization of Cellodextrins and Cellulose with Application to Enzymatic Hydrolysis, Biomacromolecules 2005, nr 6(3), s. 1510–1515.
 • Zimmermann C., Bibliography on Mass Deacidification. Library of Congress 1991, s. 32.
 • Zou X., Uesaka T. and Gurnagul N., Prediction of paper permanence by accelerated aging. Part 2: Comparison of the predictions with natural aging results. „Cellulose" 1996, 3, s. 269–279.
 • Zhou B., „The preservation of ancient Chinese paper." The conservation of Far Eastern art: preprints of the contributions to the Kyoto Congress, 19–23 September 1988 (1988) s. 19–21.
 • Zou X., Uesaka T., Gurnagul N., Prediction of paper permanence by accelerated aging. Part 1: Kinetic analysis of the aging process. „Cellulose" 1996, t. 3, s. 243–267.
 • Zhu S., Wu Y., Chen Q., Yu., Wang C., Jin C., Dinga Y. and Wuc G., Dissolution of cellulose with ionic liquids and its application: a mini-review, „Green Chem." 2006, nr 8, s. 325–327.
 • Zotti M., Ferroni A., Calvini P., Microfungal biodeterioration of historic paper: Preliminary FTIR and microbiological analyses, „International Biodeterioration & Biodegradation" 2008, nr 62(2), s. 186–194.

Źródła dostępne on-line w układzie chronologicznym oraz oddzielnie dla The Book and Paper Group Annual (stan na 06.12.2004):

Źródła dostępne on-line w układzie chronologicznym oraz oddzielnie dla The Book and Paper Group Annual (stan na 06.12.2004):

Artykuły z American Institute for Conservation: The Book and Paper Group Annual 
(podany obok odnośnik kieruje do strony, przez którą dotrzeć można do wszystkich niżej wymienionych tekstów, strona ta zawiera także wyszukiwarkę)

 • Boone t., Kidder L., Russick S., Bookkeeper for Spray Use in Single Item Treatments, 1998, t. 17.
 • Gerbracht A.E., Brückle I., The Use of Calcium Bicarbonate and Magnesium Bicarbonate Solutions in Small Conservation Workshops: Survey Results, 1997, t. 16.
 • Irving J., Construction Paper: A Brief History of Impermanence, 1997, t. 16.
 • Stauderman S.D., Brückle I., Bischoff J.J., Observations on the Use of Bookkeeper Deacidification Spray for the Treatment of Individual Objects, 1996, t. 15.
 • Barrett T., Mosier C., The Role of Gelatin in Paper Permanency II, 1994, t. 14.
 • Milevski R.J., Mass Deacidification: Effects of Treatment on Library Materials Deacidified by the DEZ and MG-3 Processes, 1992, t. 11.
 • Berndt H., Acidity: A Review of Fundamentals, 1991, t. 10.
 • Burgess H.D., Kaminska E., Evaluation and Comparison of Commercial Mass-Deacidification Processes: Part 1: Project Planning and Selection of Materials, 1991, t. 10.
 • Hofmann C., Reyden van der D., Baker M., Comparison and Evaluation of Bleaching Procedures: The Effect of Five Bleaching Methods on the Optical and Mechanical Properties of New and Aged Cotton Linter Paper Before and After Accelerated Aging, 1991, t. 10.
 • Curtin B.R., Effect on Paper pH and Alkaline Reserve from Magnesium Bicarbonate Introduced via Ultrasonic Humidification, 1988, t. 7.
 • Conroy T., The Need for a Re-evaluation of the Use of Alum in Book Conservation and the Book Arts, 1989, t. 8.
 • Burgess H.D., Duffy S., Tse S., Investigation of the Effect of Alkali on Paper, 1990, t. 9.

W 2004 roku pojawiło się na rynku nowe pismo poświęcone konserwacji e‑PRESERVATION Science. Jest to bezpłatne pismo elektroniczne, ale istnieje też możliwość zakupu artykułów w wersji drukowanej dla bibliotek.

 • Degradacja i konserwacja papieru – kilka podstawowych faktów, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, 2002
 • Helga Unger, Doświadczenia Bawarskiej Biblioteki Państwowej w zakresie masowego odkwaszania (według metod Battelle i Libertec), .2000 (pdf)
 • Ted Steemers, Masowe odkwaszanie papieru w Holenderskich Archiwach Państwowych, 2000 (pdf)
 • Władysław Sobucki, Ocena metodą stanfordzką stanu zachowania zbiorów z XIX i XX wieku w Bibliotece Narodowej w Warszawie – informacja wstępna, 2000 (pdf)
 • Lydia Suzanne Kellerman, Kompleksowa metoda walki z rozpadem książek. Program odnowy i masowego odkwaszania w Bibliotece Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii, 1999
 • Jutta Reed-Scott, Preserving Research Collections: A Collaboration between Librarians and Scholars, 1999
 • Bonawentura Lenart, O trwały papier książkowy, 1936